Daniel Nicolae Armenciu, Doctorand

Daniel Nicolae Armenciu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Proiectul bioclimatic în arhitectura românească Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. arh. Rodica Crişan Rezumat Obiectivul propus de această teză de cercetare constă în realizarea unui “proiect tehnologic şi cultural” ce urmăreşte promovarea arhitecturii eco-compatibile în rândul specialiştilor din domeniul proiectării (prin mijloace de analiză şi proiectare bioclimatică), adaptate la teritoriul României. Astfel, cercetarea se va materializa în ...

Ioana Ardelean, Doctorand

Ioana Ardelean, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Dinamica în spațiul interstițial Conducător științific Prof. univ. dr. arh. Dorin Ştefan Rezumat Subiectul spaţiilor interstiţiale a fost îndelung dezbătut în domeniul arhitecturii şi urbanismului, cu scopul atingerii unui nivel de înţelegere, definire şi operare cu această tipologie spațială, atât în particular cât și în contextul mai larg al structurilor spaţiale urbane sau arhitectural-urbane. Prin urmare, subiectul a ...

Irina Claudia Nicula, Doctorand

Irina Claudia Nicula, Doctorand

Titlul tezei Semantica și sintaxa verbelor de percepţie în limba română Coordonator ştiinţific Prof. univ. dr. Gabriela Pană Dindelegan Rezumat Pornind de la delimitarea lexico-gramaticală a clasei numite, proiectul are ca scop urmărirea specificului verbelor de percepție în limba română, analizând proprietățile semantico-sintactice ale acestora (se disting trei subclase de verbe de percepție, în funcție de configurația argumentală și de proprietăți aspectuale): prezentarea structurii ...

Gabriela Anidora Brozbă, Doctorand

Gabriela Anidora Brozbă, Doctorand

Titlul tezei de doctorat The Phonology of New Englishes (Fonologia noilor varietăţi ale limbii engleze) Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Andrei A. Avram Rezumat Obiectivul central al lucrării de față constă în investigarea sistemului fonologic al varietăţilor non-native ale limbii engleze (cu precădere din Africa şi Asia). Argumentul ce stă la baza alegerii temei este reprezentat, pe de o parte, ...

Mihail Enăchescu, Doctorand

Mihail Enăchescu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat “Homo”-”vir”-”mulier” în latină şi limbile romanice Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Sanda Rîpeanu Rezumat Bazându-se pe principiile semanticii structurale şi pe teoria câmpurilor lexicale, lucrarea are în vedere reprezentarea conţinutului “homo”-”vir”-”mulier” în latină şi limbile romanice, acordând atenţie limbilor spaniolă şi română. Punctul de plecare îl reprezintă configurarea paradigmei “homo”-”vir”-”mulier” în cele două norme ale latinei: cea cultă şi ...

Alina Stegărescu, Doctorand

Alina Stegărescu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Displacement and identity constructions in Anita Brookner′s work/Dizlocare și construcții identitare în opera Anitei Brookner Conducător științific Prof. univ. dr. Lidia Vianu Rezumat Axată pe reprezentări în termeni de Dizlocare și construcții identitare în opera Anitei Brookner, proiectul de cercetare are ca scop analiza relației fundamentale dintre spațiu și timp în raport cu rolul acestora în (re)definirea identității protagonistului. Conceptul de dizlocare, redat prin termeni filozofici și sociologici interpretabili ...

Veronica Gheorghe, Doctorand

02 May 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Veronica Gheorghe, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Literatura pentru copii ca evaziune în comunism Conducător științific Prof. univ. dr. Mircea Anghelescu Rezumat Tema lucrării este reprezentată de literatura pentru copii văzută ca spaţiu al evaziunii în perioada comunistă. Partea principală a lucrării va consta în observarea atitudinii de evaziune, locul unde, sub masca ludicului, se putea crea un univers paralel ieşit de sub rigorile politice. Astfel, ...

Claudia Drăgănoiu, Doctorand

02 May 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Claudia Drăgănoiu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Proza literară de exil: Vintilă Horia, Constantin Virgil Gheorghiu, L. M. Arcade (teză în cotutelă, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea din Strasbourg, Franţa). Coordonatori știinţifici Prof. univ. dr. Mihai Zamfir (Universitatea din Bucureşti) și prof. univ. dr. Hélène Lenz (Universitatea din Strasbourg, Franța) Rezumat Autorii pe care mi-am propus să îi analizez în această lucrare – Vintilă Horia, Virgil ...

Mădălina Bodea, Doctorand

29 April 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Mădălina Bodea, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Statutul scriitorului în societatea românească. Schimbări în istoria recentă (1946 – 2010) Conducător științific Eugen Negrici, critic și istoric literar Rezumat În timpul regimului comunist și imediat după prăbușirea lui, scriitorii din Europa Centrală și de Est s-au bucurat de un prestigiu nemaiîntâlnit în istoria lor. În perioada de re-așezare care a urmat după 1989, în mod previzibil, capitalul ...

Roxana Doncu, Doctorand

Roxana Doncu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat The (Im)possibility of Free Choice: Shaping the Self in the Fiction of V. S. Naipaul and Salman Rushdie Conducător știinţific Prof. univ. dr. Monica Bottez Rezumat Punctul de maxim interes al acestul proiect de cercetare este reprezentat de analiza subiectivității în contextul colonial/postcolonial și al globalizării. Subiectul postcolonial este privit din perspectiva interacțiunii dintre structura socială și ...

Pagina 4 din 8« Prima...23456...Ultima »

Doctoranzi