Bogdan Cristea, Doctorand

Titlul tezei de doctorat
Peroraţia în discursurile lui Cicero. Retorică, teatralitate, manipulare

Conducător ştiinţific
Prof. univ. dr. Mariana Băluţă

Rezumat
Teza îşi propune o analiză a peroraţiilor discursurilor lui Cicero la nivelul a trei paliere: retorico-stilistic, teatral şi ideologic-discursiv. Scopul fundamental al acesteia este de a demonstra că în Roma lui Cicero exista un isomorfism între teatru şi oratorie, că oratorul, importând un întreg arsenal stilistic (convenţii şi strategii teatrale) din zona teatrului în cea a discursului, nu făcea altceva decât să “performeze” în faţa publicului, pe care, după caz, voia să-l informeze, să-l persuadeze sau să-l manipuleze.

Cuvinte-cheie: Peroraţie, retorică, teatralitate, manipulare

Date de contact
E-mail: bogdan_georgeus(at)yahoo.com

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
Cariera mea actuală începe încă de pe băncile liceului “Mihai Viteazul” din Bucureşti (1996-2000), când opţiunea pentru limba latină s-a conturat foarte clar. Ulterior, am urmat cursurile Facultăţii de Litere (specializarea Română-Latină) a Universităţii din Bucureşti (2000-2004), având drept principală ţintă un cu totul alt domeniu (lingvistică) decât acela al filologiei clasice.

Am urmat, apoi, un program de masterat (2004-2005) în care am lăsat deoparte latina, având să şi obţin, după aceea, un post permanent de cercetător la Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan – Al. Rosetti”. După trei ani, în 2008, printr-o întâmplare căreia mi-e greu să-i găsesc o justificare raţională, am decis, subit, că mă voi întoarce la vechea pasiune şi, lăsând deoparte o muncă de ani de zile, m-am înscris, fără nici un regret, la cursurile de doctorat în literatură latină la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.

Testimonial
Şcoala Doctorală “Studii Literare şi Culturale” din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine mi-a oferit şansa audierii, în anul I de doctorat, a unor cursuri interdisciplinare extrem de utile, care m-au făcut să renunţ la o abordare strict structuralistă a literaturii, abordare cu care eram obişnuit din anii de facultate. Am înţeles, astfel, că literatura e un fenomen estetic care trebuie judecat în legătură directă cu o sumă de date culturale, istorice şi ştiinţifice, şi nu ca un produs artistic pur, care se justifică exclusiv prin sine şi pentru sine.

Anul al doilea de doctorat, petrecut la Universitatea Cambridge ca visiting student, a însemnat cel mai fericit an din viaţa mea profesională (şi – aş îndrăzni să mărturisesc – chiar personală). Contactul cu lumea academică din Cambridge, prilejuit de bursa doctorală POSDRU, a presupus şi o reevaluare din temelii a ideilor principale ale tezei mele de doctorat, în lumina bibliografiei imense la care am avut acces şi a cursurilor urmate acolo. Pentru toate acestea, nu pot decât să port o recunoştinţă eternă celor ce au făcut posibilă evoluția mea în cadrul proiectului EDUCATI.

Conferinţe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Oratory and theatre in Ancient Rome. Reconstructing legal cases as dramas”, colocviul internațional Abordări teoretice și critice ale textelor literare și culturale/Critical and theoretical approaches to literary and cultural texts, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, 27 mai 2011.

Prezentarea raportului stagiului de cercetare, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – sinteza stagiului de cercetare în străinătate efectuat de doctoranzii seriei 2008-2011 în anul universitar 2009-2010, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, 22 septembrie 2010.

“Possible Dramatic Scenarios in Cicero’s Perorations”, conferința internaţională Literature and Culture: Critical Approaches (Literatură şi cultură: demersuri critice), Școala Doctorală “Studii literare și culturale”, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, 29 – 30 iunie 2010.

“The Orator as Stage Manager and Playwright”, conferinţa naţională Noi metode de cercetare în domeniul studiilor literare și culturale, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, 28 iunie 2010.

“Perorația în discursurile lui Cicero. Retorică, teatralitate și manipulare”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”,   11 – 12 septembrie 2009.

“Aspects of Anamnesis in the Perorations of Cicero’s Early Speeches”, conferința internaţională Of Oblivion/ Plays of Anamnesis, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, 15 – 16 mai 2009.

“Reprezentări ale alterităţii etnice în discursurile lui Cicero”, conferința națională  Noi perspective în studiile literare şi culturale, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, 4 aprilie 2009.

Publicaţii

În cadrul proiectului EDUCATI
“Aspects of Anamnesis in the Perorations of Cicero’s Early Speeches” articol publicat  în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Studii Literare și Culturale”, Studia Doctoralia, vol. 3/2010, Florentina Vișan / Mugur Zlotea (coord(s)) , Piteşti, Editura Paralela 45, 2011, pp. 141-151.

“The Orator as Stage Manager and Playwright. Possible Dramatic Scenarios in Cicero’s Perorations” articol publicat  în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Studii Literare și Culturale”, Studia Doctoralia, vol. 4/2010, Florentina Vișan / Mugur Zlotea (coord(s)) , Piteşti, Editura Paralela 45, 2011, pp. 158-172.

Doctoranzi