Gabriela Anidora Brozbă, Doctorand

Titlul tezei de doctorat
The Phonology of New Englishes (Fonologia noilor varietăţi ale limbii engleze)

Conducător ştiinţific
Prof. univ. dr. Andrei A. Avram

Rezumat
Obiectivul central al lucrării de față constă în investigarea sistemului fonologic al varietăţilor non-native ale limbii engleze (cu precădere din Africa şi Asia). Argumentul ce stă la baza alegerii temei este reprezentat, pe de o parte, de noutatea domeniului, iar pe de altă parte de absența studiilor comparative de ansamblu pentru palierele limbii. Spre deosebire de varietăţile standard ale limbii engleze (engleza britanică, engleza americană, engleza australiană etc.), care au fost studiate atât individual cât şi prin comparaţie in extenso, pentru varietăţile non-native ale limbii engleze nu există studii decât pe o anumită varietate sau, cel mult, pe fenomene individuale ale uneia dintre aceste varietăți/categorii.

Elementul de noutate al tezei îl va constitui tocmai încercarea de a identifica şi de a evidenția trăsăturile lor comune şi totodată diferenţiatoare pentru un anumit palier al limbii – fonologia – atât la nivel regional, cât şi la nivel global.

Cuvinte-cheie: engleze non-native, fonologie, teoria optimalităţii, fonetică acustică, Praat

Date de contact
E-mail: brozba.anydora(at)gmail.com

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
De ce totuși fonologie? Anecdotic vorbind, mi s-a spus că lingvistica îmi va plăcea cu siguranţă, mai ales după ce voi trece de partea de fonetică şi fonologie, din anul întâi de facultate, considerate destul de plictisitoare şi de greu digerabile. Contrar așteptărilor, nu a fost deloc aşa… şi pentru aceasta un merit deosebit îl are profesorul Andrei A. Avram, care a ştiut să facă agreabil şi accesibil un domeniu care nu se află, de obicei, în topul preferinţelor studenţilor. Am urmat de-atunci, pe aceeaşi linie, cursuri specializate, cu accent pe fonologie, precum: geometria trăsăturilor (“Feature Geometry”), varietăţi non-native ale limbii engleze, sociolingvistică, tipologie fonologică, teoria optimalităţii etc.

Perioada de studii doctorale mi-a dat ocazia să îmi rafinez cunoştinţele de lingvistică sub tutela unor nume mari în lingvistica românească sau internaţională așa cum sunt: Alexandra Cuniţă, Alexandra Cornilescu, Nadejdea Anghelescu, Larisa Avram, Andrei Avram, Sanda Reinheimer Rîpeanu, Anca Cosăceanu, Coman Lupu, Speranţa Stănescu, Mariana Tuţescu, Olga Gălăţanu, Jean-Louis Chiss etc. Nu aş fi fost aici fără domniile lor şi sper că voi avea onoarea să mai colaborăm pe viitor.

Testimonial
Acum, la încheierea primilor doi ani din cadrul Şcolii Doctorale “Limbi şi Identităţi Culturale”, mărturisesc că profesorii pe care i-am întâlnit, curriculum-ul didactic parcurs, precum şi colocviile, seminariile, conferinţele la care am participat, mi-au oferit o bază academică solidă, astfel încât să îmi pot îndrepta cercetarea spre o direcție care să îmbine discursul teoretic cu aplicaţiile practice.

Stagiul de opt luni la Universitatea din Leiden (LUCL – Leiden University Centre for Linguistics), din cadrul proiectului EDUCATI 1, a jucat un rol extrem de important: pe de o parte, mi s-a înlesnit accesul la o gamă largă de materiale şi resurse bibliografice, iar pe de altă parte, am beneficiat de ghidare în utilizarea programului computerizat de fonetică acustică, folosit în analiza mostrelor de vorbire.

Transparenţa şi deschiderea pentru comunicare, precum şi difuzarea promptă a informaţiei atât din partea membrilor Şcolii Doctorale implicaţi în proiect, cât şi din partea profesorilor Şcolii Doctorale, mi-au dat un sentiment plăcut de colaborare şi colegialitate.

