Alina-Maria Mardari, Doctorand

Titlul tezei de doctorat
Anglicismele în limbajul tinerilor din Germania și România

Conducător ştiinţific
Prof. univ. dr. Speranţa Stănescu

Rezumat
Obiectivul cercetării mele doctorale constă în examinarea influenţei anglicismelor, a receptării lor şi a rolului comunicativ al acestora în limbajul contemporan al tinerilor români şi germani.

Pe baza unei cercetări empirice desfăşurate în Germania şi România, mi-am propus studierea receptării lingvistice a anglicismelor în limbajul tinerilor şi a domeniului de manifestare a acestora în funcţie de contextul situativ al uzului lingvistic de către tineri. Registrele lingvistice ale tinerilor reprezintă un domeniu propice de cercetare al anglicismelor, pentru că acestea constituie, în zilele noastre, o particularitate specifică modului de comunicare verbală a tinerilor.

Cuvinte-cheie: sociolingvistică, varietăţi lingvistice, limbajul tinerilor, contact lingvistic, code-switching, lexicologie, împrumutul lingvistic, anglicisme

Date de contact
E-mail: amardari(at)yahoo.com

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual

Am absolvit Facultatea de Litere şi Arte, secţia Germană-Engleză (Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu) în anul 2004 cu lucrarea de diplomă intitulată Deutsch der Gegenwart: Veränderungstendenzen in Morphologie und Syntax (Limba Germană Contemporană – tendinţe de evoluţie în morfologie şi sintaxă), avându-o ca îndrumător ştiinţific  pe doamna conf. univ. dr. Johanna Bottesch.

Cursurile de masterat le-am urmat la Facultatea de Științe Politice și Științele Comunicării în perioada 2005-2007 în cadrul Universităţii din Oradea. În 2007, am susţinut lucrarea de disertaţie cu titlul Euroregiunile şi integrarea spaţiului românesc în structuri euroregionale avându-l îndrumător ştiinţific pe dnul prof. univ. dr. Alexandru Ilieş. În această perioadă am promovat şi examenul pentru obţinerea definitivatului în învăţământ la Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

În anul 2008, am fost admisă la doctoratul din cadrul Şcolii Doctorale “Limbi şi Identităţi Culturale”, Universitatea din București, cu tema Anglicismele în limbajul tinerilor din Germania şi România, proiect coordonat de doamna prof. univ. dr. Speranţa Stănescu.

Înscrierea în programul EDUCATI reprezintă o continuare a tematicii abordate în studiile de licenţă, dar şi posibilitatea aprofundării informaţiei pentru cercetare, prin pregătire teoretică amplă în domeniul sociolingvistic.

Stagii de cercetare

1 octombrie 2009 – 31 mai 2010: stagiu la Institut für Deutsche Sprache (IDS) din Mannheim.

Îndrumător ştiinţific: prof. univ. dr. dr. h. c. mult. Ludwig M. Eichinger.

Domeniul specific de documentare: sociolingvistică.

Metoda de cercetare: anchetă pe baza chestionarelor privind folosirea anglicismelor în limbajul tinerilor.

Conferinţe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Cercetarea sociologică în sprijinul interpretării schimbărilor în limbă”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară – Dimensiunea interdisciplinară / pluridisciplinară a studiilor universitare doctorale, Universitatea din București, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, București, 3 septembrie 2011.

“Gründe der Anglizismenverwendung in der deutschen und rumänische Jugendsprache”, colocviul internațional Reprezentări ale limbii în lingvistica actuală, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine,  Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, 28 mai 2011.

“Die Rolle der Statistik in der Forschung der Jugendsprache”, Al IV-lea colocviu al anului al III-lea, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine,  Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, 29 ianuarie 2011.

Prezentarea raportului stagiului de cercetare, Rezidenţialele Interdisciplinare de Vară 2010 – Bilanţ de etapă în pregătirea docotrală: evaluare – autoevaluare – perspective, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine,  Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, 27 septembrie 2010.

