Bianca Predoi, Doctorand

Titlul tezei de doctorat
Kitsch ON/OFF. Construcţia noţiunii de “kitsch” în actuala dinamică a culturii vizuale

Conducător științific
Prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu

Rezumat
Când barierele “sistemelor de operare” în disciplinele culturii vizuale, specifice anilor ′90, începeau să se clatine sub imperativul paradoxurilor consumului şi al politicilor artistice deformând înţelegerea experienţei creative până la anularea obiectului, apăreau şi rezultatele evidente ale rupturilor în structura de organizare a semnelor esenţiale, începând de la cuvânt, până la imagine.

Departe de a se dori o cercetare în căutarea obiectului “găsit”, această teză a debutat ca o anchetă, într-un cadru metodic definit de Umberto Eco ca fiind, pentru început, spaţiul semiotic. Într-un capitol din  Apocalittici e integrati (1964) el anunţa nu doar lipsa unui spaţiu teoretic dedicat posibilităţilor unei recuperări (prin înlocuire) a Frumosului, ci faptul că se întrevedea posibilitatea unor intervenţii operative prin dezlegarea unor coduri care nu mai erau cele originare, ale adeziunii la valori atemporale, ci mai exact valorile pieţei de artă.

În ultimii ani constatăm cu stupoare că mesajele kitsch apar în artă ca pură simultaneitate fără narativitate, compunând un discurs într-un mod absolut liber şi reversibil, atras doar de forma şi culoarea segmentelor, fapt confirmat de programul curatorial al multor muzee importante prin fascinaţia lor înaintea metonimiilor-pol ale limbajului kitsch.

Cuvinte-cheie: critica vizuală, cultura de masă, kitsch, pop-art, estetica relaţională, globalizare

Date de contact
E-mail: biancapredoi(at)gmail.com

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual

Absolvirea Facultății de Arhitectură din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” din București în anul 2000 s-a datorat proiectului final de arhitectură si celor doua disertaţii intitulate Teoria arhitecturii: O Retorică a imaginii vizuale și  Designul, între comunicarea ştiinţifică şi cea artistică.

Începând cu anul 2008, am devenit studentă a Școlii Doctorale “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” din cadrul Centrului de Excelență în Studiul Imaginii. Decizia de a urma această formă de învățământ a venit, în mod natural, ca o consecință a dorinței mele de a-mi continua cercetarea în domeniul care mă pasionează cu adevărat și anume cultura vizuală. Faptul că am avut șansa de a fi inclusă în proiectul EDUCATI a făcut posibilă, prin stagiul de cercetare din străinătate, prin accesul la surse de informație extrem de diversificate, prin schimbul de experiență cu personalități marcante ale lumii artei şi academice, materializarea acestei pasiuni în proiectul de cercetare intitulat Kitsch ON/OFF. Construcţia noţiunii de “kitsch” în actuala dinamică a culturii vizuale și coordonat de domnul prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu.

Testimonial
Pe durata celor opt luni de mobilitate am descoperit că frontierele unui spaţiu cultural pot fi cu uşurinţă asimilate barierelor interdisciplinare. Am urmărit programele multor centre florentine de artă sau destinate cercetării şi expunerii imaginii, de la expoziţii, muzee, biblioteci până la mediateci şi pinacoteci destinate surselor documentare. În paralel, au urmat prelegerile şi cursurile laboratorului de “Teoria dell’Immagine, Università degli Studi di Siena” din cadrul Școlii Doctorale “Studi sulla Rappresentazione Visiva. Storia, teoria e produzione delle arti e delle immagini”, sub tutela renumitului semiotician Omar Calabrese şi a profesorilor invitaţi să conferenţieze în cadrul Școlii  Doctorale.

Abia reîntoarsă în ţară, am constatat că rezultatul interacţiunii între cele două mari direcţii metodice şi teoretice, printr-o praxis a cercetării, captează o dinamică atractivă şi negociabilă a interconexiunii lor: cea interdisciplinară. Însumate, aceste experienţe au pus într-o nouă lumină esenţa Școlii Doctorale (“Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu”) a cărei doctorandă sunt.

