Activități – Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”

19 May 2011  |   Activități

SITT-CESI

CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN STUDIUL IMAGINII

Conferinţe naţionale şi internaţionale

1. Conferinţa Filozofie şi vizual, care a avut loc în perioada 24-25 iunie 2011. Discuţiile au adus în atenţia doctoranzilor principalele teorii ale filosofului şi scriitorului german contemporan Peter Sloterdijk, care s-a orientat spre fenomenologie şi spre rădăcinile morale ale existenţialismului, revendicându-se de la gândirile radicale alcătuind curentul nietzscheanismului de stânga.

Invitat:

– prof. univ. dr. Marc Jongen, Universitatea de Artă și Design din Karlsruhe, Germania.

Marc Jongen este un important filozof şi eseist german,  profesor la Universitatea de Artă și Design din Karlsruhe începând din anul 2003 şi şeful Institutului de Cercetare HfG din cadrul aceleiaşi universităţi începând din 2009.   A studiat o varietate de subiecte la Universitatea din Viena, de la economie şi  istorie până la studii indiene, iar din 1994 a început să publice eseuri şi articole în ziare precum Die Presse, Die Zeit sau Sinn und Form. Între 1996 şi 1999 a fost editor cultural al ziarului Neuen Südtiroler Tageszeitung. Printre articolele publicate până în prezent se numără: Magia – Matrix – Imagination. Reflections on the occasion of the death of Jean Baudrillard’s simulation (2007), Blood Wedding with God (2005) sau Politics and Terror (2005).

Broşură
Invitaţie
Pliant
Program

2. Laborator internaţional Performance, visuality and intermediality care a avut loc în perioada 28 februarie – 2 martie 2011. Temele de discuţie abordate au inclus conceptul de „teatru” abordat din mai multe perspective. De asemenea, doctoranzii au avut posibilitatea de a viziona în premieră filme britanice de televiziune şi de a le analiza în cadrul laboratorului, sub atenta îndrumare a profesorilor invitaţi.

Invitați:

– prof. univ. dr. Maaike BLEEKER, Universitatea Utrecht, Olanda, care a susţinut următoarele comunicări ştiinţifice: „Theater as vision machine: on corporeality, visuality and spectatorship” şi „Texts in context: on the impact of intermediality”.

Maaike BLEEKER este profesor de studii teatrale la Universitatea Utrecht din Olanda. Şi-a obţinut doctoratul în 2002 la Universitatea din Amsterdam cu o teză care a abordat vizualitatea în teatru, intitulată The Locus of Looking. Dissecting Visuality in the Theatre. Anterior, a susţinut diverse cursuri în cadrul mai multor instituţii şi programe de studiu, precum: Department of Theatre Studies (Universitatea din Amsterdam), The Piet Zwart Post-Graduate program in Fine Arts (Rotterdam), Media Gn: Centre for Emergent Media (Groningen), The School for New Dance Development (Amsterdam), programul Arts Performance Theatricality (Antwerp) şi IPP Performance and Media Studies Summer School of the Johannes Gutenberg Universität, Mainz. Este preşedinte al Performance Studies International, dar şi membră a comisiei editoriale în cadrul Amsterdam University Press. În perioada 2007-2008 a fost membră a juriului în  cadrul Festivalului Naţional de Teatru Olandez. Domeniile sale de cercetare includ vizualitatea în teatrul şi conceptul de percepţie. Printre volumele publicate până în prezent se numără Visuality in the Theatre. The Locus of Looking (2008), iar printre articolele publicate pot fi amintite „Passages in Post-Modern theory: mapping the matrix”(2008), „Theatre of/or Truth” (2007) şi „Theatricality and the search for an ethics of vision” (2006).

– prof. univ. dr. Michael KATTENBELT, Universitatea Utrecht, Olanda, cu următoarele comunicări: „Theatre as hypermedium: on concepts of mediality” şi „Texts in context: on the impact of intermediality”.

