Bogdan Andrei Coman, Doctorand

Bogdan Andrei Coman, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Întruchipând viitorul. Science Fiction-ul American şi Graniţele Postmoderniste Conducător științific Prof. univ. dr. Rodica Mihăilă Date de contact E-mail: cmnbogdan(at)yahoo.com Stagiu de cercetare (în proiect) În perioada 15. 10. 2009 - 14. 06. 2010, am efectuat un stagiu de cercetare în cadrul Universității Humboldt din Berlin, Germania, având-o ca tutore ştiinţific pe doamna prof. univ. dr. Eva Boesenberg. Conferințe, colocvii, expoziţii În cadrul proiectului EDUCATI “Ursula LeGruin ...

Anton Breiner, Doctorand

Anton Breiner, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Ipostaze ale libertăţii în proza rusă nonconformistă din a doua jumătate a secolului XX (Saşa Sokolov, Venedikt Erofeev, Serghei Dovlatov) Conducător științific Prof. univ. dr. Mihaela Moraru Date de contact E-mail: a.breiner(at)gmail.com Stagiu de cercetare În perioada 04. 10. 2009 - 31. 05. 2010, am efectuat un stagiu de cercetare la Universitatea Humboldt din Berlin, Germania; Philosophische Fakultät II, Institut für Slawistik, având-o ca tutore științific de d-na prof. univ. ...

Monica Manolachi, Doctorand

Monica Manolachi, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Identități performative în poezia contemporană caraibo-britanică Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Lidia Vianu Rezumat Teza se axează pe explorarea transformărilor identitare așa cum reies din volumele a nouă poeți contemporani caraibo-britanici, volume publicate în ultimele patru decenii în special în Marea Britanie. În primul rând, lucrarea urmărește sincronic și diacronic modalitățile poetice și retorice prin care încărcătura traumatică a dislocării ...

Magdalena-Luciana Delescu, Doctorand

Magdalena-Luciana Delescu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Les représentations du corps dans le théâtre d’Eugène Ionesco (Reprezentările corpului în teatrul lui Eugen Ionescu) Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Radu Toma Rezumat Halucinat de ororile războiului, conştient în mod dureros de inconsistenţa şi de ridicolul întrupării fiinţei, Eugen Ionescu pune în scenă, neobosit, temerile sale constante faţă de un corp resimţit drept ostil şi autonom, reflectând, astfel, o nevoie ...

Andreea-Maria Diaconescu, Doctorand

Andreea-Maria Diaconescu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Image et mémoire dans l’œuvre romanesque de Pascal Quignard Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Radu Toma Rezumat Imaginea (în ipostaza de tablou, gravură, desen, miniatură, reproducere după opere cunoscute) este analizată în relaţie cu memoria sub două aspecte antagonice: atât ca suport al rememorării, cât şi ca mijloc de trădare şi motiv de eşec al acesteia. Cu un statut ambiguu, ...

Gabriela Burcea, Doctorand

Gabriela Burcea, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Negative Emotions: The Makers of (Self-)Exile in Salman Rushdie’s Novels (Emoţiile negative: Sursa (auto)exilului în romanele lui Salman Rushdie) Coordonator ştiinţific Prof. univ. dr. Lidia Vianu Rezumat Obiectivul central al acestei lucrări este acela de a demonstra faptul că în romanele lui Salman Rushdie emoţiile negative reprezintă o sursă a (auto)exilului, în sensul că acestea îl determină pe cel care ...

Alina Stegărescu, Doctorand

Alina Stegărescu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Displacement and identity constructions in Anita Brookner′s work/Dizlocare și construcții identitare în opera Anitei Brookner Conducător științific Prof. univ. dr. Lidia Vianu Rezumat Axată pe reprezentări în termeni de Dizlocare și construcții identitare în opera Anitei Brookner, proiectul de cercetare are ca scop analiza relației fundamentale dintre spațiu și timp în raport cu rolul acestora în (re)definirea identității protagonistului. Conceptul de dizlocare, redat prin termeni filozofici și sociologici interpretabili ...

Roxana Doncu, Doctorand

Roxana Doncu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat The (Im)possibility of Free Choice: Shaping the Self in the Fiction of V. S. Naipaul and Salman Rushdie Conducător știinţific Prof. univ. dr. Monica Bottez Rezumat Punctul de maxim interes al acestul proiect de cercetare este reprezentat de analiza subiectivității în contextul colonial/postcolonial și al globalizării. Subiectul postcolonial este privit din perspectiva interacțiunii dintre structura socială și ...

Maria Daniela Oancea, Doctorand

Maria Daniela Oancea, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Julian Barnes’s Irony as a Suspension of Confidence/Julian Barnes: Ironia ca suspendare a încrederii Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Lidia Vianu Rezumat Considerând ironia drept o atitudine capabilă să pună sub semnul întrebării orice convenţie prestabilită sau acceptată ca atare, lucrarea de faţă pune în lumină faptul că ironia lui Julian Barnes este cea care conduce la o “suspendare a încrederii” din partea cititorului. Surse precum ideile filozofice ale lui ...

Bogdan Cristea, Doctorand

Bogdan Cristea, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Peroraţia în discursurile lui Cicero. Retorică, teatralitate, manipulare Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Mariana Băluţă Rezumat Teza îşi propune o analiză a peroraţiilor discursurilor lui Cicero la nivelul a trei paliere: retorico-stilistic, teatral şi ideologic-discursiv. Scopul fundamental al acesteia este de a demonstra că în Roma lui Cicero exista un isomorfism între teatru şi oratorie, că oratorul, importând un întreg ...

Pagina 1 din 212

Doctoranzi