“Anglicismele în limbajul tinerilor. Crcetare empirică în rândul tinerilor din Germania, colocviul internaţional Cercetarea lingvistică actuală: concepte, demersuri, subdomenii de aplicaţie, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine,  Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, 2 iulie 2010.

“Anglicismele în limbajul tinerilor germani şi români (17-18 ani)”, Rezidenţialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine,  Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, 1 septembrie 2009.

“Limbajul tinerilor: incidenţe ale teoriei actelor de limbaj”, colocviul internaţional Modele teoretice în cercetarea lingvistică actuală, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine,  Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, 7 iunie 2009.

“Anglicismele în limbajul contemporan al tinerilor”, colocviul naţional Timpul – axe de interpretare, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine,  Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, 25 aprilie 2009.

În afara proiectului EDUCATI

“Anglizismen in der Jugendsprache- Wann und warum verwenden junge Leute Anglizismen”, Colegiul Humboldt – conferinţă internațională: Knowledge, culture, science. The fundament of quality of life in society, Universitatea de Vest şi Universitatea Politehnica Timişoara, 23 – 28 noiembrie 2010.

“Anglizismen in der Jugendsprache. Eine Untersuchung unter Schülern”, colocviul Kolloquium für Doktoranden und Examenskandidaten condus de prof. univ. dr. Stefan Engelberg în cadrul Departamentului de Lexicologie al Institut für deutsche Sprache, Mannheim, Germania, 17 aprilie 2010.

“Sprachliches Wissen zwischen Lexikon und Grammatik”, Cel de-al 46 Congres Internațional al IDS Mannheim, Germania, 9 – 11 martie 2010.

“Anglizismen in der Jugendsprache”, colocviul Untersuchungen zur Jugendsprache, condus de dna prof. univ. dr. Eva Neuland, Facultatea de Germanistică, Universitatea din Wuppertal, 12 aprilie 2009.

Workshop-uri la care am participat în cadrul stagiului de cercetare din Mannheim, Germania:

Einführung in die linguistische Untersuchung mit Cosmas II (Introducere în cercetarea lingvistică cu COSMAS II). Workshop (Prof. Dr. Stefan Engelberg), Institut für deutsche Sprache, Mannheim, Germania, 12 martie 2010.

“Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß“ – „Sprachkritische Anmerkungen zur Kommunikation von Nichtwissen im Wissenschaftsdiskurs“ – participare la comunicarea doamnei prof. univ. dr. Nina Janich (Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft TU Darmstadt), Institut für deutsche Sprache, Mannheim, Germania, 3 februarie 2010.

Întâlnire de lucru a membrilor proiectului “Institutspartnerschaft Universität Bukarest und IDS Mannheim” (“Parteneriatul inter-instituţional între Universitatea din Bucureşti şi IDS Mannheim”) în februarie şi martie 2010.

Teorii semantice, participare la seminarul din cadrul Departamentului de Lexicologie condus de prof. univ. dr. Stefan Engelberg, Institut für Deutsche Sprache, Mannheim, Germania, 14 ianuarie – 14 mai 2010.

Publicaţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Anglicismele în limbajul contemporan al tinerilor”, articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Limbi şi Identităţi Culturale”, Alexandra Cuniţă / Marina-Oltea Păunescu / Flavia Florea (coords), Regards croisés sur le TEMPS, Piteşti, Editura Paralela 45, 2011, pp. 120-127.

“Limbajul tinerilor în comunicare”, articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Limbi şi Identităţi Culturale”, Alexandra Cuniţă / Marina-Oltea Păunescu / Flavia Florea (coords), De la linguistique à la didactique des langues: le problème des modèles linguistiques, Piteşti, Editura Paralela 45, 2011, pp. 67-74.

În afara proiectului EDUCATI

“Anglizismen in der Jugendsprache – Wann und warum verwenden junge Leute Anglizismen” (în curs de publicare la Editura Universităţii Politehnice din Timişoara)

Doctoranzi