Doina Cornelia Stănescu, Doctorand

10 May 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Titlul tezei
Poetica lui Tudor Arghezi – presa și lirica

Conducător științific
Prof. univ. dr. Nicolae Manolescu

Date de contact
E-mail: bucurateodora(at)yahoo.com

Stagiu de cercetare (în proiect)
În perioada 07. 01. 2010 – 09. 04. 2010, am efectuat un stagiu de cercetare în cadrul Universității Paris-Est Créteil Val de Marne – Paris XII, Franţa, avându-l ca tutore ştiinţific pe domnul prof. univ. dr. Francis Claudon.

Conferințe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Maestru și ucenic în poetica lui Tudor Arghezi”, colocviul internațional Cultura și literatura română în lumea contemporană, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția “Studii Literare”, București, 10 – 11 iunie 2011.

“Biografeme: relaţia biografie-autoficţiune”, Colocviul național al doctoranzilor din anul al III-lea, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, București,   5 – 6 martie 2011.

Prezentarea raportului stagiului de cercetare din străinătate, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – sinteza stagiului de cercetare în străinătate efectuat de doctoranzii serie 2008-2011 în anul universitar 2009-2010, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția “Studii Literare”, București, 23 septembrie 2010.

“I. L. Caragiale şi exilul în jurnalistica lui T. Arghezi”, colocviul național Literatura exilului românesc, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția “Studii Literare”, București, 10 iunie 2010.

“Poezia lui Tudor Arghezi – lirica”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția “Studii Literare”, București, 4 iulie 2009.

Publicații

În cadrul proiectului EDUCATI

“Maestru și ucenic”, articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Litere, Cercetări și studii 2010,  Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mircea Anghelescu (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 177-191.

“Vers și poezie”, articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Litere, Cercetări și studii 2010,  Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mircea Anghelescu (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 219-227.

Doctoranzi