Laurențiu-Ioan Theban, Doctorand

Titlul tezei de doctorat
Grammaire des structures actancielles en français

Conducător științific
Prof. univ. dr. Anca Cosăceanu

Rezumat
Punctul central al acestui proiect de cercetare este reprezentat de reconsiderarea structurilor actanţiale, interpretate ca structuri de adâncime universale, şi de abordarea tipologică a sintaxei limbii franceze, restrânsă la relaţiile care actualizează în enunţ organizarea conţinutului propoziţional.

Subiectul lucrării Grammaire des structures actancielles en français, se situează foarte aproape de discuţiile, neîncheiate încă, promovate în lingvistica internaţională referitoare la structurile conţinutului propoziţional şi la structurile formelor propoziţiilor. Teza nu este nici eclectică, nici critică, nici subordonată unei teorii de succes, ci contribuie la consolidarea unei abordări româneşti, inevitabil însoţită de propuneri originale şi construită ca model unitar, inovator şi realist, lipsit de contradicţii şi deficienţe conceptuale sau terminologice.

Descoperirile teoretice aşteptate de coordonatorii programului EDUCATI se vor materializa în reconsiderarea creatoare a structurilor de adâncime (numite în teză semantactice sau actanţiale) ale propoziţiilor fundamentale din limba franceză. Baza empirică, amplă şi variată, extrasă din literatura franceză, joacă un rol hotărâtor în articularea teoretică a modelului.

Cuvinte-cheie: actant, semantaxă, structură de adâncime, conţinut propoziţional, sintaxă relaţională, limba franceză

Date de contact
E-mail: laurentiutheban(at)yahoo.com

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
Licenţiat al Universităţii Politehnice din Bucureşti, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine, specializarea Inginerie Mecanică cu predare în limba franceză (2007) şi al Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti, secția Teologie Didactică (2008), am avut posibilitatea de a-mi însuşi o viziune deopotrivă “tehnicistă” şi “umanistă” asupra studiului limbii franceze.

După admiterea la Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale” am aflat că, din acel an, aceasta era inclusă în programul EDUCATI AMPOSDRU. Am urmat şi promovat cursurile prevăzute pentru primul an, am participat la sesiunile incluse în programul Școlii Doctorale şi la alte două sesiuni. Totodată, am publicat un articol cu tematică similară în Analele Universităţii Bucureşti, Seria Limbi şi Literaturi Străine, 2010. De asemenea, am susţinut referatele necesare şi am redactat într-o primă formă cele trei mari capitole ale tezei.

În prezent (martie 2011) mă aflu într-un stagiu de cercetare la Facultatea de Litere, Universitatea din Lisabona, Portugalia.

Testimonial
Având o pregătire universitară diferită de profilul strict filologic al specializării de nivel doctoral, am profitat, pe parcursul acestor trei ani, de îndrumarea atentă, înțelegerea și încurajarea doamnei prof. univ. dr. Anca Cosăceanu, dar și de supravegherea doamnei prof. univ. dr. Alexandra Cuniță.

Astfel, familiarizarea treptată cu specificul muncii de lingvist a facilitat efortul individual de însușire și utilizare a unui model teoretic puțin cunoscut în România. Aflându-mă în situația de a cunoaște și de a înțelege îndeaproape acest model actanțial al semanticii propoziționale și relațional al sintaxei, sper ca, aplicându-l la descrierea unui material nou și întins, să contribui la consolidarea acestei contribuții.

Efectuând cercetările impuse de specificul programului doctoral EDUCATI am avut şansa să mă familiarizez şi dintr-un alt unghi cu problematica interpretării şi descrierii structurilor actanţiale şi a celor sintactice specifice gramaticii limbii franceze.

Stagii de cercetare
21 februarie – 21 mai 2011, Facultatea de Litere, Universitatea din Lisabona, Portugalia.

Conferinţe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Les trois niveaux d’agentivite ou de factivité des structures actancielles maximales”, colocviul internațional Reprezentări ale limbii în lingvistica actuală, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, 28 mai 2011.

“Analyse des structures «transpossessives» en français et en roumain”, Al IV-lea Colocviu al Anului al III-lea, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, 29 ianuarie 2011.

“Le dynamisme interne d’un modèle de structuration des temps du verbe”, colocviul internaţional Cercetarea lingvistică actuală: concepte, demersuri, subdomenii de aplicaţie, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, 2 iulie 2010.

“Gramatica structurilor actanţiale în limba franceză”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, 1 septembrie 2009.

“From causative substructures to modal verbs”, colocviul internaţional Modele teoretice în cercetarea lingvistică actuală, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine,  Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, 7 iunie 2009.

“Pour un modèle dynamique du temps présent”, colocviul naţional Timpul – axe de interpretare, Universitatea din Bucureşti,  Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine,  Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, 25 aprilie 2009.

În afara proiectului EDUCATI
“Câte roluri actanţiale sunt prezente în structura de adâncime a enunţurilor cu verbele: a da, a primi, a lua, a vinde, a împrumuta şi a cumpăra?”, Al X-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere,  3 – 4 decembrie 2010.

“Spre o reprezentare de maximă iconicitate a dinamismului intern a timpului prezent”, Al IV-lea Simpozion Internaţional de Lingvistică, Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române, Bucureşti, 5 – 6 noiembrie 2010.

Publicaţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Esquisse d’une grammaire actancielle du créole français de l’Île Maurice”, articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Limbi şi Identităţi Culturale”, Alexandra Cuniţă / Marina-Oltea Păunescu / Flavia Florea (coords), De la linguistique à la didactique des langues: le problème des modèles linguistiques, Piteşti, Editura Paralela 45, 2011, pp. 97-106.

“Pour un modèle dynamique du temps présent”, articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Limbi şi Identităţi Culturale”, Alexandra Cuniţă / Marina-Oltea Păunescu / Flavia Florea (coords), De la linguistique à la didactique des langues: le problème des modèles linguistiques, Piteşti, Editura Paralela 45, 2011, pp. 107-114.

În afara proiectului EDUCATI

“Esquisse d’une grammaire actancielle de créole français de l’Ile Maurice”, Analele Universităţii Bucureşti, Limbi şi Literaturi Străine, anul LIX/2010, pp. 143-154.

“Sémantique et syntaxe du verbe faire en français, roumain, latin et portugais” (co-autor), Revue Roumaine de Linguistique, tom L/2005, janvier – juin, nr. 1-2, pp. 57-71.

Doctoranzi