Ana Maria Negoiță, Doctorand

Titlul tezei de doctorat
Elemente definitorii ale oraşului musulman în timpul primelor două dinastii: 650-1258. Sisteme de urbanism şi tipologii de monument

Conducători științifici
Prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu şi prof. univ. dr. Tasin Gemil

Rezumat
Cercetarea din cadrul Şcolii Doctorale continuă direcţia studiilor urmate în cadrul Universităţii Naţionale de Artă din Bucureşti. Mai exact, proiectul reprezintă o abordare a civilizaţiei islamice din perspectiva istoriei artei, cu accent pe probleme de arhitectură și urbanism în perioada clasică.

Tema nu reprezintă neapărat o continuare a lucrării de licență sau de master, lucrări în care demersul științific s-a axat pe analiza caracteristicilor stilistice ale mudejarului, sinteză islamo-creştină prezentă în regiunile vestice ale imperiului în timpul primelor două dinastii musulmane. De data aceasta, abordarea este concentrată în jurul relației gândire religioasă–structuri arhitecturale în spațiile amintite.

Cuvinte-cheie: istoria artei orientale, civilizaţie islamică medievală, artă ilsmică, istoria urbanismului, urbanism islamic medieval, oraşe musulmane, cultură şi civilizaţie arabă

Date de contact
E-mail: anamarianeg(at)yahoo.es

Ana Negoita ReasearchGATE – scientific network

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
Licențiată a Universității Naționale de Artă din București, secția Istoria și Teoria Artei, specializarea  Artă medievală (istoria artei islamice în perioada evului mediu), am absolvit un master, în cadrul aceleiași instituții, cu tema: “Confluențe islamo-creștine în vocabularul stilistic al Mudejarului”.

De asemenea, am urmat un program de specializare la Sevilla în domeniul: “Sinteze stilistice în arhitectura iberică ante-Reconquista, influența artei islamice asupra arhitecturii occidentale în perioada Evului Mediu”.

Pe parcursul stagiului de cercetare din cadrul Universității “La Sapienza”, am avut posibilitatea de a participa și la un program de pregătire doctorală în cadrul Departamentului de Studii Orientale, Roma.

Astfel, fiecare experiență în parte, atât de dinaintea proiectului EDUCATI, cât și din timpul acestuia, au contribuit în mod covârșitor la formare mea ca cercetător și, implicit, la dezvoltarea subiectului tezei de doctorat.

Testimonial
Cercetarea diferitelor aspecte ale artei și civilizației islamice reprezintă o constantă în formarea mea. Încă de la începutul studiilor de istoria artei, m-am îndreptat către cultura Orientului Mijlociu, către influențele artei și gândirii musulmane în spațiul european din perioada Evului Mediu.

Abordarea civilizației urbane din timpul dinastiilor Umayade și Abbaside reprezintă, de fapt, concentrarea demersului științific pe o anumită problematică tratată din perspectiva evoluției relației dintre gândirea religioasă (dezvoltată în aceste spații în perioada menționată) și artă. Altfel spus, fundamentul cercetării de față urmărește maniera în care conștiința religioasă a unei comunități poate influența formarea de modele planimetrice la nivelul structurii nucleelor urbane și a diferitelor clase de edificii.

Stagii de cercetare
Ibn `Arabi Society (Spania) (2006, 2008).

În intervalul 2009 – 2010, în cadrul proiectului EDUCATI, am efectuat un stagiu de cercetare în cadrul Departamentului de Studii Orientale, Universitatea “La Sapienza” din Roma.

IsIAO (Instituto Italiano per L’Aafrica e l`Oriente) – cercetarea materialului arheologic provenit din situl de la Ghazni – Afghanistan (ceramica secolului al XI-lea) (2010).

Seminar “Tehnici inovative în marketingul cultural”, Goldsmith University, Londra.

Proiect “Vădastra Arheo-Park”, program internațional de revitalizare a tradițiilor. Coordonator prof. univ. dr. Dragoș Gheorghiu & prof. univ. dr. Marc Vander Linden, Université Libre de Bruxelles, Centrul de Cercetare al Universității Naționale de Artă București.

Conferințe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI
“Oraşul musulman. Sisteme de urbanism şi tipologii de monumente”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010, Universitatea din București, Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, București, 2o septembrie 2010.

“Elemente definitorii ale oraşului musulman în timpul primelor 2 dinastii, 650-1258. Sisteme de urbanism şi tipologii de monument”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din București, Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, București, 3 – 4 iulie 2009.

În afara proiectului EDUCATI
“Evolución planimétrica de las casas andaluzas en el período post-Reconquista” colocviul Metodologia nello studio della storia dell’arte islamica, Departamentul de Studii Orientale, Universitatea “La Sapienza”, Roma, 18 – 21 mai 2010.

“A Murcian House from the XII century” colocviul Expedizione arheologice italiane nell Oriente, Dipartimento di Studi Orientali, Universitatea “La Sapienza”, Roma, 29 – 31 martie 2010.

Publicaţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Elemente de ritual și formarea ierarhiilor sociale în orașul islamic medieval” articol publicat în revista Școlii Doctorale “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (CESI, UB), nr. 1/2011, Laura Mesina (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 67-90.

“Orașul Califului. Analiza simbolică a planimetriei primului nucleu urban al Bagdadului” articol publicat în revista Școlii Doctorale “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (CESI, UB), nr. 1/2011, Laura Mesina (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 93-119.

În afara proiectului EDUCATI
“Arhitectura reședințelor din vechiul București – zona Parcului Ioanid”, sub îndrumarea arh. Alexandru Beldiman și a arh. Cristina Woinarowsky, proiect publicat sub denumirea: Lotizarea Parcului Ioanid, București, Editura Simetría, 2007 (cercetător proiect).

“Marketingul cultural față în față cu reacțiunea. Piața de artă în timpul crizei”, Revista BizCity, 15 ianuarie 2009.

“The Round City of Baghdad, the Symbol of the Caliphate. Myths, legends and their sources” în Journal of Ethnography and Folklore (în curs de publicare).

“The City of Mansur the Builder. Baghdad between the caliph’s will and Shari`ah norms” în Romanian Review of Political Sciences and International Relations (în curs de publicare).

Doctoranzi