Cristina Constantinescu, Doctorand

Titlul tezei
Structuri de interes public în teritoriu

Conducător ştiinţific
Prof. univ. dr. arh. Mariana Eftenie

Rezumat
În contextul contemporan care, sub termenul generic de “globalizare” condamnă la uniformizare şi implicit la pierderea identităţii colective, subiectul ales pentru cercetare consider că este unul de actualitate. Acest efect general de uniformizare se reflectă la nivelul fizic de organizare şi funcţionare a spaţiilor publice ale oraşului şi la nivel teritorial.

Problema spaţiului public urban constituie, de ceva de timp, un subiect analizat şi cercetat. La o scară mult mai amplă, la nivel teritorial, problema lipsei identităţii şi reprezentativităţii colective devine un subiect de analiză în vederea stabilirii unor principii de proiectare şi intervenţie în scopul realizării unui control flexibil. Pentru că în proiectarea de urbanism sau în cea de amenajare teritorială, criteriile sunt din diverse sfere de cunoaştere – socială, demografică, culturală, tradiţională, istorică, economică sau politică, acestea fac cu atât mai dificilă reuşita rezolvării prin proiectare a problemelor care țin de posibile transformări viitoare.

Cuvinte–cheie: teritoriu, spaţiu public, structură, proiectare, interes public, mediu urban, teritoriu

Date de contact
E-mail: constcristina(at)yahoo.com

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
După absolvirea din 2005 a Facultăţii de Urbanism (UAUIM) din Bucureşti, mi-am dorit să mă perfecţionez urmând Facultatea de Arhitectură, astfel că la momentul înscrierii în cadrul Şcolii Doctorale eram absolvent-practician în domeniul urbanismului şi studentă a Facultăţii de Arhitectură (UAUIM) din Bucureşti.

Primul impact în sfera aplicaţiilor practice privind problematica spaţiilor publice urbane s-a realizat profesând ca urbanist, din anul 2005. Ceea ce am învăţat în facultate şi ceea ce aveam să aprofundez prin practica profesională m-a determinat să aleg cercetarea în domeniul urbanismului privind proiectele de interes şi uz public.

În cadrul Şcolii Doctorale am avut şansa de a-mi alege subiectul de cercetare şi de a aprofunda o bibliografie specifică sub îndrumarea atentă a conducătorului ştiinţific, doamna prof. univ. dr. arh. Mariana Eftenie.

Contactul cu un alt sistem de învăţământ (stagiul în străinătate la Politecnico di Milano) mi-a oferit posibilitatea de a beneficia de o abordare nouă a cercetării. Scopul cercetării teoretice a avut drept consecinţă conştientizarea necesităţii folosirii materialului teoretic în practica profesională ca arhitect şi urbanist. Totodată, au urmat, pe perioada stagiului, dezbateri şi vizite în sit cu exemplificarea unor preocupări practice la nivelul dezvoltării strategice a oraşului Milano.

Testimonial
Foarte folositoare în clarificarea abordării şi a metodei de cercetare au fost întâlnirile periodice cu doamna prof. univ. dr. arh. Mariana Eftenie, în calitate de coordonator ştiinţific.

În cadrul primului an al Şcolii Doctorale, colocviile şi dezbaterile publice între colegi în cadrul colocviilor domnului profesor Augustin Ioan, precum şi exerciţiile frecvente de redactare de text şi referate s-au dovedit a fi extrem de utile pentru mine.

O altă etapă importantă pentru mine este reprezentată de momentul asumării răspunderii de a susţine public, în cadrul Rezidenţialelor Interdisciplinare anuale organizate atent de către doamna prof. univ. dr. arh. Hanna Derer, subiecte legate de proiectul meu de cercetare.

Stagii de cercetare
În cadrul proiectului EDUCATI am avut şansa de a efectua un stagiu de cercetare la Universitatea “Politecnico di Milano”. Profesori coordonatori ai stagiului: domnul arh. Stefano Stabilini şi domnul arh. Roberto Zedda.

Conferinţe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Teritoriu – evoluţie şi control planificat al ariilor extra-urbane”, laboratorul național de cercetare Pe spirala procesului de cercetare, U.A.U.I.M, Şcoala Doctorală “Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu”, Bucureşti, 7 septembrie 2011.

“Structuri de interes public în teritoriu – formare şi perspective de dezvoltare (în SE României)”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2011 – De la natură la orașul… din România, U.A.U.I.M, Şcoala Doctorală “Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu”, Bucureşti, 3 iunie 2011.

“Mobilitatea şi design-ul spaţiului public urban”, Rezidenţialele Interdisciplinare de Vară 2010 – Procese (ale cercetării) în arhitectură, U.A.U.I.M, Şcoala Doctorală “Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu”, Bucureşti, 23 septembrie 2010.

“Coroborarea spaţiului urban cu cel arhitectural – limite şi premise constitutive contemporane”, Rezidenţialele Interdisciplinare de Vară – De la Spaţiu la Dezvoltare Regională, U.A.U.I.M, Şcoala Doctorală “Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu”,  Bucureşti, 7 septembrie 2009.

În afara proiectului EDUCATI
“Rolul peisajului în dezvoltarea teritorială şi a localităţilor”, conferinţa naţională Peisaj – Conştientizare comunitară şi participare, organizator R.U.R., Alba Iulia, noiembrie 2010.

“Fluenţa spaţiului construit”, conferinţa naţională Dimensiunea formativă a spaţiului construit, Departamentul Bazele Proiectării, U.A.U.I.M, martie 2010.

“Identitate colectivă – rolul valorilor de patrimoniu în reactivarea spaţiului public contemporan”, conferinţa naţională Valori de patrimoniu şi arhitectură contemporană, Departamentul Bazele Proiectării, U.A.U.I.M, februarie 2010.

“Priorităţi în valorificarea şi eficientizarea spaţiului urban/arhitectural”, conferinţa naţională ]re[generarea peisajului arhitectural urbanistic, Departamentul Bazele Proiectării , U.A.U.I.M, Bucureşti, iulie 2009.

Reamenajarea zonei vechiului stadion din Lodi – Italia, Workshop Lodi Milano, coordonare colectiv internaţional de studenţi (Serbia, Italia, Austria, România), Milano, Italia, iulie 2008.

Intervenţie urbanistică în zona Parcului Herăstrău – Şoseaua Nordului, conferinţa internaţională din cadrul Worshop-ului de Urbanism şi Arhitectură Lodi Milano, UAUIM, Bucureşti, iunie 2008.

Publicaţii

În cadrul proiectului EDUCATI
“Transformarea spațiului urban de larg consum” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (UAUIM), Research 2009-2010. Din stratigrafia cercetării în arhitectură și urbanism. Orizontul prim, Hanna Derer (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 183-193.

“Reactivarea mediului public urban” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (UAUIM), Research 2010-2011. Din stratigrafia cercetării în arhitectură și urbanism. Orizontul mediu, Hanna Derer (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 106-126.

În afara proiectului EDUCATI
“Dezvoltarea urbanistică a centrului oraşului Călăraşi – Valorificarea potenţialului turistic”, revista Arhitext, 2005– articol de prezentare a subiectului lucrării de diplomă din domeniul urbanismului.

Altele
“Principii în proiectarea contemporană a spaţiilor publice urbane”, referat suţinut în cadrul Şcolii Doctorale “Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu”, februarie 2011.

“Reactivarea mediului public urban”, referat suţinut în cadrul Şcolii Doctorale “Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu”, septembrie 2010.

Doctoranzi