Ioana-Elena Vultur, Doctorand

Titlul tezei de doctorat
Metafora mașinii în arhitectura secolului al XXI-lea. Oraș și limbaj formal. Idei politice

Conducător științific
Prof. univ. dr. arh. Ana-Maria Zahariade

Rezumat
Problematica tezei de doctorat pune în discuție ciclicitatea conceptului de “metropolă științifică” a viitorului prin revizitarea “metaforei mașinii” și prefigurările urbane generate în această direcție în contextul epocii digitale. Dacă viziunile arhitecturale îndrăznețe și radicale au rezultat în momentele de revoluție socială și economică ale secolului al XX-lea, criza secolului al XXI-lea provoacă automat o reformulare a tipului de societate și metropolă ironic anticipată de literatura și cinematografia anilor ‘30. Între utopie și distopie, explorarea modelelor propuse de revigorarea ideii de metabolism urban presupune noi tehnologii de proiectare puternic ancorate în istoria teoriilor futuriste din arhitectură, sugerând astfel o Machine Age în care termenul machine face referire la autoorganizare biologică și la procesare digitală a informației, mai presus de sensul analog cu automobilul lui Le Corbusier: orașul științific.

Tema oferă pretextul perfect pentru a explora și dimensiunea politică a funcționării ca mecanism a orașului, de la viziunile funcționalist-fourieriste la ceea ce propun schițele lui Antonio Sant’Elia și manifestul lui Tomasso Marinetti sau cinematografia: “Metropolis” din 1927, “The shape of things to come” – 1936 (2037), “The Fountainhead” – 1949, după romanul cu același titlu din 1943 sau proiecte de urbanism precum “Broadacre City” din 1932 aparținând lui Frank Lloyd Wright, “Walking City” – 1944, a grupului Archigram, “Mișcarea Metabolică” – 1960, Kenzo Tange, “Lower Manhattan Expressway” – Rudolph 1967 – “armatures for prefabricated modular houses growing, aggregating and reorganizing”, evoluând simultan și pe ideea posibilităților date de prefabricare – “Superstudio”, 1969, “Hotelul cu Capsule Nakagin”, 1972 sau povestirea lui J. G. Ballard din 1976 – “The Ultimate City” – în “Low Flying Aircraft and other stories”, unde se vorbește despre un oraș-grădină avansat științific și de abandonul unei metropole.

Cuvinte-cheie: mecanism, metaforă, utopie, distopie, urbanism științific, politică

Date de contact
E-mail: jo83adler(at)gmail.com
www.ioanavultur.com
www.zeppelin-magazine.net/
www.uauim.ro/catedre/istorie_teorie_restaurare/

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
Metodologie și direcție de studiu
Pornind de la titlul intermediar al tezei de doctorat Compoziție, formă și cod în proiectarea digitală, preocuparea pentru procedeul analogiilor și al utilizării metaforei în discursul teoretic al arhitecturii digitale contemporane, precum și interesul pentru impactul tehnologiei în arhitectură de după cel de-al Doilea Război Mondial vor îndrepta cercetarea spre direcția ideii de Machine Age de secol XXI, determinând titlul definitiv: Metafora mașinii în arhitectura secolului al XXI-lea. Oraș și limbaj formal. Idei politice. Pentru un raport corect putem să ne concentrăm pe felul în care a fost înțeleasă această metaforă în discursul teoretic al secolului al XX-lea și în ce măsură obiectele din “orașele viitorului” construite de Metaboliști japonezi, de pildă, supraviețuiesc astăzi.

Metafora mașinii vine ca suport pentru a discuta atât aspecte de urbanism și politică, cât și aspecte de limbaj formal derivate direct din bio-modelele de organizare.

Motivația temei de studiu alese are ca fundament interesul pentru istoria teoriei de arhitectură și deschiderea simultană către noile viziuni și metode de proiectare. De asemenea, prefigurarea cu mijloacele fiecărei epoci a unor scenarii urbane vizionare și uneori chiar utopice reprezintă un motor al evoluției și adesea o rafinată critică a ideilor politice. După cum susține și Jean-Louis Cohen în eseul său Scholarship or Politics? Architectural History and the Risk of Autonomy depolitizarea arhitecturii contemporane vine ca o reacție adversă la suprapolitizarea de dinainte de 1968, în pofida unei interdependențe accentuate, punctuate izolat de revigorări ale tendințelor neo-marxiste sau neo-foucaultiene.

Motivant este și momentul crizei actuale care poate fi cel mai bun context pentru verificarea unor scenarii vizionare și reevaluarea transdisciplinară a unor vechi teorii.

