Carmen Iordache (Nedelcu), Doctorand

18 April 2011  |   Doctoranzi, Studii Literare

Titlul tezei de doctorat
Transformări ale basmului fantastic românesc din zilele noastre

Conducător științific
Prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu

Rezumat
Lucrarea îşi propune să identifice şi să analizeze principalele transformări de structură şi de conţinut din basmul fantastic popular românesc din zilele noastre, pornind de la cele mai importante antologii de basme, apărute începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea.

Aceste transformări se datorează atât povestitorului, celui înzestrat cu darul de a “spune”, cât și receptorului, dar mai ales contextului în care se narează. În basmul contemporan, fantasticul interferează cu realul nu numai la nivelul timpului și al spațiului, ci și la acela al personajelor.

Cuvinte–cheie: transformări, povestitor, receptor, basm fantastic, context

Date de contact

E-mail: cnedelcu17(at)gmail.com

Linkedin: Carmen Nedelcu

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
Am urmat cursurile Facultăţii de Litere, specializarea Română – Rusă din cadrul Universităţii din Bucureşti, în perioada 1988 – 1993, absolvind-o cu media 9,74.

Înainte de a deveni profesor titular de limba şi literatura română la Colegiul Naţional “Matei Basarab”, sector 3, Bucureşti (în urma unui examen pe care l-am promovat cu media 8,79) am activat vreme de 3 ani, începând din 1992, ca profesor suplinitor de limba și literatura românã, la Gr. Șc. Ind. “Dumitru Moțoc”. Gradul didactic I l-am obþinut în anul 2003 cu lucrarea metodico – științificã intitulatã Basmul popular și basmul cult în manualele alternative (conducãtor științific: prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu), o dovadă a faptului că pasiunea pentru folclor și pentru basm nu este nouă.

Dorinţa de a depăşi stadiul de simplu depozitar al unor cunoştinţe pe care alţii le-au produs mi-a pătruns în suflet la foarte puţin timp după terminarea facultăţii, însă înscrierea la doctorat a coincis cu demararea proiectului EDUCATI (aș spune că piedicile de până acum au avut tocmai rostul de a mă propulsa în mijlocul acestei situații extrem de favorabile). Pasiunea statornică pentru folclor, în general, și pentru basm, în particular, a determinat alegerea temei tezei, Transformări ale basmului fantastic românesc din zilele noastre.

Cursurile pe care am avut șansa să le urmez în cadrul primului an al Şcolii Doctorale s-au dovedit a fi extrem de utile, mai ales din punct de vedere logistic. Dintre acestea menționez: cursul de naratologie al dnei prof. univ. dr. Carmen Muşat, cursul de hermeneutică literară ținut de dl prof. univ. dr. Paul Cornea, cursul opţional despre relaţiile de rudenie al dlui prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu, precum și prelegerile profesorilor străini: Francis Claudon de la Universitatea Paris XII, Franța (martie 2009), Gisele Vanhese de la Universitatea Calabria, Italia (mai 2009), Mireille Matusch de la Universitatea Humboldt, Germania (mai 2009). Fiecare în parte a reuşit să monteze în mine dispoziţia de a explora şi s-au constituit în unelte cu care să pot construi lucrarea propusã, despre realitatea basmului contemporan.

Participarea la sesiunile de referate, din anul al doilea, atât ca asistent, cât şi din poziţia de lector mi-a oferit, pe lângă satisfacţia și sentimentul că pot aduce în fața lumii rodul pasiunii mele, prilejul să folosesc uneltele despre care aminteam, astfel încât, încet-încet, lucrarea să capete formă.

De neuitat a fost stagiul de cercetare şi documentare de la Universitatea din Padova, Italia. Fiind un oraș cultural prin excelență, am simţit că se așterne sub pașii mei pentru a-mi pune la dispoziție bibliotecile sale și ale apropiatei Veneții. De asemenea, experienţa de a fi pentru câteva ore lector (am susținut un curs despre basmul românesc) într-una dintre cele mai vechi universități din Europa (înființată în anul 1222) și interesul pe care l-am simțit din partea studenților au fost în măsură să îmi întărească și mai mult hotărârea de a realiza o lucrare cât mai utilă.

