Articolul “Elita doctorală în România” – Dilema veche

18 May 2011  |   Apariții în presă

Articolul „Elita doctorală în România – o şansă reală prin prin programul de burse europene – ” a fost publicat în Dilema Studiilor Postuniversitare, supliment editat de Dilema veche şi apărut alături de numărul 342 din 2 – 8 septembrie 2010.

Articolul prezintă situaţia generală a sistemului educaţional universitar românesc după adoptarea Declaraţiei de la Bologna, precum şi modul în care bursele doctorale europene reprezintă un sprijin important pentru studiile doctorale din România, schimbând radical statutul doctorandului român. Proiectul EDUCATI, desfăşurat în patru Şcoli Doctorale din domeniile filologie, studii umaniste şi arhitectură şi urbanism, reprezintă un astfel de exemplu.

Extrase din articol:

Anul 2010 a fost ales, de către grupul ministerial semnatar al Declaraţiei de la Bologna, din 19 iunie 1999, ca bornă finală în procesul de creare a aşa-numitului Spaţiu European al Învăţământului Superior, implicit pentru cel de restructurare a Universităţii, presupus în chip necesar de o compatibilizare trans-statală. În România, rareori se întâmplă să se discute modul în care are loc această adaptare în celelalte ţări ce au aplicat principiile Declaraţiei, ale cărei linii generale şi obiective comune au fost stabilite în baza unei voinţe politice unionale şi au fost susţinute tehnic de grupuri internaţionale de specialişti.

(…)

Subdimensionarea activităţii de cercetare în timpul masteratului şi ignorarea deschiderii şi a ajutorului pe care legea aferentă le anunţă pentru noul sistem de învăţământ duc, implicit, la carenţe majore şi de nerecuperat în pregătirea viitorului doctorand. Nemulţumirea pe care universitarii (unii) o exprimă faţă de scăderea nivelului de pregătire generală a absolventului de liceu, devenit student, este evidentă şi atunci când evaluează cercetările doctoranzilor, de data aceasta însă faţă de propriul sistem (licenţă şi masterat). Problemele se repercutează, devin chiar mai vizibile, dat fiind că Şcolile doctorale se bucură de o poziţie importantă pe scena actuală a educaţiei, iar numărul cursanţilor este foarte redus în raport cu cel al nivelelor precedente.

Studiile doctorale din România au primit însă, încă de acum 2 ani, un sprijin substanţial – finanţările prin fonduri structurale, acordate de Uniunea Eropeană (85%) şi de Guvernul României (15%) (…). Proiectele pentru bursele europene influenţează într-o măsură considerabilă ritmul şi calitatea parcursului doctoral, însă menţin totuşi o ancorare puternică în masterat, mai ales pentru doctoranzii foarte tineri, care au urmat un traseu continuu al studiilor universitare.

„Elita doctorală în România”, Lect. univ. dr. Laura Mesina, Responsabil logistic în proiectul EDUCATI, 2008-2011

Articolul complet

Doctoranzi