Bogdan Alexandru Gheuka, Doctorand

10 May 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Titlul tezei de doctorat
Cerinţe infodocumentare în biblioteci universitare româneşti nou create

Conducător științific
Prof. univ. dr. Mircea Regneală

Date de contact
E-mail: bogdangheuka(at)yahoo.com

Stagiu de cercetare
În perioada 06. 04. 2010 – 05. 07. 2010 am efectuat un stagiu de cercetare în cadrul Universității din Extremadura, Badajos, Spania, avându-l ca tutore ştiinţific pe domnul prof. univ. dr. Julian Rodriguez Pardo.

Conferințe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI
“Reglementări ale liberului acces la lucrările de doctorat pe suport digital, aflate în cadrul bibliotecilor universitare din Spania”, colocviul internațional Cultura și literatura română în lumea contemporană, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția “Studii Literare”, București, 10 – 11 iunie 2011.

“Proiectul 3 R. Un model de arhivă universitară digitală, bazată pe sistemul de metadate Dublin Core”, colocviul internațional Cultura și literatura română în lumea contemporană, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția “Studii Literare”, București, 10 – 11 iunie 2011.

“Comunicarea informaţiilor prin intermediul noilor mijloace media”, Colocviul național al doctoranzilor din anul al III-lea, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, București, 5 – 6 martie 2011.

Prezentarea raportului stagiului de cercetare din străinătate, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – sinteza stagiului de cercetare în străinătate efectuat de doctoranzii serie 2008-2011 în anul universitar 2009-2010, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția “Studii Literare”, București, 23 septembrie 2010.

“Cerinţe infodocumentare în biblioteci universitare româneşti nou create”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția “Studii Literare”, București, 4 iulie 2009.

Publicații

În cadrul proiectului EDUCATI
“Point-counterpoint – un roman fugué?”, articol publicat în revista Școlii Doctorale a Facultății de Litere (secția “Studii Literare”), Romanian Literary and Cultural Studies, nr. 1/2010, Mircea Anghelescu (coord), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 85-93.

“Comunicarea informațiilor prin intermediul noilor media”, articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Litere, Cercetări și studii 2011, Pitești, Editura Paralela 45, pp. 299-313.

“Servicii de bibliotecă”, articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Litere, Cercetări și studii 2010, Liliana Ionescu Ruxăndoiu, Mircea Anghelescu (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 311-324.

Doctoranzi