Alexandru Calcatinge, Doctorand

Titlul tezei de doctorat
Aspecte teoretice legate de studiul conceptului de peisaj cultural în secolul XX

Conducător științific
Prof. dr. arh. Alexandru Sandu

Rezumat
Teza de doctorat propune studiul conceptului de peisaj cultural de la primele iteraţii ale acestuia de la începutul secolului al XX-lea, până la înţelesul pe care l-a primit de la teoriile de sfârşit de secol al XX-lea şi început de secol al XXI-lea. În accepţiunea noastră, cunoaşterea evoluţiei conceptului este imperioasă, dat fiind faptul că termenul de peisaj cultural este des utilizat în domeniul arhitecturii şi al urbanismului. Nu se doreşte redefinirea acestuia, ci cunoaşterea etapelor care au dus la definitivarea sensului cunoscut astăzi, a posibilelor şi eventualelor evoluţii ulterioare (unele propuse chiar de către autor pe baza teoriilor studiate) şi a modului în care, prin implicarea diferitelor domenii conexe, înţelesul acestuia a suferit modificări majore, identificarea şi interpretarea conceptului fiind astfel diferite ca mod de abordare şi metode aplicate faţă de începutul secolului trecut.

Se va avea în vedere o analiză originală, complexă, holistică şi transdisciplinară, cu studierea principalelor curente şi teorii ale secolului al XX-lea care au influenţat evoluţia conceptului, de la şcoala de geografie culturală americană iniţiată de Carl Ortwin Sauer, până la teoriile legate de evoluţia tehnologiei şi a lumii virtuale într-un secol al globalizării şi al informatizării rapide. Toate acestea pentru a putea înţelege locul pe  care investigarea şi identificarea peisajului cultural (trebuie însuşit de către specialişti termenul şi distincţia dintre acesta şi cel de peisaj natural) îl au în studiile recente din domenii precum urbanismul şi amenajarea teritoriului, planificarea urbană şi arhitectură, de la noi din ţară.

Asfel, o abordare teoretică este esenţială pentru a pune bazele unei cunoaşteri cât mai complete şi mai complexe a unui concept ambiguu care a devenit un meta-cuvânt al discursurilor contemporane.

Cuvine-cheie: peisaj cultural, spaţiu, flaneur, lume virtuală, zugzwang, loc, planificare culturală, investigare, interpretare

Date de contact
E-mail: alcatinge(at)yahoo.com

Curriculum Vitae

Site personal: www.calcatinge.ro

Parcurs doctoral individual
Încă din liceu am fost preocupat de studiul culturii, cochetând câţiva ani cu artele plastice şi fotografia. Astfel, începând cu anul 1999 am avut o serie de expoziţii de artă plastică şi fotografie în ţară şi în străinătate, urmând ca în anul 2001 să aleg calea pregătirii profesionale în domeniul arhitecturii. Ca urmare, am terminat cursurile Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism din Cluj-Napoca în anul 2007, având tema lucrării de licenţă Imagina culturii/cultura imaginii şi proiectul de diplomă cu titlul Centru de Artă Contemporană în Mediaş.

Imediat după terminarea facultăţii, m-am mutat la Bucureşti pentru continuarea studiilor.  Astfel, din toamna anului 2007 am început studiile de master la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” din Bucureşti, în cadrul masterului “Amenajarea Teritoriului şi Dezvoltare Regională”. Studiile au avut loc pe perioada a doi ani, 2007-2009 şi s-au finalizat cu o lucrare de dizertaţie pe tema planificării culturale.

În anul 2008, am fost acceptat la studiile Şcolii Doctorale “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” în cadrul proiectului EDUCATI. Sub îndrumarea prof. univ. dr. arh. Alexandru Sandu, am ales ca tema de cercetare să facă referire la studiul peisajului cultural. În primul an al studiilor doctorale, în paralel cu cursurile Școlii Doctorale, am finalizat şi cel de-al doilea an de master, umând ca în anul 2009 să încep stagiul de pregătire la Universitatea din Viena, Departamentul de Geografie şi Cercetare Regională, sub îndrumarea prof. univ. dr. Peter Jordan de la Academia de Studii din Viena.

Testimonial
Cursurile din cadrul Școlii Doctorale au reuşit să mă ajute în demersul de a clarifica şi a sedimenta ideile legate de cercetarea propusă. Astfel, până la finele primului an de doctorat, principalele idei care urmau să contureze planul de cercetare în perioada imediat următoare au fost influenţate într-o mare măsură de cursurile avute până atunci.

