Alina Stegărescu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat
Displacement and identity constructions in Anita Brookner′s work/Dizlocare și construcții identitare în opera Anitei Brookner

Conducător științific
Prof. univ. dr. Lidia Vianu

Rezumat
Axată pe reprezentări în termeni de Dizlocare și construcții identitare în opera Anitei Brookner, proiectul de cercetare are ca scop analiza relației fundamentale dintre spațiu și timp în raport cu rolul acestora în (re)definirea identității protagonistului.

Conceptul de dizlocare, redat prin termeni filozofici și sociologici interpretabili în funcție de context și definirea sentimentului de apartenență sunt elemente conceptuale în opera Anitei Brookner. Aceste teme au caracter dominant și sunt redate fie prin experiența exilului, a marginalizării, a dislocării, a dezmembrării, a înstrăinării, fie, prin extindere, memorie și dorința de a se defini în raport cu mediul de desfășurare al individului.

Realizând o perspectivă de ansamblu asupra corelațiilor dintre loc și nevoia umană fundamentală de a se identifica cu acesta, teza are ca punct de plecare ipoteza că spațiul este un element definitoriu în de-construirea identității personale. O primă abordare va avea în vedere metaforele asociate noțiunilor de acasă versus spațiu/loc, precum și reprezentările acestora, urmând a se identifica și clasifica în funcție de rolul pe care acestea îl au în re-construirea identității în operele Anitei Brookner. Considerând faptul că această scriitoare portretizează personaje expuse marginalizării, este imperios necesar să stabilesc conexiunea dintre sentimentul dislocării și fondul pe care aceasta s-a produs.

Cuvinte-cheie: aici, acolo, alienare, marginalizare, înstrăinare, exil, dizlocare, identitate

Date de contact
E-mail: alina69ro(at)yahoo.com

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
Ca profesor de limba engleză, sunt în contact permanent cu universul literar și cultural britanic, fapt care m-a determinat să urmez cursurile unui masterat în domeniul “Studiilor Literare și Culturale”. Pornind de la pasiunea mea pentru literatura britanică, am descoperit opera scriitoarei britanice Anita Brookner, operă care nu a constituit obiect de cercetare în România până la înscrierea mea la doctorat când am decis ca această autoare să facă subiectul proiectului meu de cercetare.

Testimonial
În Școala Doctorală am învățat modul de abordare al cercetării la nivel academic, am stabilit fundamentul teoretic și metodologic și am analizat conceptele cu care operez raportându-le la discursul critic. Cursurile din anul I de doctorat au contribuit la fixarea noțiunilor de bază privind demersul critic și modalitatea de lucru în mod coerent prin însușirea, explicarea și ilustrarea conceptelor vizate în cercetarea mea.

Stagiul în străinătate, în cazul meu la Universitatea Cambridge, Marea Britanie, se poate defini ca fiind maximul atins de mine la nivel profesional până în acest moment. Noțiunile acumulate în anul I al Școlii Doctorale au fost corelate cu alte abordări critice, toate acestea contribuind la realizarea demersului meu academic. Activitatea din anul III s-a bazat mai mult pe redactarea tezei de dotorat, dar și pe participări la conferințe în țară și străinătate unde Universitatea din București a fost foarte bine apreciată.

Stagii de cercetare

2009 – 2010: Universitatea Cambridge, Marea Britanie (în cadrul proiectului EDUCATI)

2009 – 2010: University of London, Marea Britanie (în afara proiectului EDUCATI)

Conferinţe, colocvii, expoziții

În cadrul proiectului EDUCATI

“Re-negociating identity through spatio-temporal displacement”, colocviul internațional Abordări teoretice și critice ale textelor literare și culturale/Critical and theoretical approaches to literary and cultural texts/Approches théoriques et critiques aux textes littéraires et culturels, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, 27 mai 2011.

Prezentarea raportului stagiului din străinătate, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – sinteza stagiului de cercetare în străinătate efectuat de doctoranzii seriei 2008-2011 în anul universitar 2009-2010, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”,  22 septembrie 2010.

“The Identity of Home in Anita Brookner’s Hotel du Lac, Strangers and Providence, conferința internațională Literatură si cultură: demersuri critice, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”,  29 – 30 iunie 2010.

“Anita Brookner’s Solitary Hero” conferința națională Noi metode de cercetare în domeniul studiilor literare și culturale, Universitatea din București,  Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, 28 iunie 2010.

“Dislocarea și construcțiile identitare în opera Anitei Brookner”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”,   11 – 12 septembrie 2009.

“Displacement and Identity Constructions”, conferința națională Noi Perspective în Studiile Literare si Culturale, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, 4 aprilie 2009.

În afara proiectului EDUCATI
Am pregătit lucrarea pe care intenționez să o prezint în cadrul conferinței 21st Conference on British and American Studies, Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara, România, 19 – 21 mai 2011.

“Brookner’s Stranger within: Deconstructing and Reconstructing Identities”, National Conference for Academic Disciplines, University of Central Florida, Orlando, USA, 21 – 24 martie 2011.

“Endless search for Identity: Brookner’s absolute solitary”, Cultural Texts and Contexts in the English Speaking World (II), Universitatea din Oradea, Oradea, 17 – 19 martie 2011.

“Home is neither here, nor there. The Ouest for Home in Brookner’s Novels II”, Mediterranean Conference for Academic Disciplines, University of Malta, The International Journal of Arts & Sciences IJAS Annual Conference, Malta, 6 – 10 martie 2011.

“Home is neither here, nor there: The Quest for Home in Anita Brookner’s work (Visitors, Leaving Home)”, conferința Space, Place, Time: The Construction of Identity, Universitatea Graz, Austria, 11 – 12 decembrie 2010.

Publicații

În cadrul proiectului EDUCATI
“The Identity of Home in Anita Brookner’s Hotel du Lac, Strangers and Providence” articol  publicat în volum ul colectiv al Școlii Doctorale “Studii Literare și Culturale”, Studia Doctoralia, Florentina Vișan / Mugur Zlotea (coord(s)), vol. 4/2010, Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 39-53.

“Memory and Spatio-Temporal Disclocation in Hotel du Lac and Strangers” articol  publicat în volum ul colectiv al Școlii Doctorale “Studii Literare și Culturale”, Studia Doctoralia, Florentina Vișan / Mugur Zlotea (coord(s)), vol. 3/2010, Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 35-43.

“Belonging Nowhere: Brookner’s Absolute Solitary” (articol în curs de publicare).

“The Stranger Within: Deconstructing and Re-/Constructing Identities” (articol în curs de publicare).

“Endless Search for Identity” (articol în curs de publicare).

“Representations of Memory and Oblivion in Brookner’s Novels” (articol în curs de publicare).

“From Brookner’s Solitary Hero to Ishiguro’s Absolute Solitary” (articol în curs de publicare).

Doctoranzi