Gabriela Burcea, Doctorand

Titlul tezei de doctorat
Negative Emotions: The Makers of (Self-)Exile in Salman Rushdie’s Novels (Emoţiile negative: Sursa (auto)exilului în romanele lui Salman Rushdie)

Coordonator ştiinţific
Prof. univ. dr. Lidia Vianu

Rezumat
Obiectivul central al acestei lucrări este acela de a demonstra faptul că în romanele lui Salman Rushdie emoţiile negative reprezintă o sursă a (auto)exilului, în sensul că acestea îl determină pe cel care le experimentează să respingă comunicarea cu cei din jur sau să comunice numai la nivel superficial. Practic, personajele romanelor se autoexilează pentru că plasează în centrul existenţei lor sentimente precum furia, ruşinea, gelozia, invidia, refuzând adaptarea şi deschiderea către lume. Deşi este dovedit faptul că exilul poate fi interpretat ca un catalizator al emoţiilor negative, personajele lui Rushdie nu sunt exilate în sens fizic, ci mai degrabă se interiorizează, se separă de comunitate în sens psihologic.

Cuvinte-cheie: emoţii negative, exil, autoexil, etnie, rasă, castă, religie, gen, naţionalism

Date de contact
E-mail: burcea.gabriela(at)gmail.com

Linkedin: http://ro.linkedin.com/pub/gabriela-burcea/15/80/462

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
Pe parcursul efectuării studiilor de licenţă, am fost foarte interesată de literatura minorităţilor din Statele Unite, interes care s-a materializat într-o lucrare de diplomă despre literatura şi cultura afro-americană: Harlem Renaissance, the First Step to the Emancipation of African-Americans (Renaşterea din Harlem, primul pas în emanciparea afro-americanilor).

Mai apoi, studiile de masterat s-au concentrat pe domeniul traducerii literare, cu aplicare pe literatura britanică contemporană, finalizându-se cu susţinerea lucrării de disertaţie Translating Laura Hird’s Born Free (Traducerea romanului Born Free de Laura Hird). Alegerea temei pentru teza de doctorat, din aria studiilor postcoloniale, a venit ca  o urmare firească a studiilor de licenţă şi masterat. Printre domeniile mele de interes se numără studiile culturale, psihologia şi psihanaliza culturală, antropologia culturală şi socială, psihologia anormală, a personalităţii şi socială, trauma theory.

Testimonial
Alegerea programului doctoral al Universităţii din Bucureşti s-a datorat resurselor pe care le oferă în domeniul meu şi, totodată, reputaţiei de care se bucură  instituţia. Odată luată decizia de a urma acest drum, mi s-au deschis multe uşi şi mi s-a permis să demarez activitatea de cercetare pe care o desfăşor astăzi. Am găsit, la acest nivel, un mediu propice dezvoltării educaţionale şi am avut şansa să lucrez cu coordonatori cu interese similare, aspect care a contat foarte mult  în momentul în care am hotărât să merg în această direcţie.

Cursurile şi stagiul de cercetare din străinătate au reprezentat o bază importantă pe care am dezvoltat-o ulterior, iar profesorii mi-au fost întotdeauna alături, oferindu-mi sugestii şi răspunsuri la întrebări. Nu am nici o îndoială că această experienţă mă va ajuta să aprofundez cele acumulate până în prezent şi va contribui pozitiv la conturarea unei viitoare cariere în domeniu.

Stagii de cercetare

Stagiul de cercetare cu o durată de 8 luni (3 octombrie 2009 – 2 iunie 2010) s-a desfăşurat la Universitatea din Salamanca, Spania în cadrul Departamentului de engleză,  sub atenta îndrumare a prof. univ. dr. Ana María Fraile Marcos.

Conferinţe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“The making of a terrorist in Salman Rushdie’s Shalimar the Clown”, colocviul internațional Abordări teoretice și critice ale textelor literare și culturale/Critical and theoretical approaches to literary and cultural texts, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, București, 27 mai 2011.

