Revista “Romanian Cultural and Literary Studies 1/2010”

26 May 2011  |   Publicații

Revista “Romanian Cultural and Literary Studies 1/2010”

Primul număr al revistei Romanian Cultural and Literary Studies cuprinde studii ale profesorilor invitaţi şi fragmente din comunicările prezentate de doctoranzii din anul al III-lea la colocviile naţionale şi internaţionale organizate de Şcoala Doctorală, alături de o selecţie de recenzii şi note bibliografice ale celor mai recente şi mai semnificative apariţii filologice româneşti şi străine.

Volumul “Cercetări și studii 2010”

26 May 2011  |   Publicații

Volumul “Cercetări și studii 2010”

Volumul de faţă este alcătuit din articole elaborate de doctoranzii Şcolii Doctorale a Facultăţii de Litere de la Universitatea din Bucureşti, bursieri în cadrul proiectului EDUCATI. Studiile cuprinse aici reprezintă părţi ale formei finale a tezei la care lucrează de aproape trei ani. Verificate de conducătorii ştiinţifici, lucrările doctoranzilor noştri poartă atât amprenta profesorilor străini invitaţi, care au ţinut aici cursuri şi ...

Volumul “Regards croisés sur le TEMPS”

26 May 2011  |   Publicații

Volumul “Regards croisés sur le TEMPS”

Volumul de faţă adună comunicările prezentate cu ocazia colocviului naţional Timpul – axe de interpretare, organizat în data de 25 aprilie 2009 de către Şcoala Doctorală „Limbi şi Identităţi Culturale” (Universitatea din Bucureşti) în cadrul proiectului EDUCATI. Aşa cum sugerează titlul, contribuţiile doctoranzilor şi profesorilor invitaţi se opresc asupra conceptului de timp, obiect predilect de studiu ...

Pagina 2 din 212

Doctoranzi