Cosmin Ungureanu, Doctorand

Cosmin Ungureanu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Natură şi ruină. Tema (re)generării în teoria arhitecturii  în secolul al XVIII-lea Conducător științific Prof. univ. dr. arh. Ana-Maria Zahariade Rezumat Tema tezei de doctorat vizează problematica originii în arhitectură, aşa cum este ea tratată într-un ansamblu de texte publicate de autori francezi şi italieni în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea (Marc-Antoine Laugier, Essai sur ...

Sebastian Stan, Doctorand

Sebastian Stan, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Evoluția istorică a spațiilor interstițiale urbane bucureștene în intervalul 1852 – 1911 Conducător științific Prof. univ. dr. arh. Nicolae Lascu Rezumat Interstițiul urban este acel tip de spațiu, de obicei restrâns sau îngust în raport cu ceea ce-l înconjoară, aflat între obiecte sau componente ale unor obiecte. Interstițiile există la scări variabile și în numeroase contexte, dar sunt de ...

Mihnea Nicolae Simiraș, Doctorand

Mihnea Nicolae Simiraș, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Intervenţii arhitecturale în mediul rezidenţial pentru stimularea socială – studiu de caz Bucureşti Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. arh. Ana Maria Zahariade Rezumat Subiectul proiectului de cercetare pornește de la premisa că un oraş trăieşte prin ansamblul spaţiilor lui publice şi printr-o distribuţie a lor echilibrată în tot ţesutul urban. Mediul rezidenţial este supus aceleiaşi nevoi de socializare a ...

Mariana Ionela Nițu, Doctorand

Mariana Ionela Nițu, Doctorand

Elena Camelia Mathé, Doctorand

Elena Camelia Mathé, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Quelle grammaire enseigner pour garantir l’acquisition de la compétence de communication en français langue étrangère? Conducător științific Prof. univ. dr. Alexandra Cuniţă Rezumat Lucrarea are ca punct de plecare și își propune să dezvolte trei aspecte fundamentale: relația dintre temporalitate și modalitate în discursul oral și scris al elevilor din clasele a X-a până la a XII-a care învață ...

Andrei Mitrea, Doctorand

Andrei Mitrea, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Sistemele regionale de inovație în cadrul relațiilor urban - rural din România Conducător științific Prof. univ. dr. arh. Alexandru M. Sandu Rezumat Studiul ipotezei implementării sistemelor regionale de inovație în contextul dezvoltării teritoriale din România constituie obiectivul central al proiectului de cercetare. Astfel, lucrarea finală va fi compusă din trei secțiuni: o parte de analiză a conceptului sistemelor regionale de inovație și a ...

Oana Diaconescu, Doctorand

Oana Diaconescu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat “Scenografia” spaţiului muzeal (teză în cotutelă) Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. arh. Ştefan Scafa-Udrişte Co-îndrumător ştiinţific Prof. univ. dr. arh. Brunetto de Battè, Università degli Studi di Genova Rezumat Căutarea unui lexic comun diverselor areale de interes în definirea şi organizarea instituţiilor culturale actuale, implică reprezentarea unei matrici sistem, indispensabilă atât în gestionarea resurselor, cât şi pentru elaborarea unei ...

Cristina Constantinescu, Doctorand

Cristina Constantinescu, Doctorand

Titlul tezei Structuri de interes public în teritoriu Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. arh. Mariana Eftenie Rezumat În contextul contemporan care, sub termenul generic de “globalizare” condamnă la uniformizare şi implicit la pierderea identităţii colective, subiectul ales pentru cercetare consider că este unul de actualitate. Acest efect general de uniformizare se reflectă la nivelul fizic de organizare şi funcţionare a spaţiilor publice ...

Diana Belci, Doctorand

Diana Belci, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Densificarea urbană- o paradigmă echivocă Conducător ştiințific Prof. univ. dr. arh. Teodor Octavian Gheorghiu Rezumat În contextul în care oraşele româneşti îşi consumă cu rapacitate terenul natural liber din jur, fără politici de dezvoltare pe termen lung, este necesară cercetarea unei modalități de construire cumpătată şi înţeleaptă. Așadar, teza nu este o pledoarie pentru densificare, de unde şi sintagma ...

Horia Bejan, Doctorand

Horia Bejan, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Relaţia dintre echipamentele sportive urbane şi comunităţi dintr-o perspectivă arhitecturală Conducător științific Prof. univ. dr. arh. Ştefan Scafa-Udrişte Rezumat Obiectivele tezei constau în relevarea complexității relaţiei dintre infrastructura sportivă şi locuitorii unui oraş, în definirea proceselor care au loc pentru a da posibilitatea celor care abordează proiecte de arhitectură sportivă să poată să cunoască și controleze toate aspectele care ...

Pagina 3 din 812345...Ultima »

Doctoranzi