Revista “IMAGES, IMAGINI, IMAGES”

27 September 2011  |   Publicații

Revista “IMAGES, IMAGINI, IMAGES”

Images, Imagini, Images. Journal of Visual and Cultural Studies. La ce bun o nouă revistă? Începând acum o publicaţie pe care sperăm s-o continuăm cu regularitate, ca pe-o revistă, este firesc să ne întrebăm care ar putea fi îndreptăţirea ei. Într-o vreme în care se mai citeşte mai ales Internetul şi nu se mai priveşte decât televiziunea de scandal, o ...

Volumul “De la linguistique à la didactique des langues: le problème des modèles linguistiques”

27 September 2011  |   Publicații

Volumul “De la linguistique à la didactique des langues: le problème des modèles linguistiques”

Modelele lingvistice, o chestiune fundamentală în cercetarea din domeniul ştiinţelor limbii, au reprezentat tema colocviului internaţional Modele teoretice în cercetarea lingvistică actuală, organizat în data de 7 iunie 2009 de către Şcoala Doctorală „Limbi şi Identităţi Culturale” (Universitatea din Bucureşti), în cadrul proiectului EDUCATI. Actele colocviului, adunate în volumul de faţă, reflectă ...

Volumul “Cercetări și studii 2011”

27 September 2011  |   Publicații

Volumul “Cercetări și studii 2011”

Volumul de faţă este constituit din articole, studii şi cercetări elaborate de doctoranzii Şcolii Doctorale a Facultăţii de Litere de la Universitatea din Bucureşti, părţi ale formei finale a tezei pe care au definitivat-o la sfârşitul celor trei ani de studii. Verificate de conducătorii ştiinţifici, lucrările doctoranzilor noştri poartă şi amprenta profesorilor români şi străini invitaţi, care ...

Revista “Romanian Cultural and Literary Studies 2/2011”

27 September 2011  |   Publicații

Revista “Romanian Cultural and Literary Studies 2/2011”

Cel de-al doilea număr al revistei Romanian Cultural and Literary Studies reuneşte texte ale comunicărilor prezentate la colocviile naţionale şi internaţionale desfăşurate în 2011. Doctoranzii, deja aproape de finalul redactării tezei, au ales să prezinte şi să publice fragmente dintre cele mai interesante ale tezei lor: fie acelea în care se propune tema originală a ...

Revista “Studies in Linguistics and Communication 2/2011”

27 September 2011  |   Publicații

Revista “Studies in Linguistics and Communication 2/2011”

Al doilea număr al revistei Studies in Linguistics and Communication cuprinde şase articole ce reflectă activitatea doctoranzilor din ultimul an de pregătire ştiinţifică. Primul articol al acestui număr, dezvoltând o prelegere prezentată la seminarul naţional al doctoranzilor din anul al III-lea, îi aparţine domnului profesor Gheorghe Bârlea. Celelalte articole reprezintă dezvoltări ale ...

Volumul “Studia Doctoralia 4/2011”

27 September 2011  |   Publicații

Volumul “Studia Doctoralia 4/2011”

Volumul Studia Doctoralia 4/2011 este alcătuit din prezentările susţinute de doctoranzii Şcolii Doctorale „Studii Literare şi Culturale” a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (Universitatea din Bucureşti), în cadrul colocviului internaţional cu tema Literatură şi cultură: Abordări critice, care a avut loc la Bucureşti, între 29 şi 30 mai 2011. Doctoranzii Şcolii noastre au abordat textele literare ţinând ...

Volumul “Research 2010-2011. Din stratigrafia cercetării în arhitectură și urbanism. Orizontul mediu”

27 September 2011  |   Publicații

Volumul “Research 2010-2011. Din stratigrafia cercetării în arhitectură și urbanism. Orizontul mediu”

Volumul de faţă cuprinde fragmente din ceea ce se poate considera a doua parte a cercetării desfăşurate de 14 dintre doctoranzii Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti, admişi la acest ciclu de studii în toamna anului 2008, fragmente datorate stagiului de opt luni în străinătate şi finalizate la scurt timp de la întoarcerea ...

Supliment EDUCATI – insert la revista Dilema veche

27 September 2011  |   Apariții în presă

Supliment EDUCATI – insert la revista Dilema veche

În data de 15 septembrie, împreună cu Dilema veche a apărut suplimentul EDUCATI realizat de Universitatea din București  (Beneficiar) și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (Partener național), prin proiectul „Excelență Doctorală Umanistă în Cercetare: Aplicații și Teorii Interdisciplinare”. Din sumarul suplimentului EDUCATI amintim o incursiune printre experiențe trăite de doctoranzi români la diferite facultăți din lume, opinii ...

Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” – apariții în presă

20 June 2011  |   Apariții în presă

Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” – apariții în presă

SITT-CESI CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN STUDIUL IMAGINII Conferinţe naţionale şi internaţionale 1. Conferinţa Filozofie şi vizual, care a avut loc în perioada 24-25 iunie 2011. Afiş 2. Laborator internaţional Performance, visuality and intermediality care a avut loc în perioada 28 februarie - 2 martie 2011. Afiş Comunicat de presă Apariţie pe ...

Școala Doctorală a Facultății de Litere – apariții în presă

16 June 2011  |   Apariții în presă

Școala Doctorală a Facultății de Litere – apariții în presă

SECŢIA LINGVISTICĂ Colocvii naţionale şi internaţionale 1. Colocviul internațional Nouvelles approches en linguistique, desfăşurat în data de 20 mai 2011. Afiş Comunicat de presă Apariţie pe site-ul media.unibuc.ro (link articol) 2. Colocviul internațional Current trends in linguistics, desfășurat în perioada 17 – 19 iunie 2010. Afiş Conferinţe naţionale ...

Pagina 1 din 1112345...10...Ultima »

Doctoranzi