Contact

Echipa de management:

prof. dr. Sorin Alexandrescu, manager de proiect

ec. Aurel Popescu, responsabil financiar

dr. Diana Petrescu, consilier juridic

prof. univ. dr. Sanda Rîpeanu, responsabil ştiinţific al proiectului

Echipa experţilor pe termen lung:

prof. univ. dr. Liliana Ruxăndoiu, director SD-FL

prof. univ. dr. Mircea Anghelescu, SD-FL

prof. univ. dr. Alexandra Cuniţă, SD-LIC-FLLS

prof. univ. dr. Florentina Vişan, SD-SLC-FLLS

prof. dr. arh. Hanna Derer, responsabil logistic SD-SITT, UAUIM (partener naţional)

lector univ. dr. Laura Mesina, responsabil logistic al proiectului

lector univ. dr. Oana Balaş, responsabil cu activităţile de informare şi publicitate

Simona Chiaburu, asistent de proiect

Echipa de administraţie:

Asist. univ. dr. Mihaela Constantinescu, responsabil logistic SD-FL

Asist. univ. dr. Magdalena Răduţă, responsabil logistic SD-SLC-FLLS

Asist. univ. dr. Mugur Zlotea, responsabil logistic SD-SLC-FLLS

Andrei Pantel, consultant IT

Mihaela Mirea, responsabil resurse umane

Echipa experţilor pe termen scurt:

Ana Maria Alexandru, asistent financiar

George Anghelescu, grafician

James Brown, traducător site

Cristina Cruceru, traducător site

Olivia Gligor, redactor de texte

Alexandru Spineanu, fotograf

Adina Tudor, responsabil PR

Ion Cosmovici, colaborator site

Sergiu Dîrnu, administrator site

Dragoş Oltean, webdesigner

Doctoranzi