Irina Claudia Nicula, Doctorand

Titlul tezei
Semantica și sintaxa verbelor de percepţie în limba română

Coordonator ştiinţific
Prof. univ. dr. Gabriela Pană Dindelegan

Rezumat
Pornind de la delimitarea lexico-gramaticală a clasei numite, proiectul are ca scop urmărirea specificului verbelor de percepție în limba română, analizând proprietățile semantico-sintactice ale acestora (se disting trei subclase de verbe de percepție, în funcție de configurația argumentală și de proprietăți aspectuale): prezentarea structurii argumentale, legătura dintre semantică și sintaxă, legătura dintre percepție și evidențialitate etc. Interpretările vor evidenţia, în special, comportamentul membrilor prototipici subclaselor identificate, astfel că lucrarea va fi concepută mai mult ca studiu semantico-sintactic și mai puțin ca studiu lexical.

Cuvinte-cheie: semantică, sintaxă, percepție

Date de contact
E-mail: irina_nicula(at)yahoo.com

Curriculum Vitae

Parcursul doctoral individual

Am absolvit Facultatea de Litere, promoția 2002-2006. În anul 2006, am susținut lucrarea de licență cu titlul Trăsături semantice şi sintactice ale substantivelor postverbale de senzaţie fizică. Am urmat, în perioada 2006-2007, programul de masterat “Limba română contemporană: structuri şi strategii de comunicare”, finalizat prin lucrarea de disertaţie intitulată Dinamica pronumelor demonstrative în limba română actuală.

Începând cu anul 2008, am devenit asistent de cercetare la Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, în cadrul Sectorului de gramatică, la teme colective, desfășurate sub conducerea doamnei profesor Gabriela Pană Dindelegan. De asemenea, am participat la proiecte desfășurate în parteneriat cu instituții externe: CNA, TVR Cultural.

Din septembrie 2008, sunt doctorand al Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Litere, domeniul Lingvistică, având ca temă de cercetare Semantica și sintaxa verbelor de percepție în limba română. În calitate de doctorand, am beneficiat, în anul al II-lea al programului doctoral, de un stagiu de documentare la INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales), Paris, sub îndrumarea domnului conf. univ. dr. Alexandru Mardale. Faptul că am avut posibilitatea de a consulta numeroase resurse științifice actualizate, esențiale pentru elaborarea tezei de doctorat, resurse la care nu aș fi putut avea acces în bibliotecile locale, s-a dovedit a fi avantajul major al acestui stagiu.

Testimonial
Colaborarea cu profesorul conducător de doctorat, precum și colaborarea cu profesorii care au predat cursuri modulare, pe parcursul anului I de doctorat, au constituit un reper și un ajutor în cercetarea științifică ulterioară. Este importantă, în acest sens, existența “atelierelor” din primul an, în cadrul cărora s-au prezentat capitole sau lucrări specifice temelor alese pentru lucrările de doctorat și s-au făcut sugestii și observații legate de metodologie și de redactare, în funcție de structura fiecărui proiect în parte. De asemenea, au fost extrem de constructive şi completările bibliografice făcute pe parcursul discuțiilor despre tezele de doctorat sau semnalările resurselor electronice de interes (lingvistic) general.

De-a lungul ciclului doctoral, am participat la stagiul de documentare din cadrul proiectului EDUCATI, la școli de vară și la colocviile organizate de Catedra de Limba Română a Facultății de Litere și de Institutul de Lingvistică  “Iorgu Iordan – Al. Rosetti”.

În prezent, lucrez la trei subcapitole ale unei gramatici de bază a limbii române pentru utilizatorii străini (BGR Basic Grammar of Romanian), proiect colectiv al Sectorului de gramatică al Institutului de Lingvistică “Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, desfășurat sub conducerea doamnei prof. univ. dr. Gabriela Pană Dindelegan. Titlurile capitolelor sunt: Clasa verbelor de percepție; Clasa verbelor de senzație fizică; Forme verbale non-finite. Gerunziul.

Stagii de cercetare (în cadrul proiectului)
În perioada 5 octombrie 2009 – 31 ianuarie 2010, am beneficiat de o bursă de cercetare și documentare la centrul INALCO, Paris, sub îndrumarea domnului conf. dr. Alexandru Mardale.

Conferinţe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI

Participare la Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2011, Universitatea din București, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția Lingvistică), București, 5 iulie 2011.

“Clasa verbelor de percepţie în limba română. Comportament sintactic şi particularităţi”, colocviul internațional  Nouvelles approches en linguistique, Universitatea din București, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția Lingvistică), București, 20 mai 2011.

“Aspecte legate de semantica verbelor de percepție”, seminarul național Modernitate și interdisciplinaritate în cercetarea lingvistică actuală, Universitatea din București, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția Lingvistică), București, 9 aprilie 2011.

Prezentarea raportului de stagiu din străinătate, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – sinteza stagiului de cercetare în străinătate efectuat de doctoranzii seriei 2008-2011 în anul universitar 2009-2010, Universitatea din București, Școala Doctorală a Facultății de Litere, București, 16 iulie 2010.

