Andrei Mitrea, Doctorand

Titlul tezei de doctorat
Sistemele regionale de inovație în cadrul relațiilor urban – rural din România

Conducător științific
Prof. univ. dr. arh. Alexandru M. Sandu

Rezumat
Studiul ipotezei implementării sistemelor regionale de inovație în contextul dezvoltării teritoriale din România constituie obiectivul central al proiectului de cercetare. Astfel, lucrarea finală va fi compusă din trei secțiuni: o parte de analiză a conceptului sistemelor regionale de inovație și a cadrului teoretic de funcționare a acestora, o parte de analiză a contextului regional existent și a posibilității de modificare a traiectoriei dezvoltării teritoriale actuale și, în final, o secțiune de proiectare a politicilor specifice de dezvoltare. Luând în considerare dificultatea tematicii, vor fi folosite perspective comparative pentru verificarea și corectarea strategiei propuse.

Cuvinte-cheie: sisteme regionale de inovație, relații urban-rural, strategii pentru dezvoltare teritorială

Date de contact
E-mail: aamitrea(at)gmail.com

Linkedin: http://ro.linkedin.com/pub/andrei-mitrea/4/52/514

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
La absolvirea studiilor din cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism din Cluj, noțiunile de planificare spațială dobândite pe parcursul acestei perioade au fost relativ sumare. Deși proiectul de diplomă a abordat tema regenerării, scara de percepție a fenomenului s-a limitat la nivelul urban. Odată cu susținerea lucrării de diplomă, interesul studiului a început să se orienteze treptat spre amenajarea teritoriului, proces care a fost susținut de admiterea la studiile doctorale.

Cercetarea a fost influențată de cursurile masterale în domeniul amenajării teritoriului și al dezvoltării regionale începute în paralel cu studiile doctorale, în toamna anului 2008. O serie de clarificări majore s-au produs, însă, în cadrul corecturilor din stagiul de cercetare la Centrul de Studii Urbane și Regionale (YTK) și în urma discuțiilor din cadrul workshop-ului doctoral AESOP Young Academics din vara anului 2010. În momentul de față, amploarea studiului necesită corecturi atât în cadrul UAUIM, cât și în cadrul YTK, precum și corelarea lor sistematică în viitorul apropiat.

Testimonial
În urma experiențelor academice avute în cadrul Școlii Doctorale și nu numai, aș putea desprinde câteva concluzii: în funcție de focalizarea fiecărei etape de studiu, evoluția acestuia a fost susținută de expertiza profesorilor și a cercetătorilor din cadrul YTK, al Universității Tehnice din Delft și al UAUIM București. Ritmul progresului cercetării a fost puternic accelerat pe parcursul și în urma stagiului de la YTK, datorită contribuției sale la formarea metodologiei de cercetare și a structurii detaliate a proiectului. Datorită acestui fapt, continuarea cooperării academice internaționale este indispensabilă pentru finalizarea tezei în condiții optime.

Stagii de cercetare (în proiect)
2 septembrie 2009 – 31 mai 2010: stagiu de cercetare în cadrul Centrului de Studii Urbane și Regionale (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus – ja koulutuskeskus/YTK) din cadrul Universității Aalto, Espoo, Finlanda.

Conferințe, colocvii, expoziții

În cadrul proiectului EDUCATI

“Interacţiunile urban – rural la nivel de microscară, problema regionării şi rolul Reţelei Naţionale pentru Dezvoltarea Rurală”, laboratorul național de cercetare Pe spirala procesului de cercetare, UAUIM, Școala Doctorală “Spațiu Imagine, Text, Teritoriu”,  București, 7 septembrie 2011.

“Relaţiile urban – rural în România”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2011 – De la natură la orașul… din România, UAUIM, Școala Doctorală “Spațiu Imagine, Text, Teritoriu”,  București, 3 iunie 2011.

“Sistemele regionale de inovație. Teoria”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – Procese (ale cercetării) în arhitectură și urbanism, UAUIM, Școala Doctorală “Spațiu Imagine, Text, Teritoriu”,  București, 23 septembrie 2010.

“Aptitudinile competitive ale regiunilor”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2009 – De la spațiu la dezvoltare regională, UAUIM, Școala Doctorală “Spațiu Imagine, Text, Teritoriu”,  București, 7 septembrie 2009.

În afara proiectului EDUCATI
“Is the Romanian Metropolization Process a Special Case?”, în colaborare cu conf. univ. dr. arh. Cătălin N. SÂRBU, A 24-a Conferință Anuală AESOP Space is Luxury, YTK, Espoo, Finlanda. Rezumat disponibil la adresa: http://aesop2010.tkk.fi/pdf/AESOP_2010_Abstract_book.pdf, p. 198f. [17.03.2011].

“Regional Innovation Systems (RIS) and the Question of Rural Regions”, în cadrul workshop-ului Spatial Justice, Association of European Schools of Planning (AESOP) Young Academics, Seili, Finlanda, 07 – 10 iulie 2010.

Publicații

În cadrul proiectului EDUCATI
“Sistemele regionale de inovație și problema dezvoltării regionale” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (UAUIM),  Research 2009-2010. Din stratigrafia cercetării în arhitectură și urbanism. Orizontul prim, Hanna A. Derer (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 139-154.

“Problema polilor de creștere” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (UAUIM),  Research 2010-2011. Din stratigrafia cercetării în arhitectură și urbanism. Orizontul mediu, Hanna A. Derer (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 230-245.

În afara proiectului EDUCATI
“Negocierea peisajului”, Mitrea, Andrei/ Cătălin N. Sârbu (coord.), Peisaj cultural și dezvoltare, București, Editura Universitară “Ion Mincu”, 2011, pp. 47-59.

Doctoranzi