Andreea-Olivia Schumacher (Matei), Doctorand

14 March 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Andreea-Olivia Schumacher (Matei), Doctorand

Titlul tezei de doctorat Proza cu subiect istoric în perioada comunistă Conducător științific Prof. univ. dr. Eugen Negrici Rezumat Demonstrația acestei lucrări pornește de la ideea conform căreia literatura română scrisă în perioada 1948-1989 nu poate fi disociată de factorul istoric şi de cel politic. Preocupat mereu să se ...

Maria Daniela Oancea, Doctorand

Maria Daniela Oancea, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Julian Barnes’s Irony as a Suspension of Confidence/Julian Barnes: Ironia ca suspendare a încrederii Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Lidia Vianu Rezumat Considerând ironia drept o atitudine capabilă să pună sub semnul întrebării orice convenţie prestabilită sau acceptată ca atare, lucrarea de faţă pune în lumină faptul că ironia lui Julian Barnes este cea care conduce la o “suspendare a încrederii” din partea cititorului. Surse precum ideile filozofice ale lui ...

Bogdan Cristea, Doctorand

Bogdan Cristea, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Peroraţia în discursurile lui Cicero. Retorică, teatralitate, manipulare Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Mariana Băluţă Rezumat Teza îşi propune o analiză a peroraţiilor discursurilor lui Cicero la nivelul a trei paliere: retorico-stilistic, teatral şi ideologic-discursiv. Scopul fundamental al acesteia este de a demonstra că în Roma lui Cicero exista un isomorfism între teatru şi oratorie, că oratorul, importând un întreg ...

Antonia Boharec, Doctorand

Antonia Boharec, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Imagini şi aproprieri ale spaţiului francez în le Magasin pittoresque (1833-1888) Conducător științific Prof. univ. dr. Dolores Toma Rezumat Lucrarea ȋşi propune să analizeze mecanismele de construire a imaginarului spaţial francez în le Magasin pittoresque, publicaţie franceză de secol XIX. Magazin ilustrat de factură vulgarizatoare, le Magasin pittoresque se înscrie într-o epocă marcată de un intens proces de modelare, diversificare ...

Alina-Maria Mardari, Doctorand

Alina-Maria Mardari, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Anglicismele în limbajul tinerilor din Germania și România Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Speranţa Stănescu Rezumat Obiectivul cercetării mele doctorale constă în examinarea influenţei anglicismelor, a receptării lor şi a rolului comunicativ al acestora în limbajul contemporan al tinerilor români şi germani. Pe baza unei cercetări empirice desfăşurate în Germania şi România, mi-am propus studierea receptării lingvistice a ...

Enikö Tankó, Doctorand

Enikö Tankó, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Achiziţia construcţiilor pasive din limba engleză, respectiv limba română de către vorbitorii nativi de maghiară Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Alexandra Cornilescu Rezumat Studiul contrastiv asupra structurilor pasive din limbile română şi engleză constituie fundamentul lucrării de faţă. Astfel, acest studiu a fost realizat din perspectiva generativă, utilizând metoda experimentală şi compaţia cu o serie de structuri similare din ...

Ágnes Kovásznai, Doctorand

Ágnes Kovásznai, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Achiziţia aspectului progresiv din limba engleză de către vorbitorii nativi de maghiară Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Alexandra Cornilescu Rezumat Scopul acestei lucrări este de a prezenta asemănările şi diferenţele legate de aspectul progresiv din limbile engleză (L2) şi limba maghiară (L1). Obiectivele principale sunt reprezentate, pe de o parte, de identificarea dificultăţilor pe care vorbitorii nativi de limba maghiară le-ar putea întâlni în procesul de achiziţie a structurilor ...

Bernadette Kajcsa, Doctorand

Bernadette Kajcsa, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Transferul sintagmatic/paradigmatic în lexiconul mental bilingv timpuriu Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Olga Murvai Rezumat Lexiconul mental, definit ca o cunoaştere internalizată a proprietăţilor cuvintelor, aparţine domeniului psiho şi neurolingvistic, fiind oglinda acelor relaţii lexico-semantice care se stabilesc între cuvinte în procesul achiziţiei unei L1 sau L2. Lexiconul mental bilingv este un sistem conceptual în strânsă relaţie cu ...

Mihaela Irina Dinescu, Doctorand

Mihaela Irina Dinescu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Relaţii în substantivele compuse germane şi redarea lor în limba română în documentaţia legată de Poliţia de Proximitate Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Speranţa Stănescu Rezumat Scopul acestui proiect de cercetare este de a compara pe de o parte, formarea substantivelor compuse în limba germană cu modalităţile din limba română, în măsura în care acolo există fenomene de compunere, iar ...

Andreea Raluca Topor (Constantin), Doctorand

Andreea Raluca Topor (Constantin), Doctorand

  Titlul tezei de doctorat Reprezentări rasiale, etnice, de gen și de clasă în scrierile lui Margaret Laurence (Racial, Ethnic, Gender and Class Representations in Margaret Laurence’s Writings) Conducător științific Prof. univ. dr. Monica Bottez Rezumat Această teză își propune să exploreze identitatea personajelor marginalizate pe criterii de rasă, etnie, gen sau clasă ale autoarei canadiene Margaret Laurence, care, deși albă ...

Pagina 10 din 11« Prima...7891011

Doctoranzi