Diana Belci, Doctorand

Titlul tezei de doctorat
Densificarea urbană- o paradigmă echivocă

Conducător ştiințific
Prof. univ. dr. arh. Teodor Octavian Gheorghiu

Rezumat
În contextul în care oraşele româneşti îşi consumă cu rapacitate terenul natural liber din jur, fără politici de dezvoltare pe termen lung, este necesară cercetarea unei modalități de construire cumpătată şi înţeleaptă. Așadar, teza nu este o pledoarie pentru densificare, de unde şi sintagma “o paradigmă echivocă”, ci mai degrabă un apel la planificarea raţională.

Majoritatea oraşelor importante din Europa au ca politică urbană densificarea raţională. Teoria oraşului compact, eficient din punct de vedere economic şi ecologic, a devenit o paradigmă a urbanismului mondial. Din păcate, a copia fără discernământ teoriile de succes din Vestul Europei se poate dovedi la fel de nociv pentru oraşele româneşti. Este necesar să găsim o serie de teorii de urbanism adaptate locului pentru a stopa consumul inutil al terenului natural şi agricol din jurul marilor oraşe, mai ales în condiţiile în care populaţia românească este în scădere de mai bine de 20 de ani. De aceea, prin intermediul acestui proiect, îmi propun să caut soluţii.

Cuvinte–cheie: densificare urbană, planificare rațională, paradigmă echivocă, oraș

Date de contact
E-mail: diana_belci(at)yahoo.co.uk

Linkedin: http://www.linkedin.com/pub/diana-belci/15/3a7/445

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
Am terminat Facultatea de Arhitectură hotărâtă să fac ceva pentru oraşul în care locuiam, motiv pentru care, plină de entuziasm, m-am angajat la Primăria Municipiului Timişoara. Aici am înţeles că problemele cu care se luptă oraşele româneşti sunt complexe: lipsa de strategie, carenţa legislativă în domeniul urbanismului, lipsa de specialişti în urbanism şi arhitectură din administraţia publică, indiferenţa cetăţenilor faţă de oraşul lor, etc. În acelaşi timp, fiind înscrisă la masterul “Reabilitarea ambientelor şi suprafeţelor arhitecturale” la Facultatea de Arhitectură din Timişoara, aveam mereu în minte imaginea unui patrimoniu arhitectural care putea fi cu greu resuscitat după atâţia ani de neglijenţă.

Dorinţa de a studia modalitatea de a construi cumpătat a avut ca urmare firească alegerea subiectului de doctorat. Pe măsură ce studiul asupra densităţii urbane avansează, ţelul meu iniţial, acela de a găsi norme de densificare şi prin urmare de economisire a terenului urban, prinde contur. Este, deci, nevoie de strategie în conceperea oraşelor de mâine şi mai ales de o viziune integrată. Normele nu sunt singura soluţie, dar un studiu referitor la densităţile optime s-ar putea dovedi extrem de util în construirea unor politici urbane sănătoase.

Testimonial
Şcoala Doctorală mi-a dat şansa de care orice urbanist ar avea nevoie: să vadă câteva dintre proiectele pe care le-a considerat model. Paris, oraşul în care mi-am efectuat stagiul de cercetare este unul dintre cele mai dense din Europa. Multe dintre teoriile de urbanism care au luat naştere aici au influenţat puternic evoluţia oraşelor româneşti.

Înainte de a discuta despre densitate şi densificare în România ar trebui analizat foarte bine contextul local. Mediul occidental (Statele Unite ale Americii şi Europa de Vest) ar putea oferi proiecte şi teorii foarte reuşite legate de densificare. Adevărata provocare, însă, o reprezintă ţările în curs de dezvoltare cum sunt statele din Estul Europei. Recent intrate în Uniunea Europeană şi obligate să urmeze aceleaşi reguli ca şi ţările dezvoltate, ele se bazează pe un sistem mai mult sau mai puţin centralizat moştenit din comunism. Este încă oarecum neclar cine gestionează amenajarea teritoriului şi urbanismul în România. Regulile de urbanism se fac în timpul jocului sub o presiune investiţională uriaşă.

Românii învaţă să scrie proiecte, să facă strategie, adaptându-se unui mediu într-o perpetuă schimbare. Normele din Vest nu ţin întotdeauna seama de contextul local. Acesta este motivul pentru care strategia oraşelor româneşti va trebui să fie gândită în primul rând de urbanişti români.

Proiectul meu de cercetare a pornit de la un caz concret. Am avut ocazia să-mi verific cel puţin parţial ideile datorită stagiului din anul doi de doctorat, iar rezultatul final va fi unul adaptat mediului românesc, cu moştenirea sa comunistă, dilemele sale contemporane şi nevoia de gândire vizionară.

Stagii de cercetare
Stagiu de cercetare la École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville – ENSAPB, École Doctorale “Ville, Transports, Territoires”.

Conferinţe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Despre densitate în municipiul Timişoara”, laboratorul național de cercetare Pe spirala procesului de cercetare, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, Bucureşti, 7 septembrie 2011.

“Despre densitate şi densificare în contextul postcomunist al oraşelor din România”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2011 – De la natură la orașul… din România, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, Bucureşti, 3 iunie 2011.

“Densificarea urbană, survolând pluralitatea conceptului”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – Procese [ale cercetării] în arhitectură şi urbanism, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, Bucureşti, 23 septembrie 2010.

“Densificarea urbană- preambul teoretic”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2009 – De la spaţiu la dezvoltare regională, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, Bucureşti, 07 septembrie 2009.

În afara proiectului EDUCATI
“Post-Communist Planning Practice In Timișoara, Romania”, sesiune ştiinţifică Reuniunea Anuală a Asociaţiei Urbaniştilor din Statele Unite ale Americii 2011, American Planning Association, Boston, Statele Unite ale Americii, 9 – 12 aprilie 2011.

“Timișoara: The Historic City As A Starting Point For Post-Communist Sustainable Urban Development”, sesiune ştiinţifică 2010 Annual Meeting & Scientific Symposium, The Historic City, A Reference Model For Urban Sustainable Development Policies”, ICOMOS şi UNESCO, Valetta, Malta, 7 – 10 aprilie 2010.

“Densificarea urbană, o paradigmă echivocă”, sesiune ştiinţifică Zilele academice timişene, ediţia a XI a, Densificarea ca fenomen urbanistic”, Universitatea “Politehnica” Timişoara, Facultatea de Arhitectură, Timişoara, 19 mai 2009.

Publicaţii

În cadrul proiectului EDUCATI
“Densificarea urbană – survolând un concept echivoc” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (UAUIM), Research 2009-2010. Din stratigrafia cercetării în arhitectură şi urbanism. Orizontul prim, Hanna Derer (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 47-65.

“Densificarea urbană și realitatea sincopată a urbanismului românesc contemporan” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (UAUIM), Research 2010-2011. Din stratigrafia cercetării în arhitectură şi urbanism. Orizontul mediu, Hanna Derer (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 190-211.

În afara proiectului EDUCATI
“Timișoara: The Historic City As A Starting Point For Post-Communist Sustainable Urban Development” publicat în City& Time, vol. 5, nr. 1/2011, Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada, Olinda, Brazilia.

Doctoranzi