Metoda cercetării se dorește a fi compusă din două părți, una teoretică în care se va structura o cronologie a analogiei și a metaforei mașinii în istoria arhitecturii, pornind invers de la conceptul contemporan, și o a doua parte, practică, de observare și participare pe teren. Analiza formală poate fi reprezentată de concentrarea pe tipologii de structuri organice sau mecanice, explorând atât dimensiunea puristă, cât și cea futuristă și expresivă. Scopul final al cercetării este de a oferi un suport teoretic textual prin revizitarea cronologică a conceptului și observarea concretă, “medicală” a unor proiecte în limitele tehnologiei contemporane.

Testimonial
Proiectul EDUCATI reprezintă o continuitate firească și vitală a anilor de studiu de arhitectură și a subiectului lucrării de licență, precum și a proiectului de diplomă. Activitățile de tip workshop și dezbateri de arhitectură din timpul anului I la Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” au potențat abordarea mea analitică pentru anumite teme. Disciplinele acestui prim an mi-au folosit ca suport și pentru activitatea de preparator de seminarii de teorie, prin noi cunoștințe și prin spirit interactiv.

Mai apoi, șansa unui stagiu intens într-un mediu academic străin – în cazul meu francez – a deschis noi posibilități de confruntare a ideilor, mi-a conturat un mod de lucru, dar mai ales mi-a oferit acces la informație de primă sursă: evenimente, contact direct cu lucrări ale arhitecților de marcă, ateliere de specialitate și munca în echipe internaționale.

În cazul meu, cercetarea din timpul stagiului la Paris s-a subdivizat în mai multe tipuri de experiențe specifice unui arhitect: perceperea și înțelegerea unui nou mediu urban observat involuntar din “slăbiciune profesională”, implicare în activități legate de subiectul tezei mele, urmărirea agendei de expoziții pe temă, discuții de specialitate, parcurgerea unei bibliografii de primă mână accesibilă în bibliotecile franceze, exercițiul unui concurs de proiectare și cursurile de doctorat, toate acestea punctate de scrierea unor  frecvente notițe și a câtorva articole.

Având parte de toate aceste experiențe concretizate prin reușita unui stagiu de proiectare de arhitectură la “Ateliers Jean Nouvel”, imediat după sosirea la Paris, participarea activă la cursurile doctorale ale École Nationale Supérieure D’architecture Paris La Villette și École Nationale Supérieure D’architecture Paris-Malaquais (Beaux-Arts), integrarea într-un grup de lucru mi-a deschis oportunitatea unor ateliere specializate și a unui concurs de proiectare.

Îndrumătorii francezi ai tezei au continuat direcțiile pregătite cu dna prof. univ. dr. arh. Ana Maria Zahariade, nuanțând problematica din diverse perspective. Exercițiile tip “oglindă” în care se confruntă abordări și ipoteze între diferiți doctoranzi au reprezentat adevărate ședințe intense de brainstorming, foarte utile pentru un feedback complex: subiecte variate, metode diferite și validare.

Grupurile de colegi francezi mi-au adus și o integrare în viața culturală exclusivistă a arhitecților prin acces la dezbateri și prezentări de proiecte particulare, vizite la expoziții de artă.

Poate la toată această integrare facilă în mediul francez a contribuit, în mod subiectiv, și rafinamentul vieții din arondismentul 7. În mediul calm și estetic al acestuia, aproape de Bulevardul Saint-Germain, am avut șansa de a fi invitată la dezbateri pe probleme de urbanism în sediul primăriei. În cadrul acestor întruniri săptămânale s-au discutat, pentru zona Turnului Eiffel, aspecte de securitate urbană, de estetică, de protejare a zonelor plantate în anumite intervale orare, de gândire a unei strategii pentru calendarul de evenimente astfel încât atât localnicii, cât și turiștii să împartă armonios anumite spații deschise, concepte de amplasare a unor expoziții temporare în aer liber, probleme de igienă și poluare acustică.

Prin observație precaută în cursul acestor discuții, am încercat să învăț ce înseamnă dezbateri constructive și politici urbane, să observ de ce și cum ar putea conta opinia mea de arhitect și rezident temporar străin al arondismentului prin răspuns scris la temele lor săptămânale (obligatorii), să gândesc punând în relație diferiții “actori urbani” și să remarc cu câtă diplomație reușește această zonă să mențină o bună înțelegere între mai multe naționalități, evitând fenomenele deja cunoscute la periferia Parisului.

Cu autoconservare și precauție am avut parte de experiențe pozitive determinante, de la formalitățile aproape inexistente la înscrierea la diferite biblioteci, până la șansa de a discuta cu profesioniști în domeniul arhitecturii și de a locui perfect integrat.

