Andreea-Maria Diaconescu, Doctorand

Andreea-Maria Diaconescu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Image et mémoire dans l’œuvre romanesque de Pascal Quignard Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Radu Toma Rezumat Imaginea (în ipostaza de tablou, gravură, desen, miniatură, reproducere după opere cunoscute) este analizată în relaţie cu memoria sub două aspecte antagonice: atât ca suport al rememorării, cât şi ca mijloc de trădare şi motiv de eşec al acesteia. Cu un statut ambiguu, ...

Ana Maria Negoiță, Doctorand

Ana Maria Negoiță, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Elemente definitorii ale oraşului musulman în timpul primelor două dinastii: 650-1258. Sisteme de urbanism şi tipologii de monument Conducători științifici Prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu şi prof. univ. dr. Tasin Gemil Rezumat Cercetarea din cadrul Şcolii Doctorale continuă direcţia studiilor urmate în cadrul Universităţii Naţionale de Artă din Bucureşti. Mai exact, proiectul reprezintă o abordare a civilizaţiei islamice ...

Gabriela Burcea, Doctorand

Gabriela Burcea, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Negative Emotions: The Makers of (Self-)Exile in Salman Rushdie’s Novels (Emoţiile negative: Sursa (auto)exilului în romanele lui Salman Rushdie) Coordonator ştiinţific Prof. univ. dr. Lidia Vianu Rezumat Obiectivul central al acestei lucrări este acela de a demonstra faptul că în romanele lui Salman Rushdie emoţiile negative reprezintă o sursă a (auto)exilului, în sensul că acestea îl determină pe cel care ...

Ioana-Elena Vultur, Doctorand

Ioana-Elena Vultur, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Metafora mașinii în arhitectura secolului al XXI-lea. Oraș și limbaj formal. Idei politice Conducător științific Prof. univ. dr. arh. Ana-Maria Zahariade Rezumat Problematica tezei de doctorat pune în discuție ciclicitatea conceptului de “metropolă științifică” a viitorului prin revizitarea “metaforei mașinii” și prefigurările urbane generate în această direcție în contextul epocii digitale. Dacă viziunile arhitecturale îndrăznețe și radicale au rezultat ...

Elena Camelia Mathé, Doctorand

Elena Camelia Mathé, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Quelle grammaire enseigner pour garantir l’acquisition de la compétence de communication en français langue étrangère? Conducător științific Prof. univ. dr. Alexandra Cuniţă Rezumat Lucrarea are ca punct de plecare și își propune să dezvolte trei aspecte fundamentale: relația dintre temporalitate și modalitate în discursul oral și scris al elevilor din clasele a X-a până la a XII-a care învață ...

Diana Belci, Doctorand

Diana Belci, Doctorand

Titlul tezei de doctorat Densificarea urbană- o paradigmă echivocă Conducător ştiințific Prof. univ. dr. arh. Teodor Octavian Gheorghiu Rezumat În contextul în care oraşele româneşti îşi consumă cu rapacitate terenul natural liber din jur, fără politici de dezvoltare pe termen lung, este necesară cercetarea unei modalități de construire cumpătată şi înţeleaptă. Așadar, teza nu este o pledoarie pentru densificare, de unde şi sintagma ...

Irina Claudia Nicula, Doctorand

Irina Claudia Nicula, Doctorand

Titlul tezei Semantica și sintaxa verbelor de percepţie în limba română Coordonator ştiinţific Prof. univ. dr. Gabriela Pană Dindelegan Rezumat Pornind de la delimitarea lexico-gramaticală a clasei numite, proiectul are ca scop urmărirea specificului verbelor de percepție în limba română, analizând proprietățile semantico-sintactice ale acestora (se disting trei subclase de verbe de percepție, în funcție de configurația argumentală și de proprietăți aspectuale): prezentarea structurii ...

Gabriela Anidora Brozbă, Doctorand

Gabriela Anidora Brozbă, Doctorand

Titlul tezei de doctorat The Phonology of New Englishes (Fonologia noilor varietăţi ale limbii engleze) Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Andrei A. Avram Rezumat Obiectivul central al lucrării de față constă în investigarea sistemului fonologic al varietăţilor non-native ale limbii engleze (cu precădere din Africa şi Asia). Argumentul ce stă la baza alegerii temei este reprezentat, pe de o parte, ...

Pagina 2 din 212

Doctoranzi