Ileana Chersan, Doctorand

Titlul tezei de doctorat
A Social History of the English Police Vocabulary (O istorie socială a vocabularului poliţienesc englez)

Conducător ştiinţific
Prof. univ. dr. Alexandra Cornilescu

Rezumat
Cercetarea are în vedere constituirea şi evoluţia vocabularului poliţienesc în Marea Britanie. Ea reprezintă un studiu inter-disciplinar al limbii engleze, combinând perspective din semantica lexicală, varianta cognitivă, socio-lingvistică şi semantică istorică. De asemenea, cercetarea se întemeiază pe un corpus de dicţionar şi analizează seturi de cuvinte înrudite semantic aşa cum apar în două perioade specifice: secolul al XIX-lea şi secolul al XX-lea.

Evoluţia lexicală a termenilor este abordată din perspectiva frame semantics, pornind de la conceptul de “frame” (Barsalou; 1992), “idealized cognitive model” (Lakoff; 1990) sau “schema” (Cook; 1994), ca structură coerentă de concepte înrudite, în cadrul cărora sunt ulterior identificate şi studiate relaţiile lexicale. Studiul sincronic şi diacronic asupra schemelor terminologice va evidenţia dezvoltarea limbii engleze cu specific poliţienesc în decursul timpului.

Cuvinte-cheie: interdisciplinaritate, vocabular polițienesc, semantica lexicală, Marea Britanie, semantica socio-lingvistică, semantica istorică

Date de contact
E-mail: ileana_chersan(at)yahoo.com; ileana.chersan(at)academiadepolitie.ro

Linkedin: http://ro.linkedin.com/pub/ileana-chersan/14/4b3/679

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
Am absolvit Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti în anul 1998. De atunci lucrez în cadrul Academiei de Poliţie ca asistent universitar de limba engleză şi colaborez cu Consiliul Britanic în calitate de examinator.

Preocuparea constantă pentru limbajele de specialitate s-a concretizat în: susţinerea de cursuri la nivel naţional şi internaţional, elaborarea unor materiale destinate studiului limbii engleze pentru poliţie, participarea la conferinţe şi cursuri de specialitate şi alegerea temei pentru teza de doctorat împreună cu profesorul îndrumător. Această ultimă etapă reprezintă, de fapt, începutul unui nou demers de cercetare ştiinţifică, ce îmbină studiul sistematic al resurselor variate în domeniul terminologiei poliţieneşti cu interpretarea reperelor cultural-sociale care au stat la baza apariţiei şi dezvoltării acesteia.

Testimonial
Ideea tezei a pornit de la utilizarea fişelor de terminologie poliţienească începute de mai bine de un deceniu. Structurate în câmpuri semantice empirice şi îmbogăţite constant cu ajutorul dicţionarelor monolingve, bilingve şi al resurselor specializate, acestea au impus investigaţiei o metodă cognitivistă modernă: frame semantics.

Provocările majore au constat în: integrarea permanentă, dar selectivă a descoperirilor terminologice de pe parcursul cercetării, restrângerea ariei de cercetare de la abordarea comparativă engleză-română la modelul monolingv englez şi clădirea eşafodului demonstrativ pornind de la studiul de caz (termenul constable). Acest concept este prevăzut la sfârşitul cuprinsului lucrării, înspre schemele conceptuale semantice, asociate reprezentărilor instituţionale fundamentale (grade, infracţiuni, echipament, atribuţii etc.).

Stagiul de cercetare desfăşurat la Universitatea din Leiden, ca parte a proiectului EDUCATI, a presupus o activitate de documentare în special în domeniul socio-lingvisticii istorice şi a semanticii conceptuale şi crearea de relaţii profesionale pe termen lung cu profesorii şi cercetătorii străini care studiază fenomene similare. Ambele activităţi au condus la lărgirea orizontului profesional şi aprofundarea temei de cercetare a doctoratului.

Stagii de cercetare
În perioada 19 octombrie 2009 – 3 iunie 2010 am efectuat un stagiu de cercetare doctorală la Centrul de Lingvistică al Universităţii din Leiden, Olanda, sub supravegherea doamnei conf. univ. Jenny Doetjes. Am luat parte la cursuri, manifestări ştiinţifice, întâlniri cu profesori din LUCL, am achiziţionat numeroase materiale pe suport tipărit şi electronic, am elaborat două referate şi articole pentru publicare în reviste de specialitate.

Prezentarea planului viitoarei teze și a rezultatelor cercetării în faţa doctoranzilor, dar şi a profesorilor de la Universitatea din Leiden a constituit momentul cheie al întregului stagiu. Feedback-ul acestora a reprezentat atât o critică pozitivă a proiectului, cât şi o încurajare valoroasă pentru continuarea acestuia.

Conferinţe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Elemente de istorie, cultură şi civilizaţie în spijinul cercetărilor lexicale şi lexicografice”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară – Dimensiunea interdisciplinară / pluridisciplinară a studiilor universitare doctorale, Universitatea din București, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, București, 3 septembrie 2011.

Duties and powers of the English police in semantic frames”, colocviul internaţional Reprezentări ale limbii în lingvistica actuală, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, București, 28 mai 2011.

“English for Law Enforcement as a newly acknowledged specialized language”, colocviul naţional Al IV-lea colocviu al anului al III-lea, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, București, 29 ianuarie 2011.

Prezentarea raportului stagiului de cerecetare, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – Bilanț de etapă în pregătirea doctorală: evaluare – autoevaluare – perspective, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, București, 27 septembrie 2010.

“Diachronic Cognitive Onomasiology and Lexical Change: the case of ”pickpocketing”, colocviul internaţional Cercetarea lingvistică actuală: concepte, demersuri, subdomenii de aplicaţie,  Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, București, 2 iulie 2010.

