Bernadette Kajcsa, Doctorand

Bernadette Kajcsa, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Transferul sintagmatic/paradigmatic în lexiconul mental bilingv timpuriu Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Olga Murvai Rezumat Lexiconul mental, definit ca o cunoaştere internalizată a proprietăţilor cuvintelor, aparţine domeniului psiho şi neurolingvistic, fiind oglinda acelor relaţii lexico-semantice care se stabilesc între cuvinte în procesul achiziţiei unei L1 sau L2. Lexiconul mental bilingv este un sistem conceptual în strânsă relaţie cu ...

Mihaela Irina Dinescu, Doctorand

Mihaela Irina Dinescu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Relaţii în substantivele compuse germane şi redarea lor în limba română în documentaţia legată de Poliţia de Proximitate Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Speranţa Stănescu Rezumat Scopul acestui proiect de cercetare este de a compara pe de o parte, formarea substantivelor compuse în limba germană cu modalităţile din limba română, în măsura în care acolo există fenomene de compunere, iar ...

Andreea Raluca Topor (Constantin), Doctorand

Andreea Raluca Topor (Constantin), Doctorand

  Titlul tezei de doctorat Reprezentări rasiale, etnice, de gen și de clasă în scrierile lui Margaret Laurence (Racial, Ethnic, Gender and Class Representations in Margaret Laurence’s Writings) Conducător științific Prof. univ. dr. Monica Bottez Rezumat Această teză își propune să exploreze identitatea personajelor marginalizate pe criterii de rasă, etnie, gen sau clasă ale autoarei canadiene Margaret Laurence, care, deși albă ...

Gabriela Stoica, Doctorand

Gabriela Stoica, Doctorand

Titlul tezei de doctorat  Traducerea literaturii postmoderne pentru copii – un sistem complex de interferențe Conducător științific Prof. univ. dr. Lidia Vianu Rezumat Obiectivul tezei de față este reprezentat de studierea sistemului complex de relaţii în care se află traducătorul față de textul din limba sursă și, mai ales, față de cititorul din limba țintă. Scopul este acela ...

Marilena Drăcea-Chelsoi, Doctorand

Marilena Drăcea-Chelsoi, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Identităţi dilematice în romanul diasporic italian şi românesc din Canada multiculturală Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Monica Bottez Rezumat Fenomenul de emigrare şi efectele sale asupra identităţii individului, individ prins între mai multe culturi, este obiectivul central al proiectului meu de cercetare. Aspectele din romanele studiate reliefează problematici actuale din societatea canadiană multiculturală în cadrul globalizării şi transnaţionalismului. Traumele suferite ...

Colț Monica, Doctorand

Colț Monica, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Dinamica multiculturalismului: transformări identitare în proza scriitorilor canadieni Neil Bissoondath şi M.G.Vassanji Coordonator ştiinţific Prof. univ. dr. Monica Bottez Rezumat Principiul care stă la baza lucrării de faţă este acela că anumite valori culturale se dovedesc a fi mai de succes în procesul individual de adaptare la o societate multiculturală. Conceptul de ...

Pagina 8 din 8« Prima...45678

Doctoranzi