Antonia Boharec, Doctorand

Antonia Boharec, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Imagini şi aproprieri ale spaţiului francez în le Magasin pittoresque (1833-1888) Conducător științific Prof. univ. dr. Dolores Toma Rezumat Lucrarea ȋşi propune să analizeze mecanismele de construire a imaginarului spaţial francez în le Magasin pittoresque, publicaţie franceză de secol XIX. Magazin ilustrat de factură vulgarizatoare, le Magasin pittoresque se înscrie într-o epocă marcată de un intens proces de modelare, diversificare ...

Andreea Raluca Topor (Constantin), Doctorand

Andreea Raluca Topor (Constantin), Doctorand

  Titlul tezei de doctorat Reprezentări rasiale, etnice, de gen și de clasă în scrierile lui Margaret Laurence (Racial, Ethnic, Gender and Class Representations in Margaret Laurence’s Writings) Conducător științific Prof. univ. dr. Monica Bottez Rezumat Această teză își propune să exploreze identitatea personajelor marginalizate pe criterii de rasă, etnie, gen sau clasă ale autoarei canadiene Margaret Laurence, care, deși albă ...

Gabriela Stoica, Doctorand

Gabriela Stoica, Doctorand

Titlul tezei de doctorat  Traducerea literaturii postmoderne pentru copii – un sistem complex de interferențe Conducător științific Prof. univ. dr. Lidia Vianu Rezumat Obiectivul tezei de față este reprezentat de studierea sistemului complex de relaţii în care se află traducătorul față de textul din limba sursă și, mai ales, față de cititorul din limba țintă. Scopul este acela ...

Marilena Drăcea-Chelsoi, Doctorand

Marilena Drăcea-Chelsoi, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Identităţi dilematice în romanul diasporic italian şi românesc din Canada multiculturală Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Monica Bottez Rezumat Fenomenul de emigrare şi efectele sale asupra identităţii individului, individ prins între mai multe culturi, este obiectivul central al proiectului meu de cercetare. Aspectele din romanele studiate reliefează problematici actuale din societatea canadiană multiculturală în cadrul globalizării şi transnaţionalismului. Traumele suferite ...

Colț Monica, Doctorand

Colț Monica, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Dinamica multiculturalismului: transformări identitare în proza scriitorilor canadieni Neil Bissoondath şi M.G.Vassanji Coordonator ştiinţific Prof. univ. dr. Monica Bottez Rezumat Principiul care stă la baza lucrării de faţă este acela că anumite valori culturale se dovedesc a fi mai de succes în procesul individual de adaptare la o societate multiculturală. Conceptul de ...

Pagina 2 din 212

Doctoranzi