Astfel, în cel de-al doilea an, cel de stagiu la Universitatea din Viena, munca de cercetare s-a bazat mult pe ceea ce reuşisem să consolidez în primul an. La Viena am reuşit să elaborez o serie de lucrări pentru conferinţe internaţionale şi să pun bazele a ceea ce ulterior s-a concretizat în cartea publicată anul acesta la Editura Lit Verlag din Viena.

Munca de cercetare a presupus documentare individuală în cadrul bibliotecilor unor departamente precum cel de Geografie şi Cercetare regională, cel de Antropologie sau cel de Sociologie. Totodată, alături de prof. univ. dr. Peter Jordan, am luat parte la o serie de conferinţe unde tematica a fost apropiată de cea a cercetării mele, am luat contact cu diferite persoane care m-au ajutat în demersurile mele, participând la câteva excursii de studiu şi workshop-uri.

Stagii de cercetare
Stagiu de cercetare a avut loc în perioada octombrie 2009 – mai 2010 în cadrul Universităţii din Viena, Departamentul de Geografie şi Cercetare Regională, sub îndrumarea domnului prof. univ.  dr. Peter Jordan de la Academia de Ştiinţe din Viena.

Conferinţe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Peisajul cultural – cronotop al înţelesului. Abirdări în interpretarea identităţii spaţiale”, laboratorul național de cercetare Pe spirala procesului de cercetare, UAUIM,  Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, Bucureşti, 7 septembrie 2011.

“Procesul de citire a peisajului cultural. O abordare sinoptică”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2011 – De la natură la orașul… din România, UAUIM,  Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, Bucureşti, 3 iunie 2011.

“Viziuni ale realului în oraşul contemporan”, Rezidenţialele Interdisciplinare de Vară 2010 – Procese (ale cercetării) în arhitectură și urbanism, UAUIM,  Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, Bucureşti, 23 septembrie 2010.

“Peisajul cultural ca sursă de creativitate şi inovare în contextul globalizării”, Rezidenţialele Interdisciplinare de Vară – De la Spațiu la Dezvoltare Regională, UAUIM, Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, Bucureşti, 7 septembrie 2009.

În afara proiectului EDUCATI

“Exemple de bune practici. Modelul Ecovast de identificare a peisajului”, conferinţa naţională Peisaj: Conştiinţă colectivă şi participare, Alba Iulia, România, 4 – 6 noiembrie 2010.

“Cultural planning as a tool for regional development. Case study Târnave Region, Romania”, conferinţa internaţională 3rd Conference of the Adriatic Forum: Regional development and regionalisation, Viena, Austria, 23 – 25 septembrie 2010.

“Visions of the real in contemporary city”, conferinţa internaţională International Journal for Arts and Sciences, Bad Hofgastein, Austria, 30 mai – 3 iunie 2010.

“Planificarea culturală ca liant între peisaj şi societate”, sesiunea de comunicări ştiinţifice Peisaj cultural şi dezvoltare, CSAU, Bucureşti, România, 29 mai 2009.

Publicaţii

În cadrul proiectului EDUCATI
“Viziuni ale realului în oraşul contemporan” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (UAUIM), Research 2009-2010. Din stratigrafia cercetării în arhitectură şi urbanism. Orizontul prim,  Hanna Derer (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 15-27.

“Modernitatea și peisajul cultural” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (UAUIM), Research 2009-2010. Din stratigrafia cercetării în arhitectură şi urbanism. Orizontul mediu,  Hanna Derer (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 31-49.

În afara proiectului EDUCATI
“Modernitatea şi peisajul cultural urban”, Logia, nr. 14, 2011 (în curs de publicare).

“Viziuni ale realului în oraşul contemporan”, Logia, nr. 14, 2011 (în curs de publicare).

Alexandru Calcatinge, Visions of the Real. An architect’s approach on cultural landscape studies, Vienna, Editura LIT Verlag, 2011.

“Utopia urbană. De la dezordine la dispariţia omului public”, Logia, nr. 13, 2010, pp. 3-6.

“Visions of the real in contemporary city”, International Journal for Arts and Sciences, 3/8, 2010, pp. 320-342.

“Remixăm arhitectura”, Logia, nr. 11, 2009, pp. 57-64.

“Workshop Dossin Mechelen. Thinking the future of symbolic places”, articol colectiv, Logia, nr. 10, 2008, pp. 21-30.

Alexandru Calcatinge, Dan Mircea Cipariu, Mihai Zgondoiu, Andra Rotaru, Scriitori pe calea regală. Fotograme şi jurnal, Timişoara, Editura Brumar, 2008.

Doctoranzi