Eduard Marius Adrian Dumitrache, Doctorand

Titlul tezei de doctorat
Imaginea Luminii în iconografia bizantină

Conducător ştiinţific
Prof. univ. dr. Mihai Moraru

Rezumat
În timpul facultăţii am fost cucerit de aura conceptului de lumină spirituală descoperit în scrierile bizantine. Ulterior, parcursul masteral mi-a permis să observ icoana bizantină şi modul în care lumina ordonează structurile sale şi îi dă o specificitate aparte. În acest fel, s-a născut dorinţa de a studia permeabilitatea istoriei icoanei la această teologie a Luminii, concilierea imaginii cu verbul şi epifania verbului în imagine.

Aşadar, sub titulatura Imaginea Luminii în iconografia bizantină, proiectul meu de cercetare sondează categoriile estetice ale icoanei şi subordonarea acestora la modalităţile de imanenţă şi manifestare a Luminii aşa cum sunt dezbătute în teologia orientală începând cu Ioan Teologul şi Dionisie Areopagitul până la Simeon Noul Teolog şi Grigorie Palama.

Cuvinte-cheie: Imaginea, Lumina,  icoana, bizantin, sacru

Date de contact
E-mail: e_dumitrache(at)yahoo.com

Website personal: dumitracheeduard.wordpress.com

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
Început în 1994, studiul ciberneticii m-a deprins cu viziunea sistemică asupra proceselor ambientale, posibilitatea de a cuantifica entropia şi de a găsi structură acolo unde sistemul pare să evolueze spre haos. Procesul de modelare Ashby putea să îmi ofere mărimea/eficacitatea unui output, însă pierdea prin abstractizare dimensiunea infinit de variată a relaţiei dintre subsistemele mundane.

Teologia a completat această necesitate, astfel că în anul 2003 am obţinut licenţa în teologie, cu lucrarea Teologia Luminii în opera Cuviosului Sofronie Saharov, sub îndrumarea atentă a domnului conf. univ. dr. Gheorghe Holbea.

Pasiunea pentru imagine m-a făcut să mă înscriu în cadrul programului masteral “Teoria şi Practica Imaginii”. Aici am descoperit noi valenţe estetice ale tehnicii iconografice bizantine, urmărind sinapsele acesteia până în pictura abstractă a lui Vasili Kandinsky sau în arta plastică românească de după 1960, la Horia Bernea. Prin pregătirea lucrării de disertaţie, Imaginal extatic în erminia bizantină, am cercetat resorturile interioare ale icoanei sub deosebita căluzire a domnului prof. univ. dr. Mihai Moraru.

Bursa obţinută în 2008 în cadrul proiectului EDUCATI 1, Şcoala Doctorală “Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu”, mi-a permis să demarez un proiect aprofundat sub titulatura Imaginea Luminii în iconografia bizantină.

Stagiul de documentare s-a desfăşurat în Tesalonic, unde se află poate ultima citadelă bizantină funcţională. Lecţiile de arheologie bizantină, paleografie sau iconografie, probabil, ar putea avea loc în orice parcare sau bisericuţă din Nea Poli sau Aghios Pavlos.

Cele opt luni petrecute la Aristotle University of  Thessaloniki, au însemnat nu doar accesul la bibliografia necesară dar şi posibilitatea de a dezbate tematica personală prin contactul cu diferiţi profesori şi cercetători. Comparaţia cu unele cercetări similare a permis un “stress-test” binevenit atât pentru corpusul de idei al lucrării, cât şi pentru proiectul de documentare în sine.

Testimonial
Pe de o parte am în faţa ochilor icoana bizantină. O privesc şi mă priveşte din concretul ei sedimentat în mai bine de un mileniu de creaţie. Un puzzle din care simt cum, adeseori, lipsesc piese importante datorită perisabilităţii materiei, dar mai ales pragurilor la care istoria a supus acest fenomen.

Pe de altă parte, în vraf tipărit sau electronic, mă însoţeşte materialul teoretic. Felurite scriituri referitoare la concept, erminii, tratate bizantine, referinţe importante din arealul teologic sau tangenţele istoriei la fenomen, teorii favorabile cercetării din analiza fenomenologică a religiei sau iconologiei.

Astfel, aşa cum observ după doi ani de doctorat, lucrarea abordează un domeniu hermeneutic mai larg, la graniţa dintre iconografie ca estetică, istoriografie ca metodă, teologie, filosofie a imaginii şi fenomenologie a sacrului ca discurs.

Stagii de cercetare
Iulie 2009: Şcoala de Vară organizată de St. Petersburg School of Religion and Philosophy din St. Petersburg, Rusia.

Octombrie 2009 – iunie 2010: Stagiu de documentare în cadrul Aristotle University of  Thessaloniki şi celor două centre de studii bizantine existente aici.

Conferinţe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI
“Prima vârstă a imaginii bizantine”, Rezidenţiale Interdisciplinare de Vară 2010, Universitatea din București, Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, București, 20 septembrie 2010.

“Imaginea Luminii în iconografia bizantină”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din București, Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, București, 3 – 4 iulie 2009.

În afara proiectului EDUCATI

“The Divine Light in Byzantine Icon – Andrew Rubliov, an hesychast icon painter”, colocviu internaţional organizat de St. Petersburg School of Religion and Philosophy, Sankt Petersburg, Rusia, 21 iulie 2009.

Publicaţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Elemente ale imaginii Luminii în primele reprezentări creștine”, articol publicat în revista Școlii Doctorale “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (CESI, UB), Laura Mesina (coord), Images, Imagini, Images. Journal of Visual and Cultural Studies, nr. 1/2011, Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 13-38.

Neted și striat. Fenomenologia lui Deleuze-Guattari și câteva posibile aplicații la imaginea bizantină din secolele VI-VII”, articol publicat în revista Școlii Doctorale “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (CESI, UB), Laura Mesina (coord), Images, Imagini, Images. Journal of Visual and Cultural Studies, nr. 1/2011, Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 41-64.

În afara proiectului EDUCATI
“Fenomenologia lui Deleuze-Guattari şi posibile aplicaţii în secolele VI − VII bizantine” (în curs de publicare)

“The Divine Light in Byzantine Icon – Andrew Rubliov, an hesychast icon painter” (în curs de publicare)

Altele:

Octombrie 2009 – iunie 2010: participarea ca cercetător invitat la cursul “Visibilité et invisibilité de la divinité dans l’art byzantin” susţinut de prof. univ. dr. Athanassios Semoglou, Aristotle University of Thessaloniki.

Doctoranzi