Prezentarea raportului stagiului de cercetare în străinătate, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – sinteza stagiului de cercetare în străinătate efectuat de doctoranzii seriei 2008-2011 în anul universitar 2009-2010, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, București, 22 septembrie 2010.

“The Fragmented Perspective upon Reality as Means of Capturing the Whole in Salman Rushdie’s Midnight’s Children (Perspectiva fragmentară asupra realităţii ca mijloc de surprindere a întregului în romanul Copiii din miez de noapte de Salman Rushdie)”, conferința internațională Literatură și cultură: demersuri critice, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, București, 29 – 30 iunie 2010.

“Multiplicity and Hybridity in the Moor’s Last Sigh by Salman Rushdie (Multiplicitate şi hibriditate în romanul Ultimul suspin al maurului de Salman Rushdie)”, conferința națională Noi metode de cercetare în domeniul studiilor literare și culturale, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, București, 28 iunie 2010.

“Emoțiile negative, sursă a (auto)exilului în romanele lui Salman Rushdie”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, București, 11 – 12 septembrie 2009.

“Mneme and Anamnesis: Means of Shaping Identity in Salman Rushdie’s Grimus (Mneme şi anamnesis: mijloace de conturare a identităţii în romanul Grimus de Salman Rushdie)”, conferința internațională Despre uitare: Forme ale rememorării, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, București, 15 – 16 mai 2009.

“The Relation Between Gender and Shame in Salman Rushdie’s Shame (Relaţia dintre gen şi ruşine în romanul Ruşinea de Salman Rushdie)”, conferința națională Noi perspective în studiile literare şi culturale, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, București,  4 aprilie 2009.

În afara proiectului EDUCATI
“Memory as Means of Shaping Identity in Salman Rushdie’s Grimus (Memoria ca mijloc de conturare a identităţii în romanul Grimus de Salman Rushdie)”, conferinţa internaţională Identity and Identification, Universitatea Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Spania, 22 – 24 aprilie 2010.

Prezentare de o oră despre literatura indiană de expresie engleză, în general, şi despre opera lui Salman Rushdie, în particular, în cadrul cursului “Estudios Culturales de la Commonwealth”, Universitatea din Salamanca, Spania, 18 noiembrie 2009.

Publicații

În cadrul proiectului EDUCATI

“Mneme and Anamnesis: Means of Shaping Identity în Salman Rushdie’s Grimus” articol publicat în volumul colectiv  al Școlii Doctorale “Studii Literare şi Culturale”, Studia Doctoralia, vol. 3/2010, Florentina Vişan / Mugur Zlotea (coord(s)), Piteşti, Editura Paralela 45, 2011, pp. 9-16.

“The Fragmented Perspective upon Reality as Means of Capturing the Whole in Salman Rushdie’s Midnight’s Children” articol publicat în volumul colectiv  al Școlii Doctorale “Studii Literare şi Culturale”, Studia Doctoralia, vol. 4/2010, Florentina Vişan / Mugur Zlotea (coord(s)), Piteşti, Editura Paralela 45, 2011, pp. 70-78.

Altele
Participări la manifestări ştiinţifice în calitate de auditor:

Seminarul şi conferinţa despre opera lui Shakespeare, cu participarea profesorilor Charles Mosley de la Cambridge University şi Patricia Parker de la Stanford University, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine,  11 – 16 mai 2009.

Conferinţa internaţională Remembering Communism. Theoretical Approaches to the Memory on Communism, Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti, Bucureşti, 1 – 3 octombrie 2010.

Seminarul despre literatura asiatico-americană al profesorului Shirley Geok-lin Lim de la University of California din Santa Barbara, Universitatea din Salamanca, Spania, 17 – 19 mai 2010.

Conferinţa internaţională interdisciplinară Authority and Canon Between Institutionalization and Questioning: Literature From High to Late Modernity, New Europe College, Bucureşti, 2 – 4 decembrie 2010.

Doctoranzi