Andrei Claudiu Baciu, Doctorand

10 May 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Titlul tezei de doctorat
Opera lui Gib Mihăescu

Conducător științific
Prof. univ. dr. Elena Filipaş

Rezumat
Autor de nuvele psihologice și de romane, de piese de teatru și de nenumărate cronici în ziarele și revistele vremii, deținător al unor importante premii literare și al unor veritabile bestseller-uri, Gib Mihăescu ocupă un loc numai al său în panoplia literaturii române interbelice. Deși a fost foarte cunoscut în timpul vieții, aspect explicabil, e drept, într-o anumită măsură, și prin prisma densității unice de valori pe care le-a dat literatura interbelică, posterioritatea a lăsat asupra numelui său o tăcere totuși injustă.

Cuvinte-cheie: literatură interbelică, proză psihologică, nuvelistică, oniric, fantastic.

Date de contact
E-mail: ierdnaclaudiu(at)yahoo.com

Parcurs doctoral individual

Am absolvit, în 2006, Facultatea de Litere din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, specializarea Română-Engleză. În perioada 2006-2008 am urmat în cadrul aceleiaşi instituţii studiile de master, secţia “Studii Culturale Româneşti în Context European”. Anul 2008 a marcat înscrierea la cursurile Școlii Doctorale a Facultății de Litere, secția “Studii Literare”, Universitatea din București.

Testimonial
Efortul de cercetare din cadrul Şcolii Doctorale mi-a lărgit perspectivele culturale asupra literaturii române şi a statutului ei în contemporaneitate, dar mai ales mi-a favorizat o înţelegere mai profundă a fenomenului literar interbelic. Studiul operei lui Gib I. Mihăescu a favorizat crearea unui sistem mai coerent de gestionare şi exprimare a propriilor idei.

Stagii de cercetare (în proiect)
15 februarie – 15 mai 2010, stagiu de cercetare efectuat la Universitatea Bretagne-Sud, Lorient, Franţa, Facultatea Lettres Modernes. Doamna conf. univ. dr. Ioana Galleron a fost profesorul coordonator al stagiului.

Conferinţe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Perspectiva lui Gib I. Mihăescu asupra literaturii”, colocviul internațional Cultura și literatura română în lumea contemporană, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția “Studii Literare”, , 10 – 11 iunie 2011.

La Grandiflora, capodoperă a nuvelisticii gibmihăesciene”, colocviul internațional Cultura și literatura română în lumea contemporană, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția “Studii Literare”, , 10 – 11 iunie 2011.

“Gib Mihăescu: Rusoaica, între ideal și propriul sine”, Colocviul național al doctoranzilor din anul al III-lea, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția “Studii Literare”,  5 – 6 martie 2011.

Prezentarea raportului stagiului de cercetare în străinătate, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – sinteza stagiului de cercetare în străinătate efectuat de doctoranzii seriei 2008-2011 în anul universitar 2009-2010, Universitatea din București, Școala Doctorală a Facultății de Litere, 23 septembrie 2010.

“Opera lui Gib I. Mihăescu. Monografie”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, 4 iulie 2009.

În afara proiectului EDUCATI
“Perspectiva lui Gib Mihăescu asupra literaturii”, Conferința internațională a doctoranzilor în filologie, Facultatea de Litere din Târgu-Mureș, 14 – 15 aprilie 2011.

Publicaţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Perspectiva lui Gib I. Mihăescu asupra literaturii” în  Cercetări și studii 2011, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu și Mircea Anghelescu (coord(s)), București, Editura Paralela 45, 2011, pp. 11-20.

“Gib Mihăescu: Rusoaica, între ideal și propriul sine” în Cercetări și studii 2010, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu și Mircea Anghelescu (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 11-25.

În afara proiectului EDUCATI

“Receptarea creaţiei lui Ioan Alexandru. Propunere de perspectivă” în Axioma, nr. 9 (114), septembrie 2009.

“Max Blecher – Întâmplări din irealitatea imediată” în Axioma, nr.10 (115), octombrie 2009.

Doctoranzi