Gabriela Chirilă (Cîrlan), Doctorand

14 March 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Gabriela Chirilă (Cîrlan), Doctorand

Titlul tezei de doctorat Anxietatea influenței în scrierea istoriei literaturii române Conducător științific Prof. univ. dr. Mircea Martin Rezumat Înţelegem mai bine evoluţia unor concepte, gândindu-le în lumina anxietăţii influenţei. Există o “anxietate a influenţei” nu doar în scrierea literaturii, ci şi în scrierea istoriei literaturii. Lucrarea are în vedere modul în care s-au scris istoriile literaturii române, urmărind, pe de o parte, relaţia ...

Maria Carmen Nadia Voievozeanu (Petre), Doctorand

14 March 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Maria Carmen Nadia Voievozeanu (Petre), Doctorand

Titlul tezei de doctorat Informaţia - factor esenţial al globalizării Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Ion Stoica Rezumat Elucidarea sensului deopotrivă confuz şi extrem de analizat al termenilor informaţie şi globalizare, prin interpretarea definiţiilor enunţate de-a lungul timpului de mai mulţi analişti ai fenomenului, reprezintă principalul obiectiv urmărit în cadrul analizei realizate în lucrarea de faţă. Aceasta are în vedere, de asemenea, expunerea ...

Magdalena Livioara Mușetoiu (Todiresei), Doctorand

14 March 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Magdalena Livioara Mușetoiu (Todiresei), Doctorand

Titlul tezei de doctorat Evoluţia ideologiei şi creaţiei lui Camil Petrescu Coordonator ştiinţific Prof. univ. dr. Elena Filipaş Rezumat Destinul operei lui Camil Petrescu reflectă aspiraţiile epocii pentru care a fost creată, dar şi destinul creatorului. Lucrarea va urmări tocmai formaţia sa intelectuală: studiile de filozofie, înclinaţia spre dezbaterea de idei, spiritul polemic. Creațiile lui după 1944 prezintă un scriitor ce ...

Andreea-Olivia Schumacher (Matei), Doctorand

14 March 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Andreea-Olivia Schumacher (Matei), Doctorand

Titlul tezei de doctorat Proza cu subiect istoric în perioada comunistă Conducător științific Prof. univ. dr. Eugen Negrici Rezumat Demonstrația acestei lucrări pornește de la ideea conform căreia literatura română scrisă în perioada 1948-1989 nu poate fi disociată de factorul istoric şi de cel politic. Preocupat mereu să se ...

Pagina 3 din 3123

Doctoranzi