Cosmin Ungureanu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat
Natură şi ruină. Tema (re)generării în teoria arhitecturii  în secolul al XVIII-lea

Conducător științific
Prof. univ. dr. arh. Ana-Maria Zahariade

Rezumat
Tema tezei de doctorat vizează problematica originii în arhitectură, aşa cum este ea tratată într-un ansamblu de texte publicate de autori francezi şi italieni în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea (Marc-Antoine Laugier, Essai sur l’architecture, Paris, 1755, Giovanni Battista Piranesi, Parere su l’ Architettura. Dialogo, Roma, 1765, Ribart de Chamoust, L’ Ordre François trouvé dans la nature, Paris, 1783, Charles François Viel de Saint-Maux, Lettres sur l’Architecture des Anciens et celle des Modernes, dans lesquelles se trouve dévelopé le génie symbolique qui présida qux Monuments de l’Antiquité, Paris, 1787, Constatin-François Volney, Les Ruines ou méditations sur les révolutions des empires, Paris, 1791).

Cele două limite ale “circuitului arhitectural” – începutul şi sfârşitul – sunt abordate din perspectiva unui binom (natură – artificiu) ce sintetizează discursiv pluralitatea versiunilor privitoare la origine. Cu alte cuvinte, structura arhitectonică primordială (laolaltă cu sub-teme precum mitul colibei primitive, coagularea socială primitivă, originea ordinului arhitectural etc.) şi ruina antică (mărturie a tranzitivităţii dar şi locus al regenerării) participă în egală măsură la (re)constituirea înfăţişării arhitecturii primordiale.

Cuvinte-cheie: teoria arhitecturii în sec. XVIII, coliba primordială, natură, ruină

Date de contact
E-mail: cosminusbacoviensis(at)yahoo.com

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
Înscrierea la doctorat în cadrul UAUIM a fost pasul firesc consecutiv studiilor de licență și masterat. Întrucât acestea din urmă, chiar dacă derulate în cadrul altei instituții (UNAB, ITA), au vizat istoria și teoria arhitecturii, am considerat că UAUIM este locul optim pentru a duce la bun sfârșit cercetarea unei teme complexe de istoria a teoriei arhitecturii, împletind, firește, metodologia și deprinderile dobândite într-o ambianță umanist-teoretică cu precizia privirii din interiorul profesiei de arhitect pe care contactul cu personalul didactic și colegii de doctorat mi-ar fi putut-o livra. Călăuzit de aceste considerații, înscrierea la doctorat mi s-a părut necesară, indiferent de facilitățile pe care reușita examenului le-ar fi atras. De proiectul EDUCATI am aflat la prima întrunire din noul an universitar (2008-2009).

Testimonial
Până în acest moment, doctoratul din cadrul proiectului EDUCATI s-a vădit a fi o experiență complexă și folositoare. Cursurile din primul an de studii, mai ales cele cu miză teoretică (ținute de Augustin Ioan, Ciprian Mihali, Ștefan Afloroaei sau Sorin Alexandrescu), mi-au oferit prețioase sugestii de abordare metodologică a temei proprii de cercetare. În mod similar, discuțiile purtate cu îndrumătorul tezei (prof. univ. dr. arh. Ana-Maria Zahariade), ca și opiniile exprimate în cadrul prezentării referatelor semestriale au contribuit semnificativ la coerența și relevanța propriului meu demers.

Stagii de cercetare

1 octombrie 2011 – 31 iulie 2012, bursă New Europe College, București.

În perioada 7  ianuarie – 7 septembrie 2010, am desfășurat, în cadrul proiectului EDUCATI, un stagiu de cercetare în cadrul Zentralinstitut für Kunstgeschichte & Bayerische Staatsbibliothek, München.

1 iulie – 30 septembrie 2009, Roma: bursă de cercetare liberă la Biblioteca Națională din Roma, oferită de Ministerul Afacerilor Externe, Italia şi Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, România.

Conferinţe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI

Capriccio all’Antica. Ruina ca rol al regenerării”, laboratorul naţional de cercetare Pe spirala procesului de cercetare, Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, București, 7 septembrie 2011.

Imitatio Naturae. Ideal şi fantezie în teoria arhitecturii în Franţa luminilor (1753-1783)”, Rezidenţialele Interdisciplinare de Vară 2011 – De la natură la oraşul… din România, Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, București, 3 iunie 2011.

“Carlo Lodoli şi relaţia dintre ştiinţă şi artă”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – Procese (ale cercetării) în arhitectură şi urbanism, Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, București, 23 septembrie 2010.

“Creuzetul reprezentării: Antichitate, ruină & Grand Tour”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară – De la Spațiu la Dezvoltare Regională,  Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, București, 7 septembrie 2009.

În afara proiectului EDUCATI
“La bella machina del mondo. Andrea Palladio şi proporţiile armonice”, Five o’ Clock Arhitext – A-ritmii şi E-proporţii, masă rotundă, Centrul de Studii în Arhitectură şi Urbanism, Bucureşti, 26 februarie 2008.

