Laurențiu-Ioan Theban, Doctorand

Laurențiu-Ioan Theban, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Grammaire des structures actancielles en français Conducător științific Prof. univ. dr. Anca Cosăceanu Rezumat Punctul central al acestui proiect de cercetare este reprezentat de reconsiderarea structurilor actanţiale, interpretate ca structuri de adâncime universale, şi de abordarea tipologică a sintaxei limbii franceze, restrânsă la relaţiile care actualizează în enunţ organizarea conţinutului propoziţional. Subiectul lucrării Grammaire des structures actancielles en ...

Sorina Dora Simion, Doctorand

Sorina Dora Simion, Doctorand

Titlul tezei de doctorat La retórica del discurso en la obra de Enrique Vila-Matas Conducător științific Prof. univ. dr. Coman Lupu Rezumat Urmând modelul analizei retorico-generale, ţinând cont de operaţiile retorice constituente (inventio, dispositio şi elocutio) sau neconstituente (intellectio) ale discursului, de specificitatea discursului literar, de corespondența dintre schemele lingvistice și pulsiunile imaginare, am abordat, analizat şi interpretat proza scriitorului contemporan barcelonez.

Zinaida-Tamara Fedot, Doctorand

Zinaida-Tamara Fedot, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Англоязычная финансово экономическая терминология современного русского языка (Terminologia financiar-economică de origine engleză din limba rusă contemporană) Conducător științific Prof. univ. dr. Mihaela Moraru Rezumat În urma unei atente analize a limbajului economic actual, atât din limba română actuală, cât şi din limba rusă, ca efect al impactului globalizării lingvistice, şi mai ales a împrumuturilor din limba engleză în special ...

Carmen Iordache (Nedelcu), Doctorand

18 April 2011  |   Doctoranzi, Studii Literare

Carmen Iordache (Nedelcu), Doctorand

Titlul tezei de doctorat Transformări ale basmului fantastic românesc din zilele noastre Conducător științific Prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu Rezumat Lucrarea îşi propune să identifice şi să analizeze principalele transformări de structură şi de conţinut din basmul fantastic popular românesc din zilele noastre, pornind de la cele mai importante antologii de basme, apărute începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea.

Nicoleta-Angelica Orlandea (Știucă), Doctorand

18 April 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Nicoleta-Angelica Orlandea (Știucă), Doctorand

Titlul tezei de doctorat Managementul structurilor arhivistice din Braşov Conducător științific Prof. univ. dr. Mircea Regneală Rezumat Problematica unei lucrări având ca temă structurile arhivistice ale Braşovului este de interes şi actualitate în contextul în care transformările economice, sociale şi culturale ale societăţii se reflectă şi la nivelul capacităţii ei de a stoca, organiza şi furniza informaţie, prin instituţii şi organisme specifice.

Mădălina Spătaru-Pralea, Doctorand

18 April 2011  |   Doctoranzi, Lingvistică, SD Litere

Mădălina Spătaru-Pralea, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Concurenţa infinitiv-conjunctiv în limba română Coordonator ştiinţific Prof. univ. dr. Gabriela Pană Dindelegan Rezumat Proiectul de cercetare intitulat Concurenţa infinitiv-conjunctiv în limba română are ca scop urmărirea, pe baza unor tipare sintactice, ponderii infinitivului în raport cu conjunctivul, din perspectivă diacronică şi sincronică, în diferite registre şi stiluri funcţionale ale limbii. Subiectul prezintă interes deoarece limba ...

Nicoleta Silvia Ioana, Doctorand

18 April 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Nicoleta Silvia Ioana, Doctorand

Titlul tezei de doctorat: Claudiu ISOPESCU. Monografie Conducător științific Prof. univ. dr. Mihail Cozma Dinu Rezumat Promovarea imaginii profesorului Claudiu Isopescu – “neobositul şi priceputul bucovinean dl. Isopescu, căruia eu îi datorez multe, dar şi mai multe ţara” (N. Iorga), cunoscut în Italia, dar aproape necunoscut la noi, este exact ceea ce își ...

Mihaela Hărmănescu, Doctorand

18 April 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Mihaela Hărmănescu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat: Georgeta Mircea Cancicov. Studiu monografic Conducător științific Prof. univ. dr. Elena Filipaș Rezumat Georgeta Mircea Cancicov este o scriitoare atipică pentru orientările literare din prima jumatate a secolului XX, perioadă de mare efervescenţă creatoare. În primul rând, pentru că nu se integrează în climatul literar al epocii, scriitoarea fiind o diletantă care scrie fără să ...

Marius-Virgil Florea, Doctorand

18 April 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Marius-Virgil Florea, Doctorand

Titlul tezei de doctorat: Proza fantastică a lui Mircea Eliade Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Eugen Simion Rezumat Literatura fantastică a lui Mircea Eliade a fost adesea lăsată în umbră de interesul pentru alte aspecte precum activitatea ştiinţifică sau cea politică. Este adevărat că numele său este mai curând legat de disciplina istoriei religiilor decât de literatură. Însă tocmai de aceea, anumite ...

Anca-Elena Ștefan, Doctorand

14 March 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Anca-Elena Ștefan, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Către o poetică a romanului epistolar Conducător științific Prof. univ. dr. Paul Cornea Rezumat Coordonatele cercetării desfășurate sub conducerea profesorului universitar doctor Paul Cornea sunt reprezentate de identificarea, selectarea și analizarea principalelor romane epistolare românești (publicate în volum sau în foileton), tipologii, operarea unor diviziuni tematice și stabilirea unor relații cu romanul canonic epistolar european. Cuvinte-cheie: Briefroman, poetica ...

Pagina 5 din 8« Prima...34567...Ultima »

Doctoranzi