Școala Doctorală a Facultății de Litere – apariții în presă

16 June 2011  |   Apariții în presă

SECŢIA LINGVISTICĂ

Colocvii naţionale şi internaţionale

1. Colocviul internațional Nouvelles approches en linguistique, desfăşurat în data de 20 mai 2011.

Afiş
Comunicat de presă
Apariţie pe site-ul media.unibuc.ro (link articol)

2. Colocviul internațional Current trends in linguistics, desfășurat în perioada 17 – 19 iunie 2010.

Afiş

Conferinţe naţionale şi internaţionale

3. Conferința internațională Les liaisons entre objets dans l’argumentation: casualité et analogie, conferinţă desfăşurată pe 8 aprilie 2011.

Afiş
Comunicat de presă
Apariţie pe site-ul autenticpromotion.ro (link articol)
Apariţie pe site-ul topub.unibuc.ro (link articol)

4. Conferința internațională Analyse de l’émotion dans le discours, conferinţă care a avut loc pe 7 aprilie 2011.

Afiş
Comunicat de presă
Apariţie pe site-ul autenticpromotion.ro (link articol)
Apariţie pe site-ul topub.unibuc.ro (link articol)

Rezidenţiale Interdisciplinare de Vară

5. Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2011 desfășurate pe data de 5 iulie 2010.

Afiş

Apariţie pe site-ul media.unibuc.ro (link articol)

6. Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010sinteza stagiului de cerecetare în străinătate efectuat de doctoranzii seriei 2008-2011 în anul universitar 2009-2010, desfășurat pe data de 16 iulie 2010.

Afiş

Seminarii naţionale şi internaţionale

7. Seminarul național Modernitate şi interdisciplinaritate în cercetarea lingvistică actuală, care a avut loc pe data de 9 aprilie 2011.

Afiş
Comunicat de presă
Apariţie pe site-ul autenticpromotion.ro (link articol)
Apariţie pe site-ul topub.unibuc.ro (link articol)

8. Seminarul național Modernitate și interdisciplinaritate în cercetarea lingvistică actuală, ce a avut loc în intervalul 15 – 16 iulie 2010.

Afiş

9. Seminarul național Direcții actuale în cercetarea lingvistică, desfășurat în perioada 29 – 30 mai 2009.

Afiş

10. Seminarul internațional Modele de analiză: semantică/sintaxă/pragmatică, desfășurat în intervalul 14 – 16 mai 2009.

Afiş

SECŢIA STUDII LITERARE

Colocvii naţionale şi internaţionale

1. Colocviul internaţional Cultura şi literatura română în lumea contemporană, care a avut loc în perioada 10 -11 iunie 2011.

Afiş
Comunicat de presă
Apariţie pe site-ul media.unibuc.ro (link articol)

2. Colocviul național intitulat Colocviul doctoranzilor din anul al III-lea, desfăşurat în perioada 5 – 6 martie 2011.

Afiş
Comunicat de presă
Apariţie pe site-ul media.unibuc.ro (link articol)

3. Colocviul internațional Literatura din exilul de după Al Doilea Război Mondial, care a avut loc pe 11 iunie 2010.

Afiş

4. Colocviul național Literatura exilului românesc desfășurat pe 10 iunie 2010.

Afiş

5. Colocviul național Literatura română, comparată și teoria literaturii desfășurat pe data de 17 ianuarie 2009.

Afiş

Rezidenţialele Interdisciplinare de Vară

6. Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2011: Experienţa unui doctorat într-un program european , desfăşurat în data de 10 septembrie 2011.

Afiş
Apariţie pe site-ul media.unibuc.ro (link articol)

7. Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010sinteza stagiului de cerecetare în străinătate efectuat de doctoranzii seriei 2008-2011 în anul universitar 2009-2010, desfășurat pe data de 23 septembrie 2010.

Afiş

Seminarii naţionale şi internaţionale

8. Seminarul internațional Literatura română și literatura europeană a avut loc pe data de 29 mai 2009.

Afiş

Doctoranzi