Mădălina Bodea, Doctorand

29 April 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Titlul tezei de doctorat
Statutul scriitorului în societatea românească. Schimbări în istoria recentă (1946 – 2010)

Conducător științific
Eugen Negrici, critic și istoric literar

Rezumat
În timpul regimului comunist și imediat după prăbușirea lui, scriitorii din Europa Centrală și de Est s-au bucurat de un prestigiu nemaiîntâlnit în istoria lor. În perioada de re-așezare care a urmat după 1989, în mod previzibil, capitalul lor simbolic s-a micșorat simțitor. Această dinamică își are sursa în mai mulți factori: schimbările structurale ale societății, transformările relației dintre scriitori și public, și mutațiile profesionale suferite de scriitorii înșiși. Teza analizează aceste aspecte cu scopul înțelegerii rolului actual, mult diminuat, al scriitorului pe scena publică.

Astfel, acest proiect de cercetare constituie o modalitate de a răspunde la întrebarea: cum a evoluat prestigiul scriitorilor în ultimele decenii și cum s-au adaptat scriitorii la noile condiții ale culturii de consum?

Cuvinte–cheie: istorie, scriitor, societate, cultura de consum

Date de contact
E-mail: madabodea(at)gmail.com

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
După studiile de masterat din domeniul filosofiei, care mi-au oferit o perspectivă mai generală asupra teoriilor şi metodelor sociologice, mi-am îndreptat atenţia către filosofia culturii, o preocupare mai veche. Școala Doctorală a Facultății de Litere a fost o alegere naturală pentru  adâncirea cunoștințelor din domeniul literaturii și pentru a cerceta în detaliu tema scriitorilor și a rolului lor în societate.

Ca doctorandă în proiectul EDUCATI am avut şansa unui stagiu de pregătire la Central European University – Budapesta, prilej pentru generoase discuţii cu profesorul Jean Louis Fabiani, specializat în sociologia culturii, dar şi pentru accesul la un vast fond de carte străină. Pentru aceasta le sunt recunoscătoare celor care au iniţiat şi au materializat acest proiect.

Testimonial
Şcoala Doctorală a Facultăţii de Litere a însemnat în primul rând întâlnirea unor profesori de excepţie ca Paul Cornea, Mircea Martin, Mircea Anghelescu şi alţii. Ei mi-au transmis standardele înalte ale travaliului de cercetare şi cred că sunt, nu numai pentru mine, adevărate modele intelectuale. Dar cel care m-a sprijinit permanent şi mi-a ghidat paşii cu răbdare a fost profesorul Eugen Negrici, autentică sursă de inspiraţie pe tot parcursul studiilor doctorale.

Stagii de cercetare

În cadrul proiectului EDUCATI
În perioada martie –  iunie 2010, am desfășurat un stagiu de cercetare în cadrul Department of Sociology and Social Anthropology, Central European University (Budapesta, Ungaria).

În afara proiectului EDUCATI
În intervalul martie – august 2004 am desfășurat stagiul de cercetare în cadrul Centrului  Parteneriat pentru Egalitate (Fundația pentru o Societate Deschisă),  cu proiectul “Monitorizarea reflectării violenţei în familie în presa scrisă din România”.

Comunicări, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Modelul tradiţional al scriitorului român ca actor social” , colocviul internațional Cultura și literatura română în lumea contemporană, Universitatea din Bucureşti, Şcoala Doctorală a Facultății de Litere (secția “Studii Literare), 10 – 11 iunie 2011.

“Schimbări în statutul scriitorilor în perioada postcomunistă”,  Colocviul doctoranzilor din anul al III-lea, Universitatea din Bucureşti, Şcoala Doctorală a Facultății de Litere (secția “Studii Literare),  5 – 6 martie 2011.

Prezentarea raportului stagiului de cercetare din străinătate, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – sinteza stagiului de cercetare în străinătate  efectuat de doctoranzii seriei 2008-2011 în anul universitar 2009-2010, Universitatea din București, Școala Doctorală a Facultății de Litere, 23 septembrie 2010.