În prezent, activitatea mea se concentrează asupra scrierii tezei de doctorat, care, împletită cu prezentarea referatelor, îmi pun la încercare calitatea de “ucenic” și în valoare “uneltele” “făurite” până acum. Este un drum ostenitor, dar frumos.

Stagiu de cercetare în proiect
1 februarie – 30 aprilie 2010, stagiu de cercetare şi documentare la Facultatea de Litere şi Filosofie, Universitatea din Padova, Italia. Profesor îndrumător a fost domnul Dan Octavian Cepraga.

Conferinţe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Transformări ale basmului fantastic contemporan la nivelul formulelor narative şi al personajelor”, colocviul internațional  Cultura și literatura română în lumea contemporană, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția “Studii Literare”), 10 – 11 iunie 2011.

“Tipuri de povestitori în basmele din culegerea lui I. Oprişan, Basme fantastice româneşti”colocviul internațional  Cultura și literatura română în lumea contemporană, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția “Studii Literare”), 10 – 11 iunie 2011.

“Scripturalitate şi oralitate. Basmul de autor şi basmul popular contemporan”, Colocviul național al doctoranzilor din anul al III-lea, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția “Studii Literare”),  5 – 6 martie 2011.

Prezentarea raportului stagiului de cercetare din străinătate, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – sinteza stagiului de cercetare în străinătate efectuat de doctoranzii seriei 2008-2011 în anul universitar 2009-2010, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția “Studii Literare”), 23 septembrie 2010.

“Transformări ale basmului fantastic românesc din zilele noastre”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția “Studii Literare”), 4 iulie 2009.

În afara proiectului EDUCATI
“Profesorul Mihai Pop despre proza populară – direcţii de cercetare”, Sesiunea națională “Mihai Pop – ediția a VIII-a”, Universitatea din București, Facultatea de Litere,  26 – 27 noiembrie 2010.

“Experienţa de viaţă a povestitorului în basmul popular contemporan”, Sesiunea națională “Mihai Pop – ediția a VII-a”, Universitatea din București, Facultatea de Litere, 20 – 21 noiembrie 2009.

Publicaţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Scriptualitate și oralitate. Basmul de autor și basmul popular contemporan” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Litere (secția “Studii Literare”), Cercetări și studii 2010, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu / Mircea Anghelescu (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 243-254.

În afara proiectului EDUCATI
“O carte a cărților de folclor”, revista Cultura editată de Fundaţia Culturală Română, redactor-şef  Augustin Buzura, anul IV, nr.  14 (218), 2 aprilie 2009, p. 28.

“Experienţa de viaţă a povestitorului în basmul popular contemporan”, revista Şcolii Doctorale Studii culturale şi literare româneşti, volumul I, sub îngrijirea prof. univ. dr. Mircea Anghelescu şi prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu, București, Editura Universităţii Bucureşti, septembrie 2010, pp. 103-109.

Volume
Dicţionar de regionalisme, coautor/Mihaela Marin, Bucureşti, Editura All, 2002.

Dicţionar de termeni literari pentru elevi, coautor/Mihaela Marin, Bucureşti,Editura AII, 2001.

Altele

Asistenţă la conferinţe
Colocviu internaţional  Literatura română și literatura europeană, Universitatea din București, Facultatea de Litere, 29 mai 2009.

Sesiune ştiinţifică – Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Şcolii Doctorale din cadrul Facultății de Litere, Universitatea din Bucureşti, 17 ianuarie 2009.

Sesiune ştiinţifică Sesiunea naţională “Mihai Pop”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, 21 – 22 noiembrie 2008.

Doctoranzi