Lețu George-Ionel, Doctorand

14 March 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Lețu George-Ionel, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Scriitori-diplomaţi români prezenţi în arhiva Ministerului Afacerilor Externe Conducător științific Prof. univ. dr. Dumitru Micu Rezumat Prin această temă de cercetare doresc să scot în evidenţă personalitatea unor diplomaţi - oameni de litere, în planul politicii externe a României. Îmi propun, astfel, să tratez o problematică interesantă, aceea a oamenilor de cultură, care s-au distins şi în plan diplomatic și, ...

Mihaela-Claudia Iancu, Doctorand

14 March 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Mihaela-Claudia Iancu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Opera lui Felix Aderca Conducător științific Prof. univ. dr. Paul Cornea Rezumat Obiectivul central al lucrării de faţă este acela de a evidenţia: faţetele multiple ale personalităţii culturale a lui Felix Aderca, activitatea lui de polemist şi comentator, concepţia lui despre literatură ca artă, originalitatea creaţiei poetice, proza, în varietatea ei, implicarea în lumea teatrului prin publicarea de cronici teatrale ...

Adriana Decu, Doctorand

14 March 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Adriana Decu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Simbolismul minor de la sfârşitul secolului XIX si începutul secolului XX (teză în cotutelă, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea din Strasbourg, Franţa) Conducători ştiinţifici Prof. univ. dr. Mihai Zamfir (Universitatea din Bucureşti) și prof. univ. dr. Hélène Lenz (Universitatea din Strasbourg, Franța) Rezumat Lucrarea se dorește a fi o analiză a fenomenului simbolist la începuturile sale, o încercare ...

Mariana Coancă, Doctorand

14 March 2011  |   Doctoranzi, Lingvistică, SD Litere

Mariana Coancă, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Particularităţi ale terminologiei din comerţul electronic Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Angela Bidu-Vrănceanu Rezumat Teza are ca scop analizarea caracteristicilor şi identificarea locului terminologiei comerţului electronic (TCE) în limba română contemporană, din perspectivă lingvistică. Motivaţia temei o constituie, din punct de vedere lingvistic, justificarea acestui subdomeniu (ca relaţie dintre concepte şi modalităţi de exprimare specifice), confruntând punctul de plecare, corpusul ...

Gabriela Chirilă (Cîrlan), Doctorand

14 March 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Gabriela Chirilă (Cîrlan), Doctorand

Titlul tezei de doctorat Anxietatea influenței în scrierea istoriei literaturii române Conducător științific Prof. univ. dr. Mircea Martin Rezumat Înţelegem mai bine evoluţia unor concepte, gândindu-le în lumina anxietăţii influenţei. Există o “anxietate a influenţei” nu doar în scrierea literaturii, ci şi în scrierea istoriei literaturii. Lucrarea are în vedere modul în care s-au scris istoriile literaturii române, urmărind, pe de o parte, relaţia ...

Mariana Preda, Doctorand

14 March 2011  |   Doctoranzi, Lingvistică, SD Litere

Mariana Preda, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Aspecte lingvistice ale comunicării juridice actuale, aplicaţie la textele jurisdicţionale Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Adriana Stoichiţoiu Ichim Rezumat Teza propune atât o abordare pragmatico-discursivă a textului juridic, în special a textului jurisdicţional, cât şi o abordare terminologică, descriptivă. Este vizată, în mod special, terminologia jurisdicţională în raport cu limbajul normativ şi cu lexicul comun. Din punct de vedere teoretico-metodologic, ...

Oana Georgia Andrei (Preda), Doctorand

14 March 2011  |   Doctoranzi, Lingvistică, SD Litere

Oana Georgia Andrei (Preda), Doctorand

Titlul tezei de doctorat Repere ale identităţii în epoca contemporană Coordonator ştiinţific Prof. univ. dr. Mihaela Cristina Constantinescu Rezumat Teza are ca obiectiv central cercetarea principalelor elemente care contribuie la construirea identităţii individuale a tinerilor în epoca contemporană. Analiza mecanismelor de construire a identităţii în societatea contemporană reprezintă un aspect important în procesul de înţelegere şi conştientizare a identităţii individuale a tinerilor. Astfel, voi avea ...

Maria Carmen Nadia Voievozeanu (Petre), Doctorand

14 March 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Maria Carmen Nadia Voievozeanu (Petre), Doctorand

Titlul tezei de doctorat Informaţia - factor esenţial al globalizării Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Ion Stoica Rezumat Elucidarea sensului deopotrivă confuz şi extrem de analizat al termenilor informaţie şi globalizare, prin interpretarea definiţiilor enunţate de-a lungul timpului de mai mulţi analişti ai fenomenului, reprezintă principalul obiectiv urmărit în cadrul analizei realizate în lucrarea de faţă. Aceasta are în vedere, de asemenea, expunerea ...

Magdalena Livioara Mușetoiu (Todiresei), Doctorand

14 March 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Magdalena Livioara Mușetoiu (Todiresei), Doctorand

Titlul tezei de doctorat Evoluţia ideologiei şi creaţiei lui Camil Petrescu Coordonator ştiinţific Prof. univ. dr. Elena Filipaş Rezumat Destinul operei lui Camil Petrescu reflectă aspiraţiile epocii pentru care a fost creată, dar şi destinul creatorului. Lucrarea va urmări tocmai formaţia sa intelectuală: studiile de filozofie, înclinaţia spre dezbaterea de idei, spiritul polemic. Creațiile lui după 1944 prezintă un scriitor ce ...

Andreea-Olivia Schumacher (Matei), Doctorand

14 March 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Andreea-Olivia Schumacher (Matei), Doctorand

Titlul tezei de doctorat Proza cu subiect istoric în perioada comunistă Conducător științific Prof. univ. dr. Eugen Negrici Rezumat Demonstrația acestei lucrări pornește de la ideea conform căreia literatura română scrisă în perioada 1948-1989 nu poate fi disociată de factorul istoric şi de cel politic. Preocupat mereu să se ...

Pagina 3 din 3123

Doctoranzi