Chiel KATTENBELT este profesor asociat la Universitatea Utrecht din Olanda, predând cursuri în domeniul „Media comparison and intermediality” şi membru în comisia de evaluare a Departamentului de Studii Media şi Studii Culturale. Între 2002 şi 2006 a fost profesor asociat la Theatre Academy Maastricht (Universitatea Zuyd) unde a condus un program de cercetare despre noile forme de teatru cu accent pe sfera publică, limbaj şi tehnologie. Este co-editor al E-view, publicaţie online care abordează teme din teatru, film, televiziune şi media digitale, precum şi al Theater Topics, o serie despre artele performative publicată de Amsterdam University Press. Domeniile sale de cercetare includ teoria teatrului şi media, intermedialitate, estetică, semiotică, având însă ca preocupare principală teatrul analizat în relaţie cu media şi alte arte. Printre  volumele publicate până în prezent se numără Theater en film: aanzet tot een systematische vergelijking vanuit een rationaliteitstheoretisch perspectief (1991), iar dintre articole pot fi enumerate „Intermediality in theatre and performance: definitions, perceptions and medial relationships” (2008), „Theatre and the Use of Audio-visual Technologies” (2002), „Theater als Artefakt, ästhetisches Objekt und szenische Kunst” (1997) şi „The triad of emotion, action and reflection: a sign-pragmatic approach to aesthetic communication” (1994).

– prof. univ. dr. Robin NELSON, Universitatea din Londra, Marea Britanie, cu următoarele lucrări ştiinţifice: „Mapping Intermediality: concepts and perspectives”, „Texts in context: on the impact of intermediality” şi „British television drama and intermediality”. Robin Nelson este profesor la Central School of Speech & Drama în cadrul Universităţii din Londra.

Broşură
Invitaţie
Pliant
Program

Conferinţa Outline of the modern city: images, formats, styles (29 octombrie 2010) – fotografie din timpul manifestării

3. Conferința internațională Outline of the modern city: images, formats, styles, în cadrul căreia a fost organizat Laboratorul Spațiu, Imagine, Text, desfășurat pe data de 29 octombrie 2010. Conferinţa a fost organizată cu sprijinul Institutului de Lingvistică „Al. Rosetti – Iorgu Iordan” al Academiei Române şi al Universidad Complutense de Madrid. Din partea celor două instituţii au participat în comitetul ştiinţific cercetător dr. Mariana Neţ şi prof. univ. dr. Asunción López-Varela Azcárate, alături de prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu, director CESI şi SD-SITT. Printre invitaţi s-au numărat profesori universitari şi cercetători consacraţi, alături de tineri doctori în ştiinţe sau doctoranzi din Spania, Italia, Marea Britanie, Israel, Croaţia şi România.


Invitați:

– prof. univ. dr. Isabella PEZZINI, Universitatea „La Sapienza”, Roma, Italia. Domnia sa a susținut comunicarea cu titlul „Analyse sémiotique d′un musée”.

Isabella PEZZINI este profesor de semiotică în cadrul Departamentului de Sociologie şi Comunicare al Universităţii „La Sapienza” din Roma, Italia. Şi-a obţinut doctoratul în semiotică în anul 1990, la Universitatea din Bologna, cu o lucrare coordonată de Umberto Eco. Domeniile sale de cercetare includ teoria narativă şi analiza discursului, semiotica textului, semiotica culturală şi subiectivitatea, iar cercetările sale vizând semiotica textului şi a discursului se axează pe formele contemporane de expresie, limbajul audio-vizual, consumerism şi imaginar. Dintre volumele publicate până în prezent menționăm: Le passioni del lettore. Saggi di semiotica del testo (1998), Scene del consumo. Dallo shopping al museo (2006), Il testo galeotto. La lettura come pratica efficace (2007) şi Immagini quotidiane. Sociosemiotica visuale (2008).

– prof. univ. dr. Giovanni MARRONE, Universitatea de Studii din Palermo, Italia. Lucrarea prezentată de domnia sa a fost intitulată „Généalogie du texte”.

Giovanni MARRONE este profesor de semiotică în cadrul Departamentului de Comunicare al Universităţii de Studii din Palermo, Italia, şi a predat în cadrul mai multor universităţi, inclusiv din Bologna şi Milano (Italia), Limoges (Franţa), São Paulo (Brazilia) şi Yväskyla (Finlanda). Domeniile sale de cercetare includ studiile mass-media, estetica şi teoria literară dintr-o perspectivă semiotică. De asemenea, a scris foarte mult despre teme precum structura discursivă a ştirilor, a reclamelor şi despre telefonia mobilă. Printre volumele publicate până în prezent se numără: L’invenzione del testo (2010), Il discorso di marca (2007), La Cura Ludovico (2005), Corpi sociali (2001), Le corps de la nouvelle (2000), C’era una volta il telefonino (1999) şi Estetica del telegiornale (1998).

Tot în cadrul conferinței internaționale Outline of the modern city: images, formats, styles s-a desfășurat și Colocviul internațional ce a avut loc în perioada 30 septembrie – 1 octombrie 2010.

Invitați:

– prof. univ. dr. Isabella PEZZINI, Universitatea „La Sapienza”, Roma, Italia, care a susținut comunicarea „The museum and the city. Dispositives of representations and specularisation of the urban space”.

Isabella PEZZINI este profesor de semiotică în cadrul Departamentului de Sociologie şi Comunicare al Universităţii „La Sapienza” din Roma, Italia. Şi-a obţinut doctoratul în semiotică în anul 1990, la Universitatea din Bologna, cu o lucrare coordonată de Umberto Eco. Domeniile sale de cercetare includ teoria narativă şi analiza discursului, semiotica textului, semiotica culturală şi subiectivitatea, iar cercetările sale vizând semiotica textului şi a discursului se axează pe formele contemporane de expresie, limbajul audio-vizual, consumerism şi imaginar. Lista volumeleor publicate până în prezent include titluri precum Le passioni del lettore. Saggi di semiotica del testo (1998), Scene del consumo. Dallo shopping al museo (2006), Il testo galeotto. La lettura come pratica efficace (2007) şi Immagini quotidiane. Sociosemiotica visuale (2008).

– prof. univ. dr. Giovanni MARRONE, Universitatea de Studii din Palermo, Italia. Titlul lucrării sale a fost „Mythes d’origines et structures urbaines”.

Giovanni MARRONE este profesor de semiotică în cadrul Departamentului de Comunicare al Universităţii de Studii din Palermo, Italia, şi a predat în cadrul mai multor universităţi, inclusiv din Bologna şi Milano (Italia), Limoges (Franţa), São Paulo (Brazilia) şi Yväskyla (Finlanda). Domeniile sale de cercetare includ studiile mass-media, estetica şi teoria literară dintr-o perspectivă semiotică. De asemenea, a scris foarte mult despre structura discursivă a ştirilor, a reclamelor şi despre telefonia mobilă. Printre volumele publicate până în prezent se numără: L’invenzione del testo (2010), Il discorso di marca (2007), La Cura Ludovico (2005), Corpi sociali (2001), Le corps de la nouvelle (2000), C’era una volta il telefonino (1999) şi Estetica del telegiornale (1998).

Broşură
Program colocviu
Invitaţie colocviu
Invitaţie conferinţă

Invitaţie laborator
Pliant conferinţă

Rezidențiale Interdisciplinare de Vară

4. Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2011 desfășurate pe data de 29 iunie 2011, organizate  la București de către Centrul de Excelență în Studiul Imaginii. Evenimentul a marcat prezentarea rapoartelor științifice aferente anului III de studiu.

Broşură
Invitaţie
Pliant
Program

5. Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010, manifestare ce a avut loc pe data de 20 septembrie 2010, la București. Cu acest prilej, doctoranzii au prezentat primul raport științific cu rezultatele intermediare ale programului de cercetare.

Pliant
Invitaţie
Program

5. Rezidențialele Interdisciplinare de Vară desfășurate în perioada 3 – 4 iulie 2009, la București. În cadrul acestei manifestări, doctoranzii au avut ocazia de a-și presusține proiectul de cercetare în fața colegilor, dar și a coordonatorilor științifici. Evenimentul le-a oferit doctoranzilor șansa de a-și definitiva tema tezei, direcțiile de cercetare și metodologia, putând anunța, totodată, și titlurile bibliografice pe care aveau să le consulte în următorii doi ani.

Program

SITT-UAUIM

DEPARTAMENTUL DE STUDII AVANSATE DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” DIN BUCUREŞTI

Conferinţe naţionale şi internaţionale

1. Laboratorul naţional de cercetare Pe spirala procesului de cercetare, desfăşurat în data de 7 septembrie 2011. În cadrul acestuia, comunicările ştiinţifice ale doctoranzilor au fost susţinute în cadrul a cinci mari secţiuni tematice: “Recompuneri ale Arhitecturii”, “Faţete”, “Spaţiul urban”, “Percepţie şi comunităţi” şi “Dezvoltare regională”.

Invitaţie
Pliant
Program

Rezidențiale Interdisciplinare de Vară

2. Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2011 – De la natură la orașul… din România. Evenimentul a avut loc pe 3 iunie 2011, la București. Cu acest prilej, s-au adus în discuție teme precum: „Muzealizarea arheologiei din spațiul urban” (Oana Diaconescu), „Imitatio Naturae. Ideal și fantezie în teoria arhitecturii în Franța secolului al XVIII-lea” (Cosmin Ungureanu) sau „Relațiile urban-rural în România” (Andrei Mitrea). Fiecare comunicare a fost inclusă într-una dintre cele trei subsecțiuni ale manifestării și anume: „Natură, arhitectură, tradiție…”, „… Orașul”, „… în România”.

Invitaţie
Pliant
Program

3. Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 Procese (ale cercetării) în arhitectură și urbanism, manifestare ce a avut loc pe data de 23 septembrie 2010. Evenimentul a avut patru secțiuni denumite „Premize”, „Catalizatori”, „Interpretări”, Deducții”. Sub semnul fiecăreia dintre acestea, doctoranzii au avut ocazia să-și prezinte comunicările cu teme precum: „Geometrii non-standard 1600-2010” (Ioana Vultur), „Arhitectura între solstiții” (Daniel Armenciu), „Mobilitatea și design-ul spațiului public” (Cristina Constantinescu), „Forme ale interacțiunii versus forme spațiale” (Ioana Ardelean).


Pliant
Invitaţie
Program

4. Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2009 De la Spațiu la Dezvoltarea Regională, eveniment desfășurat pe data de 7 septembrie 2009. Manifestarea a fost concepută în așa fel încât fiecare doctorand, în funție de tema comunicării sale, să poată fi încadrat la una dintre cele cinci secțiuni intitulate „Recompuneri ale Arhitecturii”, „Fațete”, „Spațiu urban”, „Percepție și comunități”, „Dezvoltare regională”.

Program

PRELEGERI ORGANIZATE ÎN CADRUL SD SITT

– „Despre accidental istoric”, susţinută de domnul prof. univ. dr. Andrei Gelu UJICĂ de la Universitatea de Arte și Design din Karlsruhe (Center of Art and Media), Filminstitut, Germania, în intervalul 10 -11 iulie 2009;

– „Living landscapes”, prelegere susţinută de doamna dr. arh. Stephanie BRANDT de la Universitatea Metropolitan din Londra, Department of Architecture and Spatial Design, Londra, Marea Britanie, în perioada 17 – 19 mai 2009;

– „Despre accidental istoric”, prelegere susţinută de domnul prof. univ. dr. Andrei Gelu UJICĂ de la Universitatea de Arte și Design din Karlsruhe (Center of Art and Media), Filminstitut, Germania, în intervalul 15 – 16 mai 2009;

Doctoranzi