Claudia Drăgănoiu, Doctorand

02 May 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Titlul tezei de doctorat
Proza literară de exil: Vintilă Horia, Constantin Virgil Gheorghiu, L. M. Arcade (teză în cotutelă, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea din Strasbourg, Franţa).

Coordonatori știinţifici
Prof. univ. dr. Mihai Zamfir (Universitatea din Bucureşti) și prof. univ. dr. Hélène Lenz (Universitatea din Strasbourg, Franța)

Rezumat
Autorii pe care mi-am propus să îi analizez în această lucrare – Vintilă Horia, Virgil Constantin Gheorghiu si L. M. Arcade si-au construit întreaga operă în jurul ideii de exil, pe care, extrapolând, ajung să o considere drept principala caracteristică a omului in sec. XX. Deşi cei trei sunt de valoare inegală şi se bucură de statuturi diferite, remarcăm însă apariţia, în operele lor, diferite ca stil şi viziune, a unei constante tematice, a unei serii de personaje, motive şi simboluri comune, care ne permit să urmărim un tipar al exilului în creaţia lor.

Cuvinte-cheie: secolul XX, literatura română de exil, proză, Vintilă Horia, Constantin Virgil Gheorghiu, L. M. Arcade

Date de contact
E-mail: claudia_draganoiu1(at)yahoo.com

Mobil: 0753. 676. 308

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
Interesul meu pentru literatura de exil s-a concretizat nu doar în redactarea unor lucrări destinate (re)descoperirii unor autori aproape necunoscuţi opiniei publice în timpul comunismului, ci şi în încercarea de a-i integra în contextul literar al epocii, la nivel naţional şi universal.

După o lucrare de licenţă care a avut ca scop o comparaţie între Dumnezeu s-a născut în exil a lui Vintilă Horia şi Memoriile lui Hadrian de Marguerite Yourcenar, a urmat o analiză mai amănunţită a personajelor horiene în disertația dedicată Trilogiei Exilului de Vintilă Horia.

Cercetarea mea se îndreaptă, acum, spre determinarea unor constante tematice în operele unor scriitori de exil, pasul următor fiind încercarea de reunificare a canonului literar aplicabil literaturii scrise în exil şi celei scrise în ţară, pe perioada comunismului.

Testimonial
Pornind de la nişte observaţii personale despre modul în care literatura de exil este predată azi în facultăţi, la mai mult de 20 de ani de la căderea comunismului, am decis să întreprind o analiză mai amănunţită a acestui gen aparte de literatură.

Pe tot parcursul doctoratului, am avut ocazia, atât prin cursurile la care am asistat în timpul anului întâi, cât şi prin stagiul de cercetare efectuat la Universitatea din Strasbourg, Franţa, să dobândesc instrumentele metodologice necesare pentru a oferi substanţă demersului meu critic.

Stagii de cercetare

Octombrie 2009 – mai 2010, stagiu de cercetare la Universitatea din Strasbourg, Franţa.

Conferințe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“How to explain the history of communism to mental patients: imaginaries of totalitarianism in Romanian contemporary literature”, colocviul internațional Cultura și literatura română în lumea contemporană, Universitatea din București, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția “Studii Literare”), 10 – 11 iunie 2011.

“Specificul exilului românesc din secolul XX”, colocviul național intitulat Colocviul doctoranzilor din anul al III-lea, Universitatea din București, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția “Studii Literare”), 5 – 6 martie 2011.

“Despre Poveste cu țigani sau un pseudo-discurs asupra celuilalt”, colocviul național Literatura exilului românesc, Universitatea din Bucureşti, Şcoala Doctorală a Facultăţii de Litere (secția “Studii Literare”),  10 iunie 2010.

Prezentarea raportului de stagiu în cadrul Rezidențialelor Interdisciplinare de Vară 2010 – Sinteza stagiului de cercetare în străinătate efectuat de doctoranzii seriei 2008-2011 în anul universitar 2009-2010, Universitatea din București, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția “Studii Literare”), 23 septembrie 2010.

“Proza lui Vintilă Horia, Constantin Virgil Gheorghiu, L. M. Arcade. Temele exilului”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din București, Școala Doctorală a Facultății de Litere, 4 iulie 2009.

În afara proiectului EDUCATI
“How to Explain the History of Communism to Mental Patients, or Imageries of Totalitarianism in Romanian contemporary literature”, colocviul internaţional Concentrationary Imaginaries: Imaginaries of Violence in Contemporary Cultures and Cultural Forms, Universitatea din Leeds, Anglia, 13 aprilie 2011.

“Eastern Europe – the new Orient? Exotic images of the homeland in the work of Romanian writers in exile”, colocviul internaţional Oriens meets Occidens, Universitatea Saint Andrews, Anglia, 26 martie 2011.

“Figuri ale exilului romantic românesc”, sesiunea ştiinţifică din cadrul Zilelor Bibliotecii Naţionale a României, Ediţia a XIII-a, București, 10 Decembrie 2010.

“Plurilinguisme et interculturalité dans l’œuvre des écrivains roumains en exil. Le cas de Vintilă Horia”, colocviul internaţional Interculturalité – Enjeux et limites, Universitatea din Strasbourg, Franţa, 22 octombrie 2010.

“Traitement littéraire d’un motif orientaliste dans l’œuvre de L.M Arcade: Poveste cu ţigani”, seminarul Littératures bariolées organizat de Departamentul de Studii româneşti al Universităţii din Strasbourg, Franţa, 29 martie 2010.

Publicații

În cadrul proiectului EDUCATI
“Poveste cu țigani”articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Litere, Cercetări și studii 2010, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu / Mircea Anghelescu (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 55-64.

“Specificul exilului românesc (1945-1989): privire generală” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Litere, Cercetări și studii 2011, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu / Mircea Anghelescu (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 57-64.

“Exilul literar românesc (1945-1989)” articol publicat în revista Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Litere (secția “Studii Literare”), Romanian Cultural and Literary Studies, nr. 2/2011, Mircea Anghelescu (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 11-20.

În afara proiectului EDUCATI
“How to Explain the History of Communism to Mental Patients, or Imageries of Totalitarianism in Romanian contemporary literature” (în curs de publicare).

“Eastern Europe – the new Orient? Exotic images of the homeland in the work of Romanian writers in exile” (în curs de publicare).

“Figuri ale exilului romantic românesc” (în curs de publicare).

“Plurilinguisme et interculturalité dans l’œuvre des écrivains roumains en exil. Le cas de Vintilă Horia” (în curs de publicare).

“Traitement littéraire d’un motif orientaliste dans l’œuvre de L.M Arcade: Poveste cu ţigani” (în curs de publicare).

articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Litere, Cercetări și studii 2011, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu / Mircea Anghelescu (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp.articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Litere, Cercetări și studii 2011, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu / Mircea Anghelescu (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp.

Doctoranzi