“A Social History of the English Police Vocabulary (O istorie socială a vocabularului polițienesc englez)”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, București, 1 septembrie 2009.

“Frame Semantics and electronic dictionaries”, colocviul internaţional Modele teoretice în cercetarea lingvistică actuală, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, București, 7 iunie 2009.

“From BOBBY to FLATFOOT. A Diachronic Perspective”, colocviul naţional Timpul – axe de interpretare,  Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, București, 25 aprilie 2009.

În afara proiectului EDUCATI
“Multicultural Awareness in English for Law Enforcement”, conferinţa IATEFL BESIG, Bielefeld, Germania, 19 – 21 noiembrie 2010.

“A socio-historical overview of the lexical field of crimes”, conferinţa Reprezentări ale lumii, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine,  5 noiembrie 2010

“On English for Law Enforcement – from concept to praxis”, conferinţa English for Law Enforcement and Aviation for French Gendarmery, organizată de Baza Aeriană a Jandarmeriei, Tours, Franţa, 30 – 31 martie 2010.

“The Nineteenth and Twentieth-Century English Law Enforcement Vocabulary”, VICI Project, Universitatea din Leiden, Olanda, 20 ianuarie 2010.

“English for Law Enforcement. The Challenge”, conferinţa IATEFL BESIG, Ulm, Germania, 26 septembrie 2009.

“Elicitation”, Conferinţa Internaţională a Academiei Navale “Mircea cel Bătrân”, Constanţa, 4 – 5 iunie 2005.

“Testing – cognition and recognition”, Christmas Testing Conference, Consiliul Britanic şi Academia Militară din Budapesta, Ungaria, 19 – 20 decembrie 2003.

“Motivating students in the final years of study at the Police Academy in learning foreign languages”, conferinţa IATEFL/ESPSIG, Germania, 2001.

“Teacher of English vs. teacher of subject matter”, Schimb de experienţă al instituţiilor de învăţământ din Ministerul de Interne, Şcoala de ofiţeri de poliţie “Vasile Lascăr”, Câmpina, 20 – 21 septembrie 2001.

Publicaţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“From Bobby to Flatfoot. A Diachronic Perspective”, articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Limbi şi Identităţi Culturale”, Alexandra Cuniţă / Marina-Oltea Păunescu / Flavia Florea (coords), Regards croisés sur le TEMPS, Piteşti, Editura Paralela 45, 2011, pp. 161-169.

“Frame semantics and electronic dictionaries”, articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Limbi şi Identităţi Culturale”, Alexandra Cuniţă / Marina-Oltea Păunescu / Flavia Florea (coords), De la linguistique à la didactique des langues: le problème des modèles linguistiques, Piteşti, Editura Paralela 45, 2011, pp. 39-48

În afara proiectului EDUCATI

Volume / Capitole în volum
“English for Law Enforcement”, Business Spotlight, 3/2010, Germania, pp. 82-83.

“Crimes, Criminals and the Police”, Business Spotlight Plus, 3/2010, Germania, pp.16-17.

Campaign. English for the Law Enforcement, Student’s Book, Marea Britanie, Macmillan, 2009, p. 127. (co-autor)

Advanced Law and Police English, Craiova, Editura Sitech, 2007, pp. 188. (co-autor)

English for Modern Policing, Resource Pack, Craiova, Editura Sitech, 2006, pp. 5-12, 81-87. (co-autor)

English for Modern Policing, Bucureşti, Editura Ministerului de Interne, 2003, 2005, pp. 13-28. (co-autor)

Legal English. Coursebook, Bucureşti, Editura Academiei de Poliţie, 2000, pp. 169. (co-autor)

Studii şi articole
“The lawfulness of translating crimes against the person from English into Romanian”, RIELMA – International Journal of Studies in Modern Applied Languages, 3/2010, Cluj, pp. 211-218.

“Towards an English Law Enforcement Vocabulary – Acknowledgement and Argumentation”, Lexic comun / Lexic specializat – Analele Universităţii „Dunărea de Jos”, Fascicula XXIV, an III, nr. 1(3), Editura Europlus, Galaţi, 2010, pp. 143 – 148.

“Toward a social history of the English Police Vocabulary, volumul Conferinţei internaţionale The knowledge-based organization, nr. 14, Editura Academiei Militare, Sibiu, 27 – 29 noiembrie 2008, pp. 354-361.

“A standardized testing system of Law Enforcement English and its implications”, volumul Conferinţei internaţionale The knowledge-based organization, nr. 12, organizată de Academia Militară “Nicolae Balcescu”, Editura Academiei Militare, Sibiu, 11 – 14 iunie 2007, pp. 351-356.

“Teacher Trainer Development – One story, one mission”, volumul Sesiunii de comunicări ştiinţifice Educaţie şi cercetare ştiinţifică la standarde europene, organizată de Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă”, Braşov, 11 – 12 mai 2007, pp. 114-120.

“Teaching comparative law in English. The challenge”, Revista Pro Patria Lex a Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, nr. 2, Bucureşti, 2004, pp. 116-124.

“Difficulties of Testing Speaking. More Questions than Answers”, Revista Pro Patria Lex a Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” nr. 2, Bucureşti, 2003, pp. 189-193.

“Using authentic materials during foreign language classes”, Revista Pro Patria Lex a Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” nr.1, Bucureşti, 2003, pp. 198-202.

“Teaching English for Specific Purposes – Tips and Clues”, Revista Pro Patria Lex a Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” nr. 1, Bucureşti, 2002, pp. 172-174.

“Trei lucrări de larg interes”, Analele Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, Editura Academica, anul VII, Bucureşti, 2002, pp. 277-280.

Doctoranzi