Stagiu de cercetare (în cadrul proiectul EDUCATI)
2009 – 2010: visiting PhD student: Universitatea de Studii din Siena, Departamentul de Știinţe ale Comunicării, PhD School: “Research Studies on visual representation”. Coordonatorul stagiului a fost domnul prof. univ. dr. Omar Calabrese.

Conferințe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“KITSCH: BOOM OR BLUFF? Kitsch, contemporary art, culture shock“, International Conference of Visual and Performing Arts, Athens Institute for Education and Research, Athena, Grecia, 5 – 10 iunie 2011.

“Reframing some topical issues of art: Kitsch between the contemporary art language and the management of values”, The Language of Art and Music: An International Conference on the Potential for Artistic Expression to Cross Cultural Barriers, The Institute for Cultural Diplomacy, Berlin, Germany, 17 – 20 februarie 2011.

“Kitsch ON-OFF. Recuperarea creativităţii”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010, Universitatea din București, Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, București, 20 septembrie 2010.

“Kitsch ON/OFF. Constituirea noţiunii de kitsch în dinamica actuală a culturii vizuale”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din București, Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, București, 3 – 4 iulie 2009.

Publicaţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Kitsch: eveniment și experiment” articol publicat în revista Școlii Doctorale “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (CESI, UB), nr. 1/2011, Laura Mesina (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 215-227.

“Kitsch-ul hypermodern” articol publicat în revista Școlii Doctorale “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (CESI, UB), nr. 1/2011, Laura Mesina (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 229-246.

În afara proiectului EDUCATI

Graffiti – artă sau ideologie – direcţii şi specificităţi controversate ale spaţiului urban românesc”, Villa Design, nr. 2, iunie 2009, p. 5-6.

“Tipologii în arhitectură: villa în specificul arhitecturii europene”, Villa Design, nr. 2, iunie 2009, p. 5.

“Enric Ruiz-Geli –Reactive-mediatic facades – parameters of a new humanism in the era of informational architecture”, Villa Design, nr. 2, dec. 2009, p. 12-15.

“Neil Denari – Interrupted Projections Installation – technological Expressionism in critical discourse to address technology, globalization and architecture”, Villa Design, , nr. 1, mai 2009, p. 11.

“Flow Territories knowing why things happen – Europe in the Year 2030”,  Digital Technology, Active Citizenship and the Society of the Future, Berlin, January 2011, p. 8 și în Cities, Creativity, Connectivity, Istanbul, 2011, lucrarea cu numărul 982.

Altele

Conferințe la care am participat ca auditoriu

Conferinţa internaţională din cadrul proiectului EDUCAȚI, OUTLINE OF THE MODERN CITY: IMAGES, FORMATS, STYLES, Universitatea din București, CESI, Şcoala Doctorală “Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu”, 30 septembrie – 1 octombrie 2010.

Prelegerile susţinute de semioticienii Isabella Pezzini (Università “La Sapienza”, Roma) şi Gianfranco Marrone (Università di Palermo) în cadrul Școlii Doctorale “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, 29 septembrie 2010.

Workshop Exploratoriu Arhitectura şi oraşul în România după 1989, Colegiul Noua Europă, București, 22 – 23 septembrie 2010.

Seria de sonferinţe AS SOON AS POSSIBLE – the acceleration in contemporary society, CCC Strozzina, Florence, Italy, 14 mai – 18 iulie 2010.

Conferinţe UNISI – Siena, Italia: Victor Stoichiţa (Università di Friburgo): “Alfred Hitchcock, Woody Allen e lo sguardo cinematografico”; Giovanni Careri (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris): “La conformazione come problema artistico”; Marc Jimenez (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne): “Penser l’art d’aujourd’hui: sur quelques défis de l’esthétique contemporaine”; Jorge Lozano (Universidad Complutense de Madrid): “Immagine e storia”, aprilie – mai 2010.

Seria de conferinţe GERHARD RICHTER and the disappearance of the image in the contemporary art, CCC Strozzina, Florence, Italy,  20 februarie – 25 aprilie 2010.

Seria de conferinţe MANIPULATING REALITY, how images redefine the world, 25 septembrie 2009 – 17 ianuarie 2010.

Doctoranzi