La întoarcerea în București am putut să mențin continuitatea și să rămân activă atât în mediul academic, cât și în cel de proiectare și editare. M-am reintegrat în Departamentul “Istoria & Teoria arhitecturii și Conservarea Patrimoniului”, unde atmosfera de cercetare și importanța de a fi activ sunt încurajate și beneficiază de oportunități noi, în pofida momentului delicat în care se regăsesc educația și chiar profesia de arhitect.

Prin concurența unor oameni cu idei constructive din departamentele unde ne-am integrat și prin sprijinul celor cu care colaborăm în activități de arhitectură ni s-a deschis drumul, dar depinde de fiecare să se mențină și să evolueze continuu.

Stagii de cercetare (în proiect)
În perioada 1. 10. 2009 – 31. 05. 2010 am efectuat stagiul de cercetare în străinătate în cadrul École Nationale Supérieure D’architecture Paris La Villette, Franța, departamentul Laboratoire GERPHAU,  École Doctorale “Pratiques et Théories du Sens” (ED 31), incluzând masterul “Philosophie et critiques contemporaines de la culture” (Convention d’équivalence). În acest context, coordonatorii stagiului au fost doamna prof. univ. dr. și filozof Chris Younès și domnul prof. univ. dr. arhitect Jacques Boulet.

Conferințe, colocvii, expoziții

În cadrul proiectului EDUCATI

“Metafora maşinii de locuit şi metropola automobilului: Le Corbusier”, laboratorul național de cercetare Pe spirala procesului de cercetare, Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, București, 7 septembrie 2011.

“Metropola viitorului trecut. Scenarii prospective americane”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2011 – De la natură la orașul… din România, Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, București, 3 iunie 2011.

“Geometrii non-standard 1600-2010”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – Procese (ale cercetării) în arhitectură și urbanism, Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, București, 23 septembrie 2010.

“Compoziţie non standard în artă şi arhitectură. Istorie şi emergenţă”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară – De la Spațiu la Dezvoltare Regională, Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, București, 7 septembrie 2009.

Pe parcursul stagiului de cercetare
Participare prin înscriere la atelierul de proiectare digitală 3 Day Rhinoscripting with Peter Macapia şi conferinţă After the Night Watch Conference (ENSAPM), 23 – 25 noiembrie 2009.

Stabilirea unui colaborări cu Laboratorul GSA – Géométrie, Structure et Architecture, din cadrul ENSAPM, 25 noiembrie 2009; acceptul de a participa la cursurile doamnei  prof.  univ. dr. Jean-Marie Delarue, pentru aprofundarea temei de doctorat.

Participare prin înscriere (nr. 00410) la concursul de proiectare Concours Acier 2009-2010, organizat în colaborare cu Cite d’architecture Palais Chaillot, susţinut de 272 de echipe şi încheiat cu publicarea unui catalog de proiecte, 12 octombrie – 16 martie 2010.

Participare prin înscriere (nr. 483) la cele 3 zile ale Clay Conference (http://www.claymath.org/index.php) desfăşurate în colaborare cu Institutul Poincaré, eveniment dedicat matematicii şi artei, cu invitați de specialitate. Evenimentul este generat de rezolvarea Conjecturii lui Poincaré şi de seminarii de matematică dedicate geometriei non-euclidiene, o parte importantă a tezei mele de doctorat. S-a desfășurat în perioada 7, 8, 9 iunie 2010.

Publicații

În cadrul proiectului EDUCATI
“Arhitectura digitală și metalimbajul formal” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale  “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (UAUIM),  ReSearch 2009-2010. Din stratigrafia cercetării în arhitectură și urbanism. Orizontul prim,  Hanna Derer (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 246-261.

“Metafora mașinii în secolul al XXI-lea, de la obiect la metropolă” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale  “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (UAUIM),  ReSearch 2010-2011. Din stratigrafia cercetării în arhitectură și urbanism. Orizontul mediu,  Hanna Derer (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 268-283.

În afara proiectului EDUCATI
Semnez diferite articole în cadrul fostei reviste Arhitectura, actual denumită Zeppelin, în calitate de redactor.

Altele
Vizită organizată de ENSAPM la Expoziţia Biothing [Alisa Andrasek] a_maze (11. 09 – 22. 11. 2009), găzduită de Centrul FRAC Orleans, 19 noiembrie 2009.

Participare ca auditor la International Conference Metaphors IN/ON Architecture and Urbanism, (ESA), 26 – 28 noiembrie 2009.

Participare la conferinţa arhitectului Marc Fornes (www.theverymany.com), intitulată “Partly Logic / Logic of Parts” şi a teoreticianului de arhitectură, Daniel Pavlovits (www.haecceityinc.com) “A Case for Theory”, (ENSAPM), martie 2010.

Doctoranzi