Anton Breiner, Doctorand

Titlul tezei de doctorat
Ipostaze ale libertăţii în proza rusă nonconformistă din a doua jumătate a secolului XX (Saşa Sokolov, Venedikt Erofeev, Serghei Dovlatov)

Conducător științific
Prof. univ. dr. Mihaela Moraru

Date de contact
E-mail: a.breiner(at)gmail.com

Stagiu de cercetare
În perioada 04. 10. 2009 – 31. 05. 2010, am efectuat un stagiu de cercetare la Universitatea Humboldt din Berlin, Germania; Philosophische Fakultät II, Institut für Slawistik, având-o ca tutore științific de d-na prof. univ. dr. Susanne Frank.

Conferințe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Poetica cotidianului în textele lui Serghei Dovlatov”, colocviul internațional Abordări teoretice și critice ale textelor literare și culturale/Critical and theoretical appoaches to literary and cultural texts/Approches théoriques et critiques aux textes littéraires et culturels, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, București, 27 mai 2011.

Prezentarea raportului stagiului de cercetare, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – Sinteza stagiului de cercetare în străinătate efectuat de doctoranzii seriei 2008-2011 în anul universitar 2009-2010, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, București, 22 septembrie 2010.

“Marginality and Freedom in Sergei Dovlatov’s The Compromise”, colocviul internațional Literatură și cultură: demersuri critice, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, București, 29 – 30 iunie 2010.

“The Mechanics of Intertext – Kolyada and Sorokin. Classical Texts on the Contemporary Stage”, colocviul național Noi metode de cercetare în domeniul studiilor literare și cultural, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, București, 28 iunie 2010.

“Ipostaze ale libertăţii în proza rusă nonconformistă din a doua jumătate a secolului XX (Saşa Sokolov, Venedikt Erofeev, Serghei Dovlatov)”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, București, 11 septembrie 2009.

“Forgetting in Order to Become Oneself. Mechanisms of Identity in Sasha Sokolov’s School for Fools”, colocviul internațional Despre uitare: Forme ale rememorării/Of oblivion: Plays of anamnesis/De l’oubli: Jeux de l’anamnesis, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, București, 15 – 16 mai 2009.

“Construcţia temporală a libertăţii în romanul Şcoala pentru idioţi de Saşa Sokolov”, colocviul național Noi perspective în studiile literare și culturale, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, București, 4 aprilie 2009.

Publicații

În cadrul proiectului EDUCATI

“Freedom and Marginality in Dovlatov’s The Compromise”, articol publicat în volumul colectiv al al Școlii Doctorale “Studii Literare și Culturale”, Studia Doctoralia, volumul 4/2011,  Florentina Vișan, Mugur Zlotea (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 134-143.

“Forgetting in Order to Become Oneself. Mechanisms of Identity in Sasha Sokolov’s School for Fools”, articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Studii Literare și Culturale”, Studia Doctoralia, volumul 3/2010,  Florentina Vișan, Mugur Zlotea (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 27-34.

Doctoranzi