Ileana Chersan, Doctorand

Ileana Chersan, Doctorand

Titlul tezei de doctorat A Social History of the English Police Vocabulary (O istorie socială a vocabularului poliţienesc englez) Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Alexandra Cornilescu Rezumat Cercetarea are în vedere constituirea şi evoluţia vocabularului poliţienesc în Marea Britanie. Ea reprezintă un studiu inter-disciplinar al limbii engleze, combinând perspective din semantica lexicală, varianta cognitivă, socio-lingvistică şi semantică istorică. De asemenea, cercetarea se întemeiază pe ...

Simona Georgescu, Doctorand

Simona Georgescu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Denumiri ale copilului în latină și în limbile romanice Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Sanda Rîpeanu Rezumat Teza reprezintă o analiză lexico-semantică a principalilor termeni ce denumesc copilul în latină, spaniolă și română. Studiul se axează pe detectarea specificului acestui micro-câmp lexical în raport cu alte micro-câmpuri din domeniul lexical al omului, mult mai puțin dinamice și expresive. Proveniența denumirilor ...

Elena Camelia Mathé, Doctorand

Elena Camelia Mathé, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Quelle grammaire enseigner pour garantir l’acquisition de la compétence de communication en français langue étrangère? Conducător științific Prof. univ. dr. Alexandra Cuniţă Rezumat Lucrarea are ca punct de plecare și își propune să dezvolte trei aspecte fundamentale: relația dintre temporalitate și modalitate în discursul oral și scris al elevilor din clasele a X-a până la a XII-a care învață ...

Gabriela Anidora Brozbă, Doctorand

Gabriela Anidora Brozbă, Doctorand

Titlul tezei de doctorat The Phonology of New Englishes (Fonologia noilor varietăţi ale limbii engleze) Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Andrei A. Avram Rezumat Obiectivul central al lucrării de față constă în investigarea sistemului fonologic al varietăţilor non-native ale limbii engleze (cu precădere din Africa şi Asia). Argumentul ce stă la baza alegerii temei este reprezentat, pe de o parte, ...

Mihail Enăchescu, Doctorand

Mihail Enăchescu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat “Homo”-”vir”-”mulier” în latină şi limbile romanice Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Sanda Rîpeanu Rezumat Bazându-se pe principiile semanticii structurale şi pe teoria câmpurilor lexicale, lucrarea are în vedere reprezentarea conţinutului “homo”-”vir”-”mulier” în latină şi limbile romanice, acordând atenţie limbilor spaniolă şi română. Punctul de plecare îl reprezintă configurarea paradigmei “homo”-”vir”-”mulier” în cele două norme ale latinei: cea cultă şi ...

Laurențiu-Ioan Theban, Doctorand

Laurențiu-Ioan Theban, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Grammaire des structures actancielles en français Conducător științific Prof. univ. dr. Anca Cosăceanu Rezumat Punctul central al acestui proiect de cercetare este reprezentat de reconsiderarea structurilor actanţiale, interpretate ca structuri de adâncime universale, şi de abordarea tipologică a sintaxei limbii franceze, restrânsă la relaţiile care actualizează în enunţ organizarea conţinutului propoziţional. Subiectul lucrării Grammaire des structures actancielles en ...

Sorina Dora Simion, Doctorand

Sorina Dora Simion, Doctorand

Titlul tezei de doctorat La retórica del discurso en la obra de Enrique Vila-Matas Conducător științific Prof. univ. dr. Coman Lupu Rezumat Urmând modelul analizei retorico-generale, ţinând cont de operaţiile retorice constituente (inventio, dispositio şi elocutio) sau neconstituente (intellectio) ale discursului, de specificitatea discursului literar, de corespondența dintre schemele lingvistice și pulsiunile imaginare, am abordat, analizat şi interpretat proza scriitorului contemporan barcelonez.

Zinaida-Tamara Fedot, Doctorand

Zinaida-Tamara Fedot, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Англоязычная финансово экономическая терминология современного русского языка (Terminologia financiar-economică de origine engleză din limba rusă contemporană) Conducător științific Prof. univ. dr. Mihaela Moraru Rezumat În urma unei atente analize a limbajului economic actual, atât din limba română actuală, cât şi din limba rusă, ca efect al impactului globalizării lingvistice, şi mai ales a împrumuturilor din limba engleză în special ...

Alina-Maria Mardari, Doctorand

Alina-Maria Mardari, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Anglicismele în limbajul tinerilor din Germania și România Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Speranţa Stănescu Rezumat Obiectivul cercetării mele doctorale constă în examinarea influenţei anglicismelor, a receptării lor şi a rolului comunicativ al acestora în limbajul contemporan al tinerilor români şi germani. Pe baza unei cercetări empirice desfăşurate în Germania şi România, mi-am propus studierea receptării lingvistice a ...

Enikö Tankó, Doctorand

Enikö Tankó, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Achiziţia construcţiilor pasive din limba engleză, respectiv limba română de către vorbitorii nativi de maghiară Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Alexandra Cornilescu Rezumat Studiul contrastiv asupra structurilor pasive din limbile română şi engleză constituie fundamentul lucrării de faţă. Astfel, acest studiu a fost realizat din perspectiva generativă, utilizând metoda experimentală şi compaţia cu o serie de structuri similare din ...

Pagina 1 din 212

Doctoranzi