Enikö Tankó, Doctorand

Titlul tezei de doctorat
Achiziţia construcţiilor pasive din limba engleză, respectiv limba română de către vorbitorii nativi de maghiară

Conducător ştiinţific
Prof. univ. dr. Alexandra Cornilescu

Rezumat
Studiul contrastiv asupra structurilor pasive din limbile română şi engleză constituie fundamentul lucrării de faţă. Astfel, acest studiu a fost realizat din perspectiva generativă, utilizând metoda experimentală şi compaţia cu o serie de structuri similare din limba maghiară.

Principalul scop este tocmai identificarea dificultăţilor pe care vorbitorii nativi de maghiară le-ar putea întâlni în procesul de achiziţie şi folosire a construcţiilor pasive din engleză, respectiv română. Totodată, proiectul urmăreşte în ce măsură cunoaşterea limbii române de către vorbitorii de maghiară ar putea facilita accesul la pasivul din engleză.

Cuvinte-cheie: construcții pasive, achiziția limbii a doua/a treia

Date de contact
E-mail: tankoeniko(at)gmail.com; enikotanko(at)yahoo.co.uk

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
În anul 2005, am absolvit la Universitatea “Sapientia” din Miercurea Ciuc, Facultatea de Științe Umane, specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura engleză (titlul lucrării susținute la examenul de licență: Concesii şi subversiune în proza lui Marin Preda).

În perioada 2005–2006, am urmat cursurile Facultății de Limbi și Literaturi Străine de la Universitatea din București, obținând diploma de masterat în “Lingvistică aplicată și didactica limbii engleze” cu disertația The Acquisition of the English Passive by L1 Speakers of Hungarian.

Din septembrie 2008, sunt doctorandă la Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, sub îndrumarea doamnei prof. univ. dr. Alexandra Cornilescu.

Testimonial
În cadrul cursurilor din primul an, mi s-a oferit posibilitatea de a-mi fi făcute cunoscute o serie de teorii și abordări lingvistice noi. Aceste cursuri au constituit un cadru general pentru cercetarea ulterioară din domeniul lingvisticii. Pe de altă parte, sub îndrumarea doamnei profesor Cornilescu, am început să privesc dintr-o altă perspectivă problema centrală a lucrării, încercând, astfel, mai multe abordări. Perioada stagiului în străinătate a fost într-adevăr folositoare: am avut șansa de a-mi aprofunda studiile, fără grijile obișnuite ale zilelor cu program de lucru.

Stagii de cercetare (în cadrul proiectului EDUCATI)
Perioada 1 octombrie 2009 – 31 mai 2010 a marcat efectuarea stagiului de cercetare la Universitatea Catolică “Pázmány Péter” din Piliscsaba, Ungaria, Facultatea de Ştiinţe Umane, Şcoala Doctorală de Lingvistică, având-o ca tutore științific pe doamna prof. univ. dr. É. Kiss Katalin.

Conferințe, colocvii, expoziții

În cadrul proiectului EDUCATI

“Statistica în sprijinul evaluării didactice a cunoştinţelor de limbă străină ale elevilor”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară – Dimensiunea interdisciplinară / pluridisciplinară a studiilor universitare doctorale, Universitatea din București, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, București, 3 septembrie 2011.

“On the influence of L2 in L3 acquisition of the English passive by native speakers of Hungarian”, colocviul internațional Reprezentări ale limbii în lingvistica actuală, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, 28 mai 2011.

“Facing difficulties in the acquisition of the English passive by L1 speakers of Hungarian”, colocviul naţional Al IV-lea colocviu al anului al III-lea, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, 29 ianuarie 2011.

Prezentarea raportului stagiului de cercetare, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – Bilanț de etapă în pregătirea doctorală: evaluare – autoevaluare – perspective, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, 27 septembrie 2010.

“Stative versus dynamic reading of the English passive and the Hungarian predicative verbal adverbial constructions”, colocviul naţional Cercetarea lingvistică actuală: concepte, demersuri, subdomenii de aplicație, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, 2 iulie 2010.

“Achiziţia construcţiilor pasive din limba engleză, respectiv limba română de către vorbitorii nativi de maghiară”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”,  1 septembrie 2009.

“On the state of the art in the second language acquisition of verbal categories”, colocviul internaţional Modele teoretice în cercetarea lingvistică actuală, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, 7 iunie 2009.

“Diateză şi aspect în domeniul limbilor română, engleză şi maghiară”, colocviul naţional Timpul – axe de interpretare, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, 25 aprilie 2009.

În afara proiectului EDUCATI
“On the stative vs. dynamic reading of the passive constructions in English, Romanian and Hungarian”, conferinţa internaţională 10th Chronos Conference on Tense, Aspect, Modality and Evidentiality (TAME), Universitatea Ashton, Brighton, Marea Britanie, 18-20 aprilie 2011.

“Facing Difficulties in the Acquisition of the English Passive by L1 Speakers of Hungarian”, conferinţa internaţională Discurs, cultură și reprezentare, Universitatea “Sapientia”, Departamentul de Științe Umane, Miercurea Ciuc, 23 – 24 aprilie 2010.

“Atitudine activă în predarea pasivului”, A IV-a Conferință Internațională de Lingvistică Aplicată pentru Doctoranzi, Institutul de Cercetare Lingvistică al Academiei Maghiare, Budapesta, 5 februarie 2009.

“Citirea dinamică versus statică a construcțiilor pasive din engleză și română, respectiv construcția predicativă verbal adverbială din maghiară”, conferinţa internaţională dedicată doctoranzilor, Institutul Balassi și Colegiul “Márton Áron”, Budapesta, 29 noiembrie 2001.

Publicaţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Relaţia dintre diateză şi aspect în limbile română, engleză și maghiară”, articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Limbi şi Identităţi Culturale”, Alexandra Cuniţă / Marina-Oltea Păunescu / Flavia Florea (coords), Regards croisés sur le TEMPS, Piteşti, Editura Paralela 45, 2011, pp. 53-60.

“The partial access hypothesis in the SLA of verbal functional categories” (cu Ágnes KOVÁSZNAI), articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Limbi şi Identităţi Culturale”, Alexandra Cuniţă / Marina-Oltea Păunescu / Flavia Florea (coords), De la linguistique à la didactique des langues: le problème des modèles linguistiques, Piteşti, Editura Paralela 45, 2011, pp. 157-176.

Doctoranzi