“The Private Museums in Bucharest”, Les musées dans l’actualité, Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti, 27 – 28 noiembrie 2006.

“Baroque Architecture between Poetry and Prose”, Globalisation in the Studies of the Past, Universitatea “1 decembrie 1918”, Alba Iulia, 24 – 26 noiembrie 2006.

Publicaţii

În cadrul proiectului EDUCATI
“Carlo Lodoli si relaţia dintre artă și stiinţă”  articol publicat în volumul Școlii Doctorale “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (UAUIM), Research 2009-2010. Din stratigrafia cercetării în arhitectură și urbanism. Orizontul prim, Hanna A. Derer (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 107-122.

“Cunoașterea subiacentă în teoria arhitecturală a lui Carlo Lodoli” articol publicat în volumul Școlii Doctorale “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (UAUIM), Research 2010-2011. Din stratigrafia cercetării în arhitectură și urbanism. Orizontul mediu, Hanna A. Derer (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 12-29.

În afara proiectului EDUCATI

“Arhitectura primordială”, in Arhitext, an XVIII, Nr. 4, iulie-august 2011, ISSN 1224-886X,  http://www.arhitext.com/2011/08/cosmin-ungureanu-%e2%80%93-arhitectura-primordiala.

“The Space of Romanian Modernity, 1906-1947”, în EAHN Newsletter No 1/11, European Architectural History Network, Spring 2011, pp. 62-67, ISSN 1997-5023. Articolul poate fi vizualizat la adresa: http://www.eahn.org/site/en/thespaceofromanianmodernity19061947.php.

Sia funzion la reppresentazione. Carlo Lodoli and the Crisis of Architecture”, în RIHA. Journal of the International Association of Research Institutes in the History of Art, March 2011, ISSN 2190-3328. Articolul poate fi vizualizat la adresa: http://www.riha-journal.org/articles/2011/2011-jan-mar/ungureanu-carlo-lodoli.

“Incursiuni în spaţiul public”, în A.C.U.M. Spaţiul public şi reinserţia socială a proiectului artistic şi arhitectura 3, Ungureanu, Cosmin/A. M. Zahariade şi A. Oroveanu (coords), Bucureşti, Editura universitară “Ion Mincu”, 2010, pp. 143 – 148.

“O estetică a gestului cotidian. Despre relaţia dintre fotografie şi pictură”, în Idei în dialog, numărul 10 (61), octombrie 2009, pp. 27-29. Articolul poate fi vizualizat la adresa: http://www.romaniaculturala.ro/images/articole/ungureanu6109.pdf.

“Corpul arhitecturii. Despre gestaţia şi antropomorfizarea arhitecturii în Quattrocento”, în Idei în dialog, numărul 4 (55), aprilie 2009, pp. 32-35 şi numărul 6 (57), iunie 2009, pp. 22-25. Prima parte a articolului poate fi vizualizată la adresa: http://www.romaniaculturala.ro/images/articole/cosmniungureanu42009.pdf.

Roma Magna. În jurul unui tablou de Pannini la Bucureşti”, în Idei în dialog, nr. 12 (51), decembrie 2008, pp. 46-48.

La bella machina del mondo. Andrea Palladio şi proporţiile armonice”, în Arhitext, an XV, nr. 5, mai, 2008, pp. 47-51, ISSN: 1224-886X. Articolul poate fi vizualizat la adresa: http://www.arhitextdesign.ro/mai_08/tema_palladio.html.

“Ornament şi crimă? Note despre arhitectura recentă din România”, în A.C.U.M. Spaţiul public şi reinserţia socială a proiectului artistic şi arhitectural 2, Ungureanu, Cosmin/A. M. Zahariade şi A. Oroveanu (coord(s)), Bucureşti, Editura universitară “Ion Mincu”, 2007, pp. 142-147, ISBN 978-973-7999-96-2.

“Baroque Architecture between Poetry and Prose. Two Possible Approaches”, în Studia Patzinaka, 4/2007, pp. 73-84, ISSN 1842-5011. Articolul poate fi vizualizat la la adresa: http://www.patzinakia.com/STUDIAPATZINAKA/Number04/04-Ungureanu-Baroque.pdf.

“Nostalgia arhitecturii lui Barragan”, în Arhitext, an XIII, nr. 8, august, 2006, pp. 22-24, ISSN:1224-886X.

“Planul central în arhitectura religioasă a Renaşterii italiene”, în Buletinul cercurilor ştiinţifice studenţeşti. Arheologie, istorie, muzeologie, nr. 10, Alba Iulia, 2004, pp. 197-214, ISSN 1454-8097. Articolul poate fi vizualizat la adresa: http://istorie.uab.ro/publicatii/colectia_bcss/bcss_10/20_ungureanu.pdf.

Altele
Observator cultural – 70 de articole despre muzee europene şi expoziţii. Seria poate fi vizualizată, urmărind adresa: http://www.observatorcultural.ro/Cosmin UNGUREANU*authorID_2012-authors_details.html.

Magazin istoric – 19 articole despre tablouri din MNAR şi alte subiecte.

Articole în Ziarul de Duminică şi Time Out.

Doctoranzi