Mihaela Hărmănescu, Doctorand

18 April 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Mihaela Hărmănescu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat: Georgeta Mircea Cancicov. Studiu monografic Conducător științific Prof. univ. dr. Elena Filipaș Rezumat Georgeta Mircea Cancicov este o scriitoare atipică pentru orientările literare din prima jumatate a secolului XX, perioadă de mare efervescenţă creatoare. În primul rând, pentru că nu se integrează în climatul literar al epocii, scriitoarea fiind o diletantă care scrie fără să ...

Marius-Virgil Florea, Doctorand

18 April 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Marius-Virgil Florea, Doctorand

Titlul tezei de doctorat: Proza fantastică a lui Mircea Eliade Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Eugen Simion Rezumat Literatura fantastică a lui Mircea Eliade a fost adesea lăsată în umbră de interesul pentru alte aspecte precum activitatea ştiinţifică sau cea politică. Este adevărat că numele său este mai curând legat de disciplina istoriei religiilor decât de literatură. Însă tocmai de aceea, anumite ...

Anca-Elena Ștefan, Doctorand

14 March 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Anca-Elena Ștefan, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Către o poetică a romanului epistolar Conducător științific Prof. univ. dr. Paul Cornea Rezumat Coordonatele cercetării desfășurate sub conducerea profesorului universitar doctor Paul Cornea sunt reprezentate de identificarea, selectarea și analizarea principalelor romane epistolare românești (publicate în volum sau în foileton), tipologii, operarea unor diviziuni tematice și stabilirea unor relații cu romanul canonic epistolar european. Cuvinte-cheie: Briefroman, poetica ...

Tiberiu Stamate, Doctorand

14 March 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Tiberiu Stamate, Doctorand

Titlul tezei de doctorat O perspectivă asupra noii poezii a anilor ’70 şi ’80 (urmată de două aplicaţii) Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Florin Mihăilescu Rezumat Lucrarea are ca principal scop analiza poeziei române din deceniile opt şi nouă. Poeţii care publică de acum înainte, pe tot parcursul deceniului IX, renunţă la exploatarea genuină a limbajului şi îşi îndreaptă atenţia către dimensiunea culturală ...

Tatiana-Adriana Neacșu (Oprescu), Doctorand

14 March 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Tatiana-Adriana Neacșu (Oprescu), Doctorand

Titlul tezei de doctorat Managementul informaţiilor în structurile infodocumentare Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Mircea Regneală Rezumat Capacitatea  de a intensifica, de a specializa şi de a întări fluxul de informaţii în structurile infodocumentare nu poate fi decât opera unui management performant. Societatea de mâine este o epocă a nevoii inexorabile de management, ca o condiţie a perfecţionării, organizării ...

Cristina Gabriela Nemeș, Doctorand

14 March 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Cristina Gabriela Nemeș, Doctorand

Titlul tezei de doctorat: “Gândirea” - poezia mistico-religioasă Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Eugen Negrici Rezumat A pune în lumină revista Gândirea din perioada interbelică este chiar scopul acestui proiect de cercetare, iar rolul meu va consta în analizarea poeziei mistice și a celei cu tematică religioasă. Lucrarea conține trei capitole la care se adaugă o ...

Ioana-Florina Mitea, Doctorand

14 March 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Ioana-Florina Mitea, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Personajul feminin în dramaturgia românească şi în cea engleză din prima jumătate a secolului al XIX-lea Conducător științific Prof. univ. dr. Mircea Anghelescu Rezumat A analiza, dintr-o perspectivă socio-culturală, modul în care sunt construite personajele feminine în dramaturgia română şi engleză din prima jumătate a secolului al XIX-lea, este ceea ce îşi propune lucrarea de faţă. Proiectul de ...

Lețu George-Ionel, Doctorand

14 March 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Lețu George-Ionel, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Scriitori-diplomaţi români prezenţi în arhiva Ministerului Afacerilor Externe Conducător științific Prof. univ. dr. Dumitru Micu Rezumat Prin această temă de cercetare doresc să scot în evidenţă personalitatea unor diplomaţi - oameni de litere, în planul politicii externe a României. Îmi propun, astfel, să tratez o problematică interesantă, aceea a oamenilor de cultură, care s-au distins şi în plan diplomatic și, ...

Mihaela-Claudia Iancu, Doctorand

14 March 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Mihaela-Claudia Iancu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Opera lui Felix Aderca Conducător științific Prof. univ. dr. Paul Cornea Rezumat Obiectivul central al lucrării de faţă este acela de a evidenţia: faţetele multiple ale personalităţii culturale a lui Felix Aderca, activitatea lui de polemist şi comentator, concepţia lui despre literatură ca artă, originalitatea creaţiei poetice, proza, în varietatea ei, implicarea în lumea teatrului prin publicarea de cronici teatrale ...

Adriana Decu, Doctorand

14 March 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Adriana Decu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Simbolismul minor de la sfârşitul secolului XIX si începutul secolului XX (teză în cotutelă, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea din Strasbourg, Franţa) Conducători ştiinţifici Prof. univ. dr. Mihai Zamfir (Universitatea din Bucureşti) și prof. univ. dr. Hélène Lenz (Universitatea din Strasbourg, Franța) Rezumat Lucrarea se dorește a fi o analiză a fenomenului simbolist la începuturile sale, o încercare ...

Pagina 2 din 3123

Doctoranzi