Andreea-Maria Diaconescu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat
Image et mémoire dans l’œuvre romanesque de Pascal Quignard

Conducător ştiinţific
Prof. univ. dr. Radu Toma

Rezumat
Imaginea (în ipostaza de tablou, gravură, desen, miniatură, reproducere după opere cunoscute) este analizată în relaţie cu memoria sub două aspecte antagonice: atât ca suport al rememorării, cât şi ca mijloc de trădare şi motiv de eşec al acesteia. Cu un statut ambiguu, ekphrasis, topos antic redescoperit în romanul francez contemporan, vine în sprijinul reconcilierii celor două domenii inextricabil legate unul de altul.

Cuvinte-cheie: imagine, discurs, memorie, roman francez contemporan, Pascal Quignard

Date de contact
E-mail: adia19us(at)yahoo.com; adia19us(at)gmail.com

Linkedin: http://ro.linkedin.com/pub/andreea-maria-diaconescu/27/b19/a65

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
Constantă în alegeri, am urmat Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, specializarea Franceză – Română, finalizată în iunie 2006 ca şefă de promoţie. Am continuat, apoi, în cadrul aceleiaşi facultăţi, cu masterul “Studii culturale franceze şi francophone” condus de domnul prof. univ. dr. Radu Toma.

În septembrie 2008, am concurat pentru o bursă oferită în cadrul proiectului EDUCATI la Şcoala Doctorală “Studii Literare şi Culturale”. Am avut, astfel, posibilitatea de a-mi desfăşura activitatea de cercetare la nivel european datorită stagiului de opt luni, din cel de-al doilea an, petrecut la Universitatea Sorbona din Paris.

De altfel, subiectul tezei de doctorat nu s-ar fi putut dezvolta fără materiale asemeni celor din instituții precum: Biblioteca Națională a Franței, Biblioteca Sainte-Geneviève, L’Institut national de l’audiovisuel (INA), dar nici fără cunoașterea perspectivei franceze asupra evoluţiei propriei literaturi contemporane.

Succesul proiectului EDUCATI constă tocmai în această raliere la tendinţele actuale europene în ceea ce priveşte cercetarea doctorală.

Testimonial
În mod evident, proiectul de teză cu care am fost acceptată (Imagine şi discurs în opera romanescă a lui Pascal Quignard) a suferit modificări de-a lungul primului an, perioadă de parcurgere a operelor autorului ales pentru stabilirea ariei de analiză. De o deosebită importanță s-a dovedit a fi conferinţa internaţională din luna mai a anului 2009, cu tema Despre uitare: forme ale rememorării. Punând rememorarea în relaţie cu imaginea în romanele lui Pascal Quignard, am constatat că este exact asocierea pe care o căutam. Astfel că atunci când am expus proiectul revizuit în septembrie 2009, înainte de efectuarea stagiului la Sorbona, am fost capabilă să susţin cu argumente solide alegerea făcută.

Cele opt luni ale stagiului de la Paris au fost hotărâtoare prin volumul imens de lecturi din domenii variate, cu conexiuni nebănuite uneori, pentru cele trei mari arii propuse spre analiză: imagine, memorie, ekphrasis. De asemenea, participarea la seminariile săptămânale şi lunare dedicate romanului francez de după 1950 mi-a oferit şansa de a asista la o întâlnire cu Pascal Quignard, căruia i-am adresat câteva întrebări referitoare la anumite aspecte ale operei sale de interes pentru teză.

Stagii de cercetare

În cadrul proiectului

8 octombrie 2009 – 7 iunie 2010: stagiu de cercetare doctorală la Université Paris-Sorbonne Paris IV, Franţa.

În afara proiectului

Octombrie 2004 – februarie 2005: bursă Erasmus la Universitatea Bourgogne din Dijon, Franţa.

Conferinţe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Aspects théoriques du rapport de l`image et de la mémoire chez Pascal Quignard”, colocviul internațional Abordări  teoretice și critice ale textelor literare și culturale/Approches théoriques et critiques aux textes littéraires et culturels, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine,  Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, București, 27 mai 2011.

Prezentarea raportului stagiului de cercetare, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – sinteza stagiului de cercetare în străinătate efectuat de doctoranzii serie 2008-2011 în anul universitar 2009-2010, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, 22 septembrie 2010.

“Les hypostases d’Orphée dans les romans de Pascal Quignard”, colocviul internaţional Literatură şi cultură: demersuri critice, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Studii Culturale şi Literare”, București,  29 – 30 iunie 2010.

“Les péchés de la mémoire dans les romans de Pascal Quignard”, conferința națională Noi metode de cercetare în domeniul studiilor literare și culturale, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Studii Culturale şi Literare”, București, 28 iunie 2010.

“Imagine și memorie în opera romanescă a lui Pascal Quignard”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Studii Culturale şi Literare”, București, 11 – 12 septembrie 2009.

“L’échec de l’anamnèse dans le roman Le Salon du Wurtemberg de Pascal Quignard”, colocviul internaţional Despre uitare: forme ale rememorării, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Studii Culturale şi Literare”, 15 – 16 mai 2009.

“Fragmentarism şi marginalitate în romanul Terasă la Roma de Pascal Quignard”, colocviul naţional Noi perspective în studiile literare şi culturale, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Studii Culturale şi Literare”, 4 aprilie 2009.

În afara proiectului EDUCATI
“Les péchés de la mémoire dans les romans de Pascal Quignard”, conferinţa internaţională anuală Crossing Boundaries in Culture and Communication (prima ediţie), Universitatea Româno-Americană din Bucureşti, Departamentul de Limbi Străine, Bucureşti, 26 – 27 noiembrie 2010.

“Ekphrasis – reprezentare a unor reprezentări în romanul Satyricon de Petroniu”, sesiunea de comunicări ştiinţifice Conferinţa Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti – CCSS 2008, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, 12 aprilie 2008 (www.unibuc.ro/uploads_ro).

Publicații

În cadrul proiectului EDUCATI

“L’échec de l’anamnèse dans le roman Le salon du Wurtemburg de Pascal Quignard” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale, Studia Doctoralia, vol. 3/2010, Florentina Vișan / Mugur Zlotea (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 106-117.

“Les hypostases d’orphée dans les romans de Pascal Quignard” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale, Studia Doctoralia, vol. 3/2010, Florentina Vișan / Mugur Zlotea (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 79-91.

“Peisajul cultural ca sursă de creativitate şi inovare în contextul globalizării”, Rezidenţialele Interdisciplinare de Vară – De la Spațiu la Dezvoltare Regională, UAUIM, Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, Bucureşti, 7 septembrie 2009.

Doctoranzi