Diana Belci, Doctorand

Diana Belci, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Densificarea urbană- o paradigmă echivocă Conducător ştiințific Prof. univ. dr. arh. Teodor Octavian Gheorghiu Rezumat În contextul în care oraşele româneşti îşi consumă cu rapacitate terenul natural liber din jur, fără politici de dezvoltare pe termen lung, este necesară cercetarea unei modalități de construire cumpătată şi înţeleaptă. Așadar, teza nu este o pledoarie pentru densificare, de unde şi sintagma ...

Horia Bejan, Doctorand

Horia Bejan, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Relaţia dintre echipamentele sportive urbane şi comunităţi dintr-o perspectivă arhitecturală Conducător științific Prof. univ. dr. arh. Ştefan Scafa-Udrişte Rezumat Obiectivele tezei constau în relevarea complexității relaţiei dintre infrastructura sportivă şi locuitorii unui oraş, în definirea proceselor care au loc pentru a da posibilitatea celor care abordează proiecte de arhitectură sportivă să poată să cunoască și controleze toate aspectele care ...

Daniel Nicolae Armenciu, Doctorand

Daniel Nicolae Armenciu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Proiectul bioclimatic în arhitectura românească Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. arh. Rodica Crişan Rezumat Obiectivul propus de această teză de cercetare constă în realizarea unui “proiect tehnologic şi cultural” ce urmăreşte promovarea arhitecturii eco-compatibile în rândul specialiştilor din domeniul proiectării (prin mijloace de analiză şi proiectare bioclimatică), adaptate la teritoriul României. Astfel, cercetarea se va materializa în ...

Ioana Ardelean, Doctorand

Ioana Ardelean, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Dinamica în spațiul interstițial Conducător științific Prof. univ. dr. arh. Dorin Ştefan Rezumat Subiectul spaţiilor interstiţiale a fost îndelung dezbătut în domeniul arhitecturii şi urbanismului, cu scopul atingerii unui nivel de înţelegere, definire şi operare cu această tipologie spațială, atât în particular cât și în contextul mai larg al structurilor spaţiale urbane sau arhitectural-urbane. Prin urmare, subiectul a ...

Pagina 2 din 212

Doctoranzi