“Statutul scriitorului în societatea românească – mutaţii în istoria recentă (1946-prezent)”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din București, Școala Doctorală a Facultății de Litere, 4 iulie 2009.

În afara proiectului EDUCATI
“Peisajul mass-media autohton – tendinţe şi previziuni”, A XIII-a sesiune de comunicări ştiinţifice a Academiei Naţionale de Informaţii, București, 15 – 16 martie 2007.

“Semnele indexicale – o analiză empirică”, Sesiunea de Comunicări a Facultăţii de Jurnalism şi Comunicare, Universitatea din Bucureşti, mai 2005.

“Aspecte calitative ale comunicării interpersonale”, A XI-a sesiune de comunicări ştiinţifice a Academiei Naţionale de Informaţii, București, 8 aprilie 2005.

Publicații

În cadrul proiectului EDUCATI
“Condiția scriitorului în anii ’50 – o perspectivă bourdieusiană asupra câmpului literar”  articol publicat în volumul colectiv al Şcolii Doctorale din cadrul Facultății de Litere, Cercetări și studii 2010, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu / Mircea Anghelescu (coord(s)), pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 27-38.

“Schimbări în statutul scriitorilor în perioada postcomunistă” articol publicat în volumul colectiv al Şcolii Doctorale din cadrul Facultății de Litere, Cercetări și studii 2011, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu / Mircea Anghelescu (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 21-30.

În afara proiectului EDUCATI
“Peisajul mass-media autohton – tendinţe şi previziuni”, Bodea, Mădălina/Marian Rizea, Nicolae Rotaru, Cristian Florin Popescu (coord(s)), Dinamica intelligence-ului. Provocări, oportunităţi şi priorităţi. Secţiunea IV: intelligence-ul şi societatea civilă, Bucureşti, Editura A.N.I., 2007, pp. 251-264.

“Comunicarea interpersonală în cartier”, Jurnalism & Comunicare, nr.1 (10), 2005, pp. 33-44.

“Aspecte calitative ale comunicării interpersonale”, Bodea, Mădălina/Cristian Florin Popescu, Irena Marica (coord(s)), România şi consolidarea rolului acesteia ca furnizor de securitate – secţiunea Mass-media şi comunicare socială, Bucureşti, Editura A.N.I., 2005, pp. 203-227.

Altele

Prezență conferințe
“Sociologists in the Field of Sociology: The Imperial Entanglements of Sociology in Germany, France, Britain and the United States since the 19th century” susținută de George Steinmetz (Sociology Department, University of Michigan), Central European University (Budapesta, Ungaria), 7 iunie 2010.

Comparative Studies of Communism: new perspectives, participanți: Stephen Kotkin (History Department, Princeton University), Vladimir Tismăneanu  (Department of Government and Politics, University of Maryland), Istvan Rév (Open Society Archives; Department of History, CEU), Central European University (Budapesta, Ungaria), 27 mai 2010.

“The State of the Art of Central European Anthropology” susținută de Michał Buchowski, (Adam Mickiewicz University, Poznan, Polonia), Central European University (Budapesta, Ungaria), 22 martie 2010.

Traduceri
“Interpretarea violenţei şi mass-media” de Philip Schlesinger/Valentina Marinescu (coord.), Comunicare şi putere, Bucureşti, Ed. Niculescu, 2005, pp. 95-106.

“Cetăţenia şi media: cultivarea acţiunii prin cultură civică” de Peter Dahlgren/Valentina Marinescu (coord.), Comunicare şi putere, Bucureşti, Ed. Niculescu, 2005, pp. 27-39.

“Cetăţenia şi media: cultivarea acţiunii prin cultură civică” de Peter Dahlgren, Jurnalism & Comunicare, nr.2, 2004.

“Mass-media și violența” de Philip Schlesinger, Jurnalism & Comunicare, nr.1, 2004,  pp. 15-19.

Doctoranzi