“Observaţii asupra semanticii verbelor de percepţie. Transferuri semantice”, seminarul naţional Modernitate şi interdisciplinaritate în cercetarea lingvistică actuală, Universitatea din București, Școala Doctorală a Facultății de Litere,  15 – 16 iulie 2010.

“Lexicul verbelor de percepție. Delimitări și clasificări”, colocviul internaţional Current Trends in Linguistics/Nouvelles approches en linguistique, Universitatea din București, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția Lingvistică), București, 17 – 19 iunie 2010.

“Modalități de exprimare a percepțiilor fizice. Verbele de percepție în limba română”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din București, Școala Doctorală a Facultății de Litere, 4 iulie 2009.

“Verbele de percepție – un alt tip de tranzitivitate”, seminarul național Direcții actuale în cercetarea lingvistică,  Universitatea din București, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția Lingvistică), 29 – 30 mai 2009.

“Premise pentru o abordare cognitivă a verbelor de percepție – verbul a vedea”, seminarul internațional Modele de analiză: semantică/sintaxă/pragmatică, Universitatea din București, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția Lingvistică), 14 – 16 mai 2009.

În afara proiectului EDUCATI
“Verbele de percepție a vedea și a auzi. Valențe semantico-sintactice”, Al IV-lea Simpozion Internațional de Lingvistică, organizat de Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, 5 – 6 noiembrie 2010.

“Premise pentru o abordare cognitivă a verbelor de percepţie (verbul a vedea)”, Al 8-lea Colocviu al Catedrei de limba română (Limba română. Teme actuale), Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, 5 – 6 decembrie 2008.

Publicaţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Lexicul verbelor de percepție. Delimitări și clasificări” articol publicat în revista Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Litere (secția Lingvistică), Studies in Linguistics and Communication 2010, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 43-53.

“Observații asupra semanticii verbelor de percepție. Transferuri semantice” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Litere, Cercetări și studii 2010, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu / Mircea Anghelescu (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 269-275.

“Aspecte legate de semantica verbelor de percepție” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Litere, Cercetări și studii 2011, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu / Mircea Anghelescu (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 251-262.

În afara proiectului EDUCATI

Volume
Coautor (alături de Blanca Croitor, Andreea Dinică, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Alexandru Nicolae, Carmen Vasile, Marina Rădulescu Sala şi Rodica Zafiu) la volumul Eşti cool şi dacă vorbeşti corect, publicat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Consiliul Naţional al Audiovizualului şi Academia Română – Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Bucureşti, 2008, 137 p.

Articole şi capitole în lucrări colective, reviste
“Verbele de percepție vizuală și auditivă. Diferențe conceptuale și efecte semantice”, în Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Carmen Ioana Radu (ed.), Lucrările Celui De-al Treilea Simpozion Internațional De Lingvistică, București, EUB, 2010.

“Premise pentru o abordare cognitivă a verbelor de percepţie (verbul a vedea)”, în R. Zafiu (coord.), Limba română. Teme actuale, Bucureşti, EUB, 2010.

“Dinamica pronumelor şi a adjectivelor demonstrative în limba română actuală. Observaţii pe corpusurile de română vorbită”, în Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Dinamica limbii actuale. Aspecte gramaticale şi discursive, Editura Academiei Române, 2009, p. 181–194.

Coautor (alături de Blanca Croitor, Andreea Dinică, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Alexandru Nicolae, Carmen Vasile, Marina Rădulescu Sala, Rodica Zafiu) la articolul “Tendinţe morfosintactice ale limbii române actuale manifestate în mass-media audiovizuală”, în Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Dinamica limbii române. Aspecte gramaticale şi discursive, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, p. 493–512.

Rezultatele proiectului Servicii de consultanţă în cercetarea privind îmbunătăţirea calităţii limbii române din presa audiovizuală (membri: Blanca Croitor, Andreea Dinică, Adina Dragomirescu, Carmen Mîrzea Vasile, Isabela Nedelcu, Alexandru Nicolae, Irina Nicula, Carmen Vasile; coord.: Marina Rădulescu Sala şi Rodica Zafiu) – tabelele cu erori rezultate în urma monitorizării unor posturi de radio şi de televiziune în perioadele 1 – 30 martie 2008, 1 – 30 mai 2008, 1 – 30 septembrie 2008, 20 martie – 20 aprilie 2009, 20 mai – 20 iunie 2009, 20 septembrie – 20 octombrie 2009, martie 2010, iunie 2010, septembrie–octombrie 2010 rapoartele detaliate şi rapoartele-sinteză – au fost publicate pe site-ul Consiliului Naţional al Audiovizualului (http://www.cna.ro).

“Câteva greşeli de morfologie a verbului (I)”, în Limba şi literatura română, anul XXXVI, nr.2, 2009.

“Câteva observaţii asupra clasei lexico-gramaticale a verbelor de percepţie în limba română”, în Limba română, LVIII, nr. 2, 2009.

Doctoranzi