Stagii de cercetare

26 iulie – 6 august 2010: 17th Central European Summer School in Generative Grammar (EGG), Constanţa, România.

ianuarie – iunie 2007: bursă Erasmus, specializarea lingvistică, Universitatea din Tilburg, Olanda.

octombrie 2009 – iunie 2010: stagiu de cercetare doctorală finanţat din proiectul EDUCATI, Universitatea din Leiden, Olanda (conducător temporar, prof. univ. dr. Colin J. Ewen).

Cursuri urmate în cadrul Școlii de Vară EGG:
“An introduction to Optimality Theory and word stress” (Joe Pater)

“The Theory of Phonological Representations” (Marc van Oostendorp)

“Phonological Problem Solving Workshop” (Charles Reiss)

“Phonological computation” (Charles Reiss)

“Computing Optima” (Joe Pater)

“Computation and phonology” (Marc van Oostendorp şi Tobias Scheer)

Conferinţe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Informatica şi analiza de corpus”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară – Dimensiunea interdisciplinară / pluridisciplinară a studiilor universitare doctorale, Universitatea din București, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, București, 3 septembrie 2011.

“On some features of Indian English”,  colocviul intenațional Reprezentări ale limbii în lingvistica actuală, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, 28 mai 2011.

“Similarities and dissimilarities between the phonemic inventories of RP and Cameroon English: an analysis at the interface between phonetics and phonology”, colocviul național Al IV-lea colocviu al anului al III-lea, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, 29 ianuarie 2011.

Prezentarea raportului stagiului de cercetare din străinătate, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară – Bilanț de etapă în pregătirea doctorală: evaluare – autoevaluare – perspective, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, 27 septembrie 2010.

“Who says what? On some similarities and dissimilarities across African English varieties”, colocviul internațional  Cercetarea lingvistică actuală: concepte, demersuri, subdomenii de aplicație, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, 2 iulie 2010.

“Fonologia noilor varietăți ale limbii engleze”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, 1 septembrie 2009.

“Theories regarding the treatment of consonant clusters in the onset and the coda”, colocviul internaţional Modele teoretice în cercetarea lingvistică actuală, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”,  7 iunie 2009.

“Tratamentul monoftongilor în New Englishes”, colocviul naţional Timpul – axe de interpretare, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”,  25 aprilie 2009.

În afara proiectului EDUCATI

“On the variability of the Black South African English vocalic inventory”, conferinţa internaţională Languages in Contact, Committee for Philology of the Polish Academy of Sciences Wrocław Branch, Philological School of Higher Education in Wrocław, University of Wrocław, Varşovia, 10-13 iunie 2011.

“On the treatment of ’illegitimate’ consonant clusters in the onset and the coda” (prezentare poster), conferinţa internaţională GLS 2010, Georgetown University, Washington DC, Statele Unite ale Americii, 12 – 14 februarie 2010.

“Is There a Language of Stereotyping? From Verbal Clichés to Ethnic Stereotypes: the Case of the Rroma”, conferinţa internaţională Crossing Boundaries in Culture and Communication, Departamentul de Limbi Străine, Universitatea Româno-Americană, Bucureşti, 26 – 27 noiembrie 2010.

Mid-America Linguistics Conference, Universitatea din Missouri, Columbia – Missouri,  Statele Unite ale Americii,         9 – 11 octombrie 2009 (participare în scop de documentare).

Publicaţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“The Treatment of Monophthongs in the New Englishes”, articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Limbi şi Identităţi Culturale”, Alexandra Cuniţă / Marina-Oltea Păunescu / Flavia Florea (coords), Regards croisés sur le TEMPS, Piteşti, Editura Paralela 45, 2011, pp. 153-160.

“Theories regarding the treatment of consonant clusters”, articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Limbi şi Identităţi Culturale”, Alexandra Cuniţă / Marina-Oltea Păunescu / Flavia Florea (coords), De la linguistique à la didactique des langues: le problème des modèles linguistiques, Piteşti, Editura Paralela 45, 2011, pp. 13-22.

În afara proiectului EDUCATI

Brozbă, G. (2010), Between reality and myth: A corpus-based analysis of the stereotypic image of some Romanian ethnic minorities, München, GRIN Verlag, pp. 67.

Doctoranzi