Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” – apariții în presă

20 June 2011  |   Apariții în presă

SITT-CESI

CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN STUDIUL IMAGINII

Conferinţe naţionale şi internaţionale

1. Conferinţa Filozofie şi vizual, care a avut loc în perioada 24-25 iunie 2011.

Afiş

2. Laborator internaţional Performance, visuality and intermediality care a avut loc în perioada 28 februarie – 2 martie 2011.

Afiş
Comunicat de presă
Apariţie pe site-ul media.unibuc.ro (link articol)

3. Conferința internațională Outline of the modern city: images, formats, styles, în cadrul căreia a fost organizat Laboratorul Spațiu, Imagine, Text, desfășurat pe data de 29 octombrie 2010.

Afiş colocviu
Afiş conferinţă
Afiş laborator

Comunicat de presă
Apariţie Observator Cultural (link articol)
Apariţie pe site-ul media.unibuc.ro (link articol)

Rezidențiale Interdisciplinare de Vară

4. Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2011, eveniment ce a avut loc pe 29 iunie 2011, la Bucureşti.

Afiş

5. Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010, manifestare ce a avut loc pe data de 20 septembrie 2010, la București.

Afiş

SITT-UAUIM

DEPARTAMENTUL DE STUDII AVANSATE DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” DIN BUCUREŞTI

Conferinţe naţionale şi internaţionale

1. Laboratorul naţional de cercetare Pe spirala procesului de cercetare, desfăşurat în data de 7 septembrie 2011.

Afiş

Rezidențiale Interdisciplinare de Vară

2. Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2011 – De la natură la orașul… din România, din data de 3 iunie 2011.

Afiş

3. Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 Procese (ale cercetării) în arhitectură și urbanism, manifestare ce a avut loc pe data de 23 septembrie 2010.

Afiş

Doctoranzi