Elena Camelia Mathé, Doctorand

Titlul tezei de doctorat
Quelle grammaire enseigner pour garantir l’acquisition de la compétence de communication en français langue étrangère?

Conducător științific
Prof. univ. dr. Alexandra Cuniţă

Rezumat
Lucrarea are ca punct de plecare și își propune să dezvolte trei aspecte fundamentale: relația dintre temporalitate și modalitate în discursul oral și scris al elevilor din clasele a X-a până la a XII-a care învață franceza ca limbă străină; modul de construire a competenței de comunicare la clasele în care se predă franceza ca limba străină, mai precis, rolul interacțiunilor verbale în contextul pedagogic; transpunerea și recomandările didactice.

Cuvinte–cheie: temporalitate, modalitate, franceza ca limbă străină

Date de contact
E-mail: elenamathe(at)yahoo.fr

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
În anul 2002 am absolvit Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, secția Engleză-Franceză a Universității din Ploiești cu lucrarea Power in Language care a avut în vedere o analiza pragmalingvistică a discursului politic.

În perioada 2006–2007, am urmat cursurile programului de master din cadrul Universității Lumière Lyon 2 “Didactique du Français Langue Étrangère et Seconde. Formation et Expertise” sub îndrumarea dnei prof. univ. dr. Chantal Parpette, care a coordonat lucrarea didactică, și a dnului prof. univ. dr. François Lupu, conducătorul lucrării interculturale.

Începând cu anul 2008 am devenit studentă a Școlii Doctorale “Limbi și Identități Culturale”, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității din București.

Testimonial
Plecând de la o reflecție generală asupra predării limbii franceze ca limbă străină în România, mi-am orientat progresiv cercetările asupra modului în care se construiește la elevi competența de comunicare în limba străină.

În urma consultărilor cu dna prof. univ. dr. Alexandra Cuniță, coordonator științific al proiectului meu de cercetare, am convenit să îmi axez cercetarea pe reprezentarea coerentă și eficientă a unei noi abordări didactice a gramaticii limbii franceze care să le permită elevilor să utilizeze competențele lingvistice în folosul comunicării.

Mai precis, m-am concentrat, pe de o parte, pe studiul transmiterii (transpunerii didactice) timpurilor “trecute”, iar pe de altă parte, pe analiza învățării și refolosirii lor în discursul scris sau oral în limba străină vizată prin analizarea interacțiunilor didactice observate în timpul orei de limba franceză, dar mai ales prin analizarea lucrărilor scrise ale elevilor care se confruntă cu valorile temporale și modale ale timpurilor “trecute” în rezolvarea sarcinilor scrise cerute de actul didactic (imperfectul, perfectul compus, în relaţie cu mai mult ca perfectul și prezentul).

Stagii de cercetare

În cadrul proiectului EDUCATI
Începând cu data de 8 martie până în 9 iunie 2010, am efectuat un stagiu de documentare și cercetare la Școala Doctorală DILTEC din cadrul Universității Sorbonne Nouvelle Paris 3, sub îndrumarea dnului prof. Jean Louis Chiss.

Conferințe, colocvii, expoziții

În cadrul proiectului EDUCATI

“Statistica în sprijinul evaluării didactice a cunoştinţelor de limbă străină ale elevilor”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară – Dimensiunea interdisciplinară / pluridisciplinară a studiilor universitare doctorale, Universitatea din București, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, București, 3 septembrie 2011.

“Proposition de traitement des erreurs des productions écrites des élèves en relation avec l’utilisation de l’IMP / PC”, colocviul internaţional Reprezentări ale limbii în lingvistica actuală, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, București, 28 mai 2011.

“Modèles théoriques de référence en grammaire française pour les professeurs roumains de français: le passé composé et l’imparfait”, Al IV – lea colocviu al anului al III lea, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, București, 29 ianuarie 2011.

Prezentarea raportului stagiului de cercetare din străinătate, Rezindețialele Interdisciplinare de Vară – Bilanț de Etapă în Pregătirea Doctorală: Evaluare-Autoevaluare-Perspective, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, București, 27 septembrie 2010.

“Pratiques de transmission des enseignants: étude sur trois enregistrements de classe”, colocviul internațional Cercetarea lingvistică actuală: concepte, demersuri, subdomenii de aplicaţie, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, Bucureşti, 2 iulie 2010.

“Quelle grammaire enseigner pour garantir une compétence de communication en français?”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, 1 septembrie 2009.

“Quelle grammaire enseigner pour garantir une compétence de communication en français ?”, colocviul internațional Modele teoretice în cercetarea lingvistică actuală, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, Bucureşti, 7 iunie 2009.

“Futur proche, futur simple: de la linguistique à la didactique du FLE”, colocviul național Timpul – axe de interpretare, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, Bucureşti, 25 aprilie 2009.

În afara proiectului EDUCATI
“Problèmatiques actuelles de la formation continue des professeurs de français en Roumanie”, colocviul internațional Le français de demain: enjeux éducatifs et professionnels, OIF, CREFECO, Universitatea “St. Clément d’Ohrid” din Sofia, Bulgaria, 28 – 30 octombrie 2010.

“L’enseignement primaire et secondaire. Enjeux et perspectives face à la coopération interrégionale francophone”, Etats Généraux de la Francophonie Décentralisée, AIRF (Association Internationale des Régions Francophones) și Universitatea Lyon 3 din Lyon, Franța, 26 – 27 octombrie 2010.

Publicaţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Futur proche, futur simple: de la linguistique à la didactique du FLE”, articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Limbi şi Identităţi Culturale”, Alexandra Cuniţă / Marina-Oltea Păunescu / Flavia Florea (coords), Regards croisés sur le TEMPS, Piteşti, Editura Paralela 45, 2011, pp. 61-68.

“Quelle grammaire enseigner pour que les élèves apprennent à communiquer en français ? Le problème du futur”, articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Limbi şi Identităţi Culturale”, Alexandra Cuniţă / Marina-Oltea Păunescu / Flavia Florea (coords), De la linguistique à la didactique des langues: le problème des modèles linguistiques, Piteşti, Editura Paralela 45, 2011, pp. 133-142.

În afara proiectului EDUCATI
“Scolarisation des Roms en Roumanie: essai de problématique et quelques pistes de résolution”, Analele Universității Valahia din Tîrgoviște, 2007, pp. 47-56.

“L’image brouillée de la Roumanie en France à l’heure actuelle”, Analele Universității Valahia din Tîrgoviște, 2008, pp. 25-38.

“L’intérêt didactique des projets TICE”, Analele Universității Valahia din Tîrgoviște, 2009, pp. 25-38 (colab. cu Maurice MATHÉ – pp. 109-117).

“L’évaluation du projet TICE «Regards-en-coulisses»“, Analele Universității Valahia din Tîrgoviște, 2009, pp. 25-38 (colab. cu Maurice MATHÉ – pp. 118-125).

Altele

Referate
“La relation entre temporalité et modalité dans le discours des élèves roumains de Xe-XIIe qui apprennent le français langue étrangère”, susținut pe data de 30 ianuarie 2010.

“Pratiques de transmission des enseignants: réflexion sur la construction de la compétence de communication des apprenants”, susținut pe data de 3 iulie 2010.

“La transposition didactique: de la grammaire savante à la grammaire enseignée. Le cas de l’enseignement de l’imparfait/passé composé”, susținut pe data de 22 ianuarie 2011.

Doctoranzi