Sebastian Boțic, Doctorand

Sebastian Boțic, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Raţionalism critic în teoria de arhitectură şi urbanism, teză în cotutelă ştiinţifică, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” şi Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie. Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. arh. Augustin Ioan Co-îndrumător științific Prof. univ. dr. Mircea Dumitru Rezumat Modul în care două tipuri de raţionalitate, raţionalismul comprehensiv şi raţionalismul critic, au articulat spaţiul teoretic al ...

Alexandru Calcatinge, Doctorand

Alexandru Calcatinge, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Aspecte teoretice legate de studiul conceptului de peisaj cultural în secolul XX Conducător științific Prof. dr. arh. Alexandru Sandu Rezumat Teza de doctorat propune studiul conceptului de peisaj cultural de la primele iteraţii ale acestuia de la începutul secolului al XX-lea, până la înţelesul pe care l-a primit de la teoriile de sfârşit de secol al XX-lea şi început ...

Ioana-Elena Vultur, Doctorand

Ioana-Elena Vultur, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Metafora mașinii în arhitectura secolului al XXI-lea. Oraș și limbaj formal. Idei politice Conducător științific Prof. univ. dr. arh. Ana-Maria Zahariade Rezumat Problematica tezei de doctorat pune în discuție ciclicitatea conceptului de “metropolă științifică” a viitorului prin revizitarea “metaforei mașinii” și prefigurările urbane generate în această direcție în contextul epocii digitale. Dacă viziunile arhitecturale îndrăznețe și radicale au rezultat ...

Cosmin Ungureanu, Doctorand

Cosmin Ungureanu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Natură şi ruină. Tema (re)generării în teoria arhitecturii  în secolul al XVIII-lea Conducător științific Prof. univ. dr. arh. Ana-Maria Zahariade Rezumat Tema tezei de doctorat vizează problematica originii în arhitectură, aşa cum este ea tratată într-un ansamblu de texte publicate de autori francezi şi italieni în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea (Marc-Antoine Laugier, Essai sur ...

Sebastian Stan, Doctorand

Sebastian Stan, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Evoluția istorică a spațiilor interstițiale urbane bucureștene în intervalul 1852 – 1911 Conducător științific Prof. univ. dr. arh. Nicolae Lascu Rezumat Interstițiul urban este acel tip de spațiu, de obicei restrâns sau îngust în raport cu ceea ce-l înconjoară, aflat între obiecte sau componente ale unor obiecte. Interstițiile există la scări variabile și în numeroase contexte, dar sunt de ...

Mihnea Nicolae Simiraș, Doctorand

Mihnea Nicolae Simiraș, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Intervenţii arhitecturale în mediul rezidenţial pentru stimularea socială – studiu de caz Bucureşti Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. arh. Ana Maria Zahariade Rezumat Subiectul proiectului de cercetare pornește de la premisa că un oraş trăieşte prin ansamblul spaţiilor lui publice şi printr-o distribuţie a lor echilibrată în tot ţesutul urban. Mediul rezidenţial este supus aceleiaşi nevoi de socializare a ...

Mariana Ionela Nițu, Doctorand

Mariana Ionela Nițu, Doctorand

Andrei Mitrea, Doctorand

Andrei Mitrea, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Sistemele regionale de inovație în cadrul relațiilor urban - rural din România Conducător științific Prof. univ. dr. arh. Alexandru M. Sandu Rezumat Studiul ipotezei implementării sistemelor regionale de inovație în contextul dezvoltării teritoriale din România constituie obiectivul central al proiectului de cercetare. Astfel, lucrarea finală va fi compusă din trei secțiuni: o parte de analiză a conceptului sistemelor regionale de inovație și a ...

Oana Diaconescu, Doctorand

Oana Diaconescu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat “Scenografia” spaţiului muzeal (teză în cotutelă) Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. arh. Ştefan Scafa-Udrişte Co-îndrumător ştiinţific Prof. univ. dr. arh. Brunetto de Battè, Università degli Studi di Genova Rezumat Căutarea unui lexic comun diverselor areale de interes în definirea şi organizarea instituţiilor culturale actuale, implică reprezentarea unei matrici sistem, indispensabilă atât în gestionarea resurselor, cât şi pentru elaborarea unei ...

Cristina Constantinescu, Doctorand

Cristina Constantinescu, Doctorand

Titlul tezei Structuri de interes public în teritoriu Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. arh. Mariana Eftenie Rezumat În contextul contemporan care, sub termenul generic de “globalizare” condamnă la uniformizare şi implicit la pierderea identităţii colective, subiectul ales pentru cercetare consider că este unul de actualitate. Acest efect general de uniformizare se reflectă la nivelul fizic de organizare şi funcţionare a spaţiilor publice ...

Pagina 1 din 212

Doctoranzi