Eduard Marius Adrian Dumitrache, Doctorand

Eduard Marius Adrian Dumitrache, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Imaginea Luminii în iconografia bizantină Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Mihai Moraru Rezumat În timpul facultăţii am fost cucerit de aura conceptului de lumină spirituală descoperit în scrierile bizantine. Ulterior, parcursul masteral mi-a permis să observ icoana bizantină şi modul în care lumina ordonează structurile sale şi îi dă o specificitate aparte. În acest fel, s-a născut dorinţa ...

Sebastian Boțic, Doctorand

Sebastian Boțic, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Raţionalism critic în teoria de arhitectură şi urbanism, teză în cotutelă ştiinţifică, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” şi Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie. Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. arh. Augustin Ioan Co-îndrumător științific Prof. univ. dr. Mircea Dumitru Rezumat Modul în care două tipuri de raţionalitate, raţionalismul comprehensiv şi raţionalismul critic, au articulat spaţiul teoretic al ...

Raluca Bibiri, Doctorand

Raluca Bibiri, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Stereotipii și particularități de gen în reprezentarea de sine. Feminitatea Conducător științific Prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu Rezumat Persistența anumitor elemente ce definesc feminitatea, prin intermediul tradiției, a proximității fizice, a mimesis-ului cultural, constituie o provocare pentru cei seduși de tentaţia de a întrerupe acest circuit prin simpla analiză şi interogare critică a resorturilor care o susțin. Această dimensiune ...

Bianca Predoi, Doctorand

Bianca Predoi, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Kitsch ON/OFF. Construcţia noţiunii de “kitsch” în actuala dinamică a culturii vizuale Conducător științific Prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu Rezumat Când barierele “sistemelor de operare” în disciplinele culturii vizuale, specifice anilor ′90, începeau să se clatine sub imperativul paradoxurilor consumului şi al politicilor artistice deformând înţelegerea experienţei creative până la anularea obiectului, apăreau şi rezultatele evidente ale rupturilor ...

Alexandru Calcatinge, Doctorand

Alexandru Calcatinge, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Aspecte teoretice legate de studiul conceptului de peisaj cultural în secolul XX Conducător științific Prof. dr. arh. Alexandru Sandu Rezumat Teza de doctorat propune studiul conceptului de peisaj cultural de la primele iteraţii ale acestuia de la începutul secolului al XX-lea, până la înţelesul pe care l-a primit de la teoriile de sfârşit de secol al XX-lea şi început ...

Ana Maria Negoiță, Doctorand

Ana Maria Negoiță, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Elemente definitorii ale oraşului musulman în timpul primelor două dinastii: 650-1258. Sisteme de urbanism şi tipologii de monument Conducători științifici Prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu şi prof. univ. dr. Tasin Gemil Rezumat Cercetarea din cadrul Şcolii Doctorale continuă direcţia studiilor urmate în cadrul Universităţii Naţionale de Artă din Bucureşti. Mai exact, proiectul reprezintă o abordare a civilizaţiei islamice ...

Ioana-Elena Vultur, Doctorand

Ioana-Elena Vultur, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Metafora mașinii în arhitectura secolului al XXI-lea. Oraș și limbaj formal. Idei politice Conducător științific Prof. univ. dr. arh. Ana-Maria Zahariade Rezumat Problematica tezei de doctorat pune în discuție ciclicitatea conceptului de “metropolă științifică” a viitorului prin revizitarea “metaforei mașinii” și prefigurările urbane generate în această direcție în contextul epocii digitale. Dacă viziunile arhitecturale îndrăznețe și radicale au rezultat ...

Cosmin Ungureanu, Doctorand

Cosmin Ungureanu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Natură şi ruină. Tema (re)generării în teoria arhitecturii  în secolul al XVIII-lea Conducător științific Prof. univ. dr. arh. Ana-Maria Zahariade Rezumat Tema tezei de doctorat vizează problematica originii în arhitectură, aşa cum este ea tratată într-un ansamblu de texte publicate de autori francezi şi italieni în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea (Marc-Antoine Laugier, Essai sur ...

Sebastian Stan, Doctorand

Sebastian Stan, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Evoluția istorică a spațiilor interstițiale urbane bucureștene în intervalul 1852 – 1911 Conducător științific Prof. univ. dr. arh. Nicolae Lascu Rezumat Interstițiul urban este acel tip de spațiu, de obicei restrâns sau îngust în raport cu ceea ce-l înconjoară, aflat între obiecte sau componente ale unor obiecte. Interstițiile există la scări variabile și în numeroase contexte, dar sunt de ...

Mihnea Nicolae Simiraș, Doctorand

Mihnea Nicolae Simiraș, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Intervenţii arhitecturale în mediul rezidenţial pentru stimularea socială – studiu de caz Bucureşti Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. arh. Ana Maria Zahariade Rezumat Subiectul proiectului de cercetare pornește de la premisa că un oraş trăieşte prin ansamblul spaţiilor lui publice şi printr-o distribuţie a lor echilibrată în tot ţesutul urban. Mediul rezidenţial este supus aceleiaşi nevoi de socializare a ...

Pagina 1 din 212

Doctoranzi