Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale” – apariții în presă

07 June 2011  |   Apariții în presă

Sesiuni ştiinţifice

1. Sesiunea ştiinţifică Abordări teoretice şi critice ale textelor literare şi culturale, desfăşurată în data de 27 mai 2011

Afiş
Comunicat de presă
Apariţie online pe site-ul media.unibuc.ro (link articol)

Conferinţe naţionale şi internaţionale

2. Conferinţa internaţională Literatură şi cultură: demersuri critice, desfășurată în intervalul 29 – 30 iunie 2010.

Afiş

3. Conferinţa naţională Noi metode de cercetare în domeniul studiilor literare şi culturale, desfăşurată în data de 28 iunie 2010.

Afiş

4. Conferinţa naţională Noi perspective în studiile literare şi culturale. Evenimentul a avut loc pe data de 4 aprilie 2009.

Afiş

Colocvii naţionale şi internaţionale

5. Colocviul internaţional Despre uitare: Forme ale rememorarii, desfăşurat în perioada 15 – 16 mai 2009.

Afiş

Rezidenţiale interdisciplinare de vară

6. Rezidenţialele Interdisciplinare de Vară 2011 – desfăşurate în data de 10 iulie 2011, la Bucureşti.

Afiş

7. Rezidenţialele Interdisciplinare de Vară 2010Sinteza stagiului de cercetare în străinătate efectuat de doctoranzii seriei 2008-2011 în anul universitar 2009-2010, desfăşurate în data de 22 septembrie 2010.

